Εξαρτησιογόνες ουσίες

Αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ

Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, διπλασιάστηκε από το 1999 μέχρι το 2017. Συγκεκριμένα, η ανάλυση δεδομένων που εξέτασε πιστοποιητικά θανάτου των ΗΠΑ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Alcoholism: Clinical and Experimental Research», διαπίστωσε ότι ο αριθμός των πιστοποιητικών θανάτου που είχαν ως αιτία το αλκοόλ, αυξήθηκε από 35.914 σε 72.558 το συγκεκριμένο διάστημα.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στους θανάτους ανάμεσα στις γυναίκες και 85% αύξηση στις εισαγωγές στα επείγοντα περιστατικά για διάφορες αιτίες που σχετίζονταν με το αλκοόλ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν αλκοόλ μπορούν να οδηγηθούν στο θάνατο με πολλούς τρόπους, λόγω κάποιας ηπατικής νόσου ή ακόμη και από υπερβολικές δόσεις αλκοόλ (ή συνδυασμό αλκοόλ και φαρμάκων).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις θανάτων σημειώθηκαν σε άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών, αλλά το αλκοόλ γενικότερα επηρέασε άτομα όλων των ηλικιών. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι οι γυναίκες, πίνοντας την ίδια ποσότητα αλκοόλ με τους άνδρες, ήταν πιο πιθανόν να αναπτύξουν διαταραχή χρήσης αλκοόλ, καρδιαγγειακές παθήσεις, ηπατική νόσο και  καρκίνο του μαστού.

Σε ποια ευρήματα κατέληξε αναλυτικότερα η μελέτη;

Ο Aaron White, ανώτερος επιστημονικός σύμβουλος του Δρ. George F. Koob, διευθυντή της NIAAA και οι συνάδελφοι του, ανέλυσαν δεδομένα από όλα τα πιστοποιητικά θανάτου των ΗΠΑ που κατατέθηκαν από το 1999 έως το 2017, διαπιστώνοντας ότι το 2017, σχεδόν οι μισοί θάνατοι που σχετίζονταν με το αλκοόλ προκλήθηκαν από ηπατική νόσο (31%, 22.245) και υπερβολικές δόσεις αλκοόλ ή αλκοόλ σε συνδυασμό με άλλες ουσίες (18%, 12.954).

Αρχικά, τα άτομα ηλικίας 45-74 ετών είχαν τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων που σχετίζονταν με το αλκοόλ, αλλά οι μεγαλύτερες αυξήσεις με την πάροδο του χρόνου, παρουσιάστηκαν στις ηλικίες 25-34 ετών. Σημειώνεται ότι τα υψηλά ποσοστά που αφορούσαν τους μεσήλικες, συνάδουν με τα ποσοστά των «θανάτων απόγνωσης» ανάμεσα στους Ισπανούς, που καταγράφηκαν εκείνο το διάστημα και αφορούσαν κυρίως κύρωση του ήπατος εξαιτίας του αλκοόλ, υπερβολικές δόσεις αλκοόλ και αυτοκτονίες. Οι συγγραφείς ωστόσο, υπογράμμισαν ότι μέχρι το τέλος της μελέτης τους, οι θάνατοι που σχετίζονταν με το αλκοόλ παρουσίασαν αύξηση σε σχεδόν όλες τις ηλικιακές, φυλετικές και εθνοτικές ομάδες.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά θανάτου αυξήθηκαν περισσότερο ανάμεσα στις γυναίκες (85%) σε σχέση με τους άνδρες (35%) κατά την περίοδο της μελέτης. Οι γυναίκες είχαν μάλιστα, μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακές παθήσεις, ηπατική νόσο, διαταραχή χρήσης αλκοόλ και άλλες ιατρικές καταστάσεις που σχετίζονται με το αλκοόλ, σε σύγκριση με τους άνδρες που κατανάλωναν την ίδια ποσότητα ποτού. Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με άλλες μελέτες, το αλκοόλ αυξάνει και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες.

Συμπερασματικά

Πολλές προηγούμενες μελέτες, όπως και αυτή, έχουν διαπιστώσει ότι το αλκοόλ συμβάλλει καθοριστικά σε μεγάλο αριθμό θανάτων. Μάλιστα, τέτοιου είδους μελέτες προσπαθούν να αφυπνίσουν τους ανθρώπους και να τους ωθήσουν να μείνουν μακριά από αυτές τις καταστροφικές συνήθειες.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι ο αριθμός των θανάτων που οφείλονταν στο αλκοόλ το 2017 ανήλθε στους 72.558. Ο πραγματικός, όμως, αριθμός των θανάτων που οφείλονται στο αλκοόλ μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, δεδομένου ότι αυτή η μελέτη ανέλυσε μόνο τα πιστοποιητικά θανάτου που ανέφεραν ως αιτία το αλκοόλ (ή καταστάσεις υγείας που σχετίζονται με το αλκοόλ) και νοουμένου ότι πολλές φορές το αλκοόλ δεν είναι προφανή αίτια θανάτου, δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό, γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει ακόμη περισσότερο.

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Alcohol-related deaths on the rise https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/alcohol-related-deaths-on-the-rise

Alcohol-related deaths increasing in the United States https://www.nih.gov/news-events/news-releases/alcohol-related-deaths-increasing-united-states

Using Death Certificates to Explore Changes in Alcohol‐Related Mortality in the United States, 1999 to 2017 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.14239

Alcohol-related deaths on the rise https://www.apa.org/monitor/2020/04/numbers-alcohol-deaths

Alcohol-related deaths increasing nationwide https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/alcohol-related-deaths-increasing-nationwide