Πρόληψη και θεραπεία

Αντιυπερτασικά φάρμακα: Μπορούν να προστατεύσουν την μνήμη;

Οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν φάρμακα για να ρυθμίσουν την αρτηριακή τους πίεση, διατηρούν σε καλύτερα επίπεδα την μνήμη τους μεγαλώνοντας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση μπορούν να προστατεύσουν την μνήμη;

Οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν αντιυπερτασικά φάρμακα που μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο (που μπορούν να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το όριο το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένα κύτταρα που εμποδίζουν τις τοξικές ουσίες να περάσουν στον εγκέφαλο), έχουν καλύτερη μνήμη μεγαλώνοντας. Ανάμεσα σε αυτά τα φάρμακα είναι και μερικοί αναστολείς ACE και μερικοί αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II (ARBs).

Στην μελέτη συμμετείχαν 12.900 ασθενείς, οι οποίοι λάμβαναν αναστολείς ACE ή ARB για την διαχείριση της υπέρτασης τους. Μερικά από τα φάρμακα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες αναστολέων, έχουν την ιδιότητα να διασχίζουν το φράγμα αίματος – εγκεφάλου. Οι ερευνητές λοιπόν, διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν φάρμακα που διείσδυαν στον εγκέφαλο, είχαν λιγότερη απώλεια μνήμης – γνωστική πτώση, σε διάστημα τριών χρόνων, σε αντίθεση με τα άτομα που λάμβαναν φάρμακα που δεν εισέρχονταν στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα γνώση ότι η αρτηριακή πίεση συνδέεται με την υγεία του εγκεφάλου. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η υψηλή αρτηριακή πίεση θεωρείται παράγοντας κινδύνου για άνοια και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο στενός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής βλάβης και κατά συνέπεια προστατεύει την μνήμη κατά την γήρανση.

Όπως σημείωσε ο ανώτερος ερευνητής της μελέτης που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουνίου στο περιοδικό Hypertension, Δρ. Daniel Nation, τα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα φάρμακα που διεισδύουν στον εγκέφαλο φέρνουν ένα πρόσθετο όφελος στην ανθρώπινη υγεία, πέραν από αυτό της μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Τόσο οι αναστολείς ACE, όσο και οι ARB δρουν στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης του σώματος, το οποίο είναι το κλειδί για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Αλλά ο εγκέφαλος, έχει το δικό του σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, το οποίο είναι ξεχωριστό από το σώμα. Η έρευνα λοιπόν, δείχνει ότι αυτό το σύστημα εμπλέκεται στη μάθηση και τη μνήμη.

Ο Δρ Robert Carey, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, τόνισε ότι τα ευρήματα αυτής της μελέτης εγείρουν εξαιρετικά σημαντικά ερωτήματα, όπως το αν υπάρχουν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση που είναι καλύτερα για την επιβράδυνση της γνωστικής πτώσης, ερώτημα στο οποίο η παρούσα μελέτη δεν δίνει απάντηση και ως εκ τούτου χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περεταίρω μελέτες. Ενώ ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι το αν τα φάρμακα που περνούν στον εγκέφαλο μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας, με τον Δρ. Nation να απαντά ότι «αυτό παραμένει ακόμη αναπόδεικτο».

Τέλος, σημειώνεται ότι παρόλο που οι ασθενείς που λάμβαναν τα εν λόγω φάρμακα τα πήγαν πολύ καλυτέρα στα τεστ μνήμης, διαπιστώθηκε ότι είχαν χειρότερα αποτελέσματα στην γνωστική ικανότητα της προσοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δρ. Nation, η προσοχή μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως τη διάθεση και τον ύπνο.

Συμπερασματικά

Στην βάση των πιο πάνω ευρημάτων, ο Δρ. Nation παροτρύνει τους ασθενείς που λαμβάνουν ήδη κάποιον αναστολέα ACE ή ARB που δεν διεισδύει στον εγκέφαλο, να συζητήσουν με τον γιατρό τους το ενδεχόμενο αλλαγής.