Πρόληψη και θεραπεία

Αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, που σχετίζονται με εκατομμύρια θανάτους ετησίως

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ένα αδιαμφισβήτητο πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις επιπτώσεις της είναι γνωστές, όπως για παράδειγμα το λιώσιμο των πάγων, η εξαφάνιση ειδών, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ξηρασία, έντονα κύματα καύσωνα και δυνατότεροι τυφώνες, υπάρχουν και έμμεσες επιπτώσεις που μόλις τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανείς.

Ήταν ήδη γνωστό ότι η έκθεση σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες, σχετίζεται με πρόωρο θάνατο. Παρόλα αυτά η σχετική επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι θερμοκρασίες στην θνησιμότητα, δεν ήταν ποσοτικοποιημένη σε επίπεδο χώρας ή περιοχής.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται εδώ και 140 χρόνια, αλλά επίσης αυξάνονται με ολοένα και μεγαλύτερο ρυθμό. Μάλιστα οι πέντε θερμότερες χρονιές, από το 1880 έως το 2019, προέκυψαν από το 2015 και μετά, με δεύτερη υψηλότερη αυτή του 2019.

Πόσοι θάνατοι σχετίζονται με μη ιδανικές θερμοκρασίες;

Οι ερευνητική ομάδα, οδηγούμενη από τους Yuming Guo, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Monash University’s, Dr. Shanshan Li και Dr. Qi Zhao από το Πανεπιστήμιο Shandong University στην Κίνα, έδειξε ότι 5.083.173 θάνατοι παγκοσμίως, σχετίζονται με μη ιδανικές θερμοκρασίες. Το 49% αυτών, συνέβησαν στην Ασία. Στην Δυτική Ευρώπη, υπήρχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας από υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στην Υποσαχάρια Αφρική, ανιχνεύθηκαν περισσότεροι θάνατοι από χαμηλές θερμοκρασίες. Ουσιαστικά, το 9.43% των θανάτων, οφείλεται σε αυτές τις ανώμαλες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις χαμηλές.

Πώς συσχετίστηκαν οι υψηλές θερμοκρασίες με τη θνησιμότητα;

Η ομάδα, αξιοποιώντας δικές τους προηγούμενες μελέτες, συγκέντρωσε δεδομένα που αφορούσαν την θνησιμότητα και τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος από 750 περιοχές, σε 43 χώρες. Η συσχέτιση μεταξύ θνησιμότητας και θερμοκρασιών έγινε σε συνδυασμό με την περιοχή, και αφορούσε την περίοδο 2000 έως 2019.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι παρά το γεγονός ότι ο θάνατος που σχετίζεται με θνησιμότητα από ψύχος έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια,  με την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας που πλέον έχει πάρει ανοδική πορεία, αυτό το ποσοστό θα αντισταθμίζεται από περισσότερους θανάτους λόγω υψηλής θερμοκρασίας.

Ο Καθηγητής Guo δήλωσε, «Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από 43 χώρες, και των πέντε ηπείρων, με διαφορετικά κλίματα, κοινωνικοπολιτικές και δημογραφικές καταστάσεις, και σε διαφορετικά επίπεδα υποδομών και υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Επομένως η έρευνά μας έχει μεγάλο και ποικίλο δείγμα, σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες.»

Η έρευνα αυτή, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health, τονίζει τη σημασία αυτών των δεδομένων, προκειμένου να γίνουν μεταρρυθμίσεις, σε πολυεθνικό και τοπικό επίπεδο, που αφορούν τη μείωση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την προστασία της υγείας.

Φυσικά εκτός από τις δράσεις της πολιτείας, είναι σημαντικό και το δικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη. Δράσεις όπως η ανακύκλωση, η χρήση λιγότερων πλαστικών, η δενδροφύτευση και η εξοικονόμηση ενέργειας, είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

University, Monash. Five Million Deaths a Year Caused by Global Climate Related Abnormal Temps. https://medicalxpress.com/news/2021-07-million-deaths-year-global-climate.html.

Zhaο Qi, et al. “Global, Regional, and National Burden of Mortality Associated with Non-Optimal Ambient Temperatures from 2000 to 2019: A Three-Stage Modelling Study.” The Lancet Planetary Health, vol. 5, no. 7, July 2021, pp. e415–25. www.thelancet.com 10.1016/S2542-5196(21)00081-4.

National Centers for Environmental information State of the climate. Global climate report—annual 2019 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201913

Jackson Randal. “The Effects of Climate Change.” Climate Change: Vital Signs of the Planet, https://climate.nasa.gov/effects