Έγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Άτομα 95 ετών και άνω έχουν ισχυρότερη συνδεσιμότητα στα μέρη του εγκεφάλου τους

Η πρώτη παγκόσμια έρευνα με επι κεφαλής τον εμπειρογνώμονα νευροαπεικόνισης, Δρ. Jiyang Jiang, στο Κέντρο Υγιούς Γήρανσης του Εγκεφάλου της UNSW (CHeBA), διαπίστωσε ότι άτομα ηλικίας 95 ετών και άνω, είχαν πιο ισχυρή συνδεσιμότητα ανάμεσα στη δεξιά και αριστερή πλευρά του εγκεφάλου τους, σε σύγκριση με νεότερους συμμετέχοντες.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι νοουμένου ότι οι πιθανότητες άνοιας αυξάνονται με την ηλικία, τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη και ήταν 100 χρονών ή σχεδόν 100 χρονών, θεωρούνται πρότυπα επιτυχούς γήρανσης και αντίστασης στη γνωστική μείωση που συμβαίνει με την ηλικία.

Που κατέληξε η μελέτη;

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο NeuroImage, διερεύνησε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου των ατόμων που ήταν 100 χρονών ή σχεδόν 100 χρονών, χρησιμοποιώντας τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία σε φάση ανάπαυσης, ώστε να μπορέσουν να απεικονιστούν τα χαρακτηριστικά της νευρικής δραστηριότητας σε αυτούς τους ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την ίδια ομάδα, κατά τις οποίες εντοπίστηκε το δομικό προφίλ του εγκεφάλων των ατόμων που ήταν 100 ή σχεδόν 100 χρόνων και δεδομένα από τη μελέτη Centenarian του CHeBA στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Wei Wen, επι κεφαλής της ομάδας του Neuroimaging της CHeBA, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαιρετικά παλαιών εγκεφάλων δεν είχαν τεκμηριωθεί σε προηγούμενες μελέτες και η λειτουργική μαγνητική τομογραφία ανάπαυσης προσέφερε στους επιστήμονες την δυνατότητα να μελετήσουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκέφαλου και τη νευρική δραστηριότητα σε τόσο μεγάλους ηλικιακά ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, η έρευνα συνέκρινε 57 ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 95-103 ετών, με 66 νεότερους συμμετέχοντες ηλικίας 76-79 ετών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που ήταν 100 ή σχεδόν 100 χρονών είχαν πιο συγχρονισμένη ενεργοποίηση των δικτύων ελέγχου του αριστερού και του δεξιού μετώπου – βρεγματικού τμήματος του εγκεφάλου τους. Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες, αυτή η συζευγμένη ενεργοποίηση των δικτύων του μετωπικού – βρεγματικού ελέγχου του εγκεφάλου, συνέβαλε στην καλύτερη απόδοση των οπτικοχωρικών γνωστικών διεργασιών.

Σημαντικότητα μελέτης

Ο καθηγητής Perminder Sachdev, ένας από τους επι κεφαλής της μελέτης του CHeBA στο Σίδνεϊ, αναφέρει ότι αυτή η μελέτη είναι πολύ σημαντική και αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω μελέτες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα μυστικά της υγιούς γήρανσης και το πώς ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στις αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία για να συνεχίσει να αποδίδει τόσο καλά. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο του μετωπιαίου-βρεγματικού ελέγχου του εγκεφάλου, σε σχέση με την προσαρμοστικότητα των γνωστικών ικανοτήτων ενός ατόμου κατά την γήρανση ή σε περίπτωση ασθένειας. Αυτή η προσαρμοστικότητα ονομάζεται γνωστικό αποθεματικό και περαιτέρω μελέτες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τους υποκείμενους μηχανισμούς του γνωστικού αποθεματικού, που ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών κατά της γνωστικής μείωσης που σχετίζεται με την ηλικία.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

People aged 95 and over show stronger brain connectivity https://medicalxpress.com/news/2020-05-people-aged-stronger-brain.html

Centenarians' end-of-life thoughts: is their social network informed? https://medicalxpress.com/news/2018-05-centenarians-end-of-life-thoughts-social-network.html

Stronger bilateral functional connectivity of the frontoparietal control network in near-centenarians and centenarians without dementia https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811920303414?via%3Dihub

University of New South Wales https://medicalxpress.com/partners/university-of-new-south-wales/