Μολυσματικές ασθένειες

Φυσική ανοσία και Covid-19: Η φυσική ανοσία παιδιών και εφήβων έναντι του SARS-CoV-2

Τα παιδιά και οι έφηβοι φαίνεται να διαθέτουν φυσική ανοσία έναντι του νέου κορωνοϊού, έπειτα από την μόλυνσή τους με άλλους κορωνοϊούς, που προκαλούν ηπιότερα συμπτώματα.

Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να διαθέτουν φυσική ανοσία έναντι του νέου κορωνοϊού, χωρίς όμως να έχουν μολυνθεί από αυτόν. Η ανοσία αυτή οφείλεται σε ήδη προϋπάρχοντα αντισώματα που έχουν παραχθεί στον οργανισμό τους κατά την μόλυνσή τους με έναν ή περισσότερους από τους εξής ιούς : κορωνοϊός 229Ε, NL63, OC43 και HKU1. Οι κορωνοϊοί αυτοί προκαλούν στον άνθρωπο ηπιότερα συμπτώματα, τύπου απλού κρυολογήματος.

Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής ερευνητή Βιολόγο Γεώργιο Κασσιώτη μελέτησε την προϋπάρχουσα *χυμική ανοσία έναντι του νέου κορωνοϊού, σε άτομα που δεν είχαν μέχρι τώρα μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Institute Francis Crick και  το University College του Λονδίνου.

*Στο σημείο αυτό να αποσαφηνιστεί ότι υπάρχουν δύο τύποι ανοσίας, η κυτταρική και η χυμική ανοσία, όπου η πρώτη αφορά την ενεργοποίηση των ειδικών κυττάρων άμυνας του οργανισμού, ενώ η χυμική ανοσία αφορά την παραγωγή εξειδικευμένων αντισωμάτων από τα ενεργοποιημένα β-λεμφοκύτταρα (πλασματοκύτταρα) και την απελευθέρωσή τους και κυκλοφορία τους στο αίμα και την λέμφο (χυμική ανοσία).

Τα ευρήματα της μελέτης

Στο αίμα κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν μολυνθεί  με τον νέο κορωνοϊό, ανιχνεύθηκαν αντισώματα IgG (η δράση των IgG αντισωμάτων εξειδικεύεται ενάντια στους ιούς, σε ορισμένα βακτήρια και τοξίνες, έτσι μέσω αυτών αξιολογείται η χυμική ανοσία) που αντιδρούσαν με την υπομονάδα S2 της πρωτεϊνης ακίδας του ιού SARS-CoV-2. Η παρουσία των αντισωμάτων αυτών διαπιστώθηκε να είναι πιο συχνή σε παιδιά και εφήβους (1-16 ετών) και αποδίδεται σε προηγούμενες εποχιακές λοιμώξεις από άλλους κορωνοϊούς (όπως αυτούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα). Οι οροί αίματος των μη μολυσμένων από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 ανθρώπων παρουσίασαν εξειδικευμένη ικανότητα εξουδετέρωσής του, εν αντιθέσει με τα δείγματα των ασθενών που δεν παρουσιάζαν αυτήν την προϋπάρχουσα ανοσία. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε και σε πειράματα καλλιέργειας μολυσμένων κυττάρων με ψευδοτύπους του νέου κορωνοϊού. Τα αποτελέσματα αυτά δικαιολογούν τα ηπιότερα συμπτώματα λοίμωξης κάποιων ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών ή ακόμα και την μη εμφάνιση λοίμωξης έπειτα από μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό, που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της μετάδοσης της Covid-19, από τους πληθυσμούς αυτούς (κυρίως τους παιδιατρικούς).

Τα ευρήματα της μελέτης δίνουν ελπίδες για διασταυρούμενη ανοσία ενάντια των διαφόρων μελών της οικογένειας των κορωνοϊών και τονίζουν τη σπουδαιότητα της ανοσολογικής μνήμης του οργανισμού μας μέσω των Τ και Β λεμφοκυττάρων μας.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33159009/

«Το ανοσοποιητικό σύστημα». Βιοχημεία J.M. Berg, J.L. Tymoczko και L. Stryer.