Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Η ομάδα αίματος ενός ατόμου, μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο που διατρέχει να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο πριν την ηλικία των 60 ετών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα άτομο με ομάδα αίματος Α, έχει περισσότερες πιθανότητες να υποστεί πρώιμο εγκεφαλικό, σε αντίθεση με ένα άτομο με ομάδα αίματος Ο, που είναι λιγότερο πιθανό να πάθει εγκεφαλικό. (Νέα μελέτη: Η ομάδα αίματος δεν επηρεάζει τη σοβαρότητα της COVID-19)

Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού;

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση 48 μελετών, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 17.000 άτομα που είχαν υποστεί εγκεφαλικό και περισσότερα από 570.000 άτομα χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού. (Εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!)

Οι επιστήμονες εξέτασαν μια πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στην ομάδα αίματος και τον κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού, διαπιστώνοντας ότι τα άτομα με ομάδα αίματος Α διέτρεχαν τον υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν πρώιμο εγκεφαλικό, το οποίο συμβαίνει πριν από την ηλικία των 60 ετών. (Λοίμωξη και εγκεφαλικό επεισόδιο: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός)

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες ανά ομάδα αίματος, την οποία συσχέτισαν με το αν είχαν υποστεί (πρώιμο ή όψιμο εγκεφαλικό) ή όχι εγκεφαλικό. Μετά από την ανάλυση των δεδομένων τους, κατέληξαν στα πιο κάτω αποτελέσματα:

  • Τα άτομα με πρώιμο εγκεφαλικό είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ομάδα αίματος Α και λιγότερες πιθανότητες να έχουν ομάδα αίματος Ο, σε σύγκριση με τα άτομα που έπαθαν εγκεφαλικό σε μεταγενέστερη ηλικία ή τα άτομα που δεν είχαν υποστεί ποτέ εγκεφαλικό.
  • Τα άτομα με πρώιμο και όψιμο εγκεφαλικό είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ομάδα αίματος Β, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Αφού προσάρμοσαν τα δεδομένα τους με βάση το φύλο και άλλους παράγοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

  • Τα άτομα με ομάδα αίματος Α, είχαν 18% υψηλότερο κίνδυνο πρώιμου εγκεφαλικού, συγκριτικά με τα άτομα που είχαν κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες αίματος.
  • Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο, είχαν 12% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν πρώιμο εγκεφαλικό, σε σχέση με τα άτομα που είχαν άλλη ομάδα αίματος.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει μια σχέση αιτιότητας ανάμεσα στην ομάδα αίματος και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Μάλιστα, μόνο το 35% των συμμετεχόντων δεν ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής και ως εκ τούτου χρειάζονται περαιτέρω μελέτες σε διαφορετικές φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. (Τι είναι μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο; Τα συμπτώματα της παροδικής ισχαιμικής επίθεσης)

Γιατί είναι σημαντική η γνώση της ομάδας αίματος;

Η μελέτη περιελάμβανε τις ομάδες αίματος Α, ΑΒ, Β και Ο. Οι τέσσερις κύριες ομάδες αίματος καθορίζονται από την παρουσία ή την απουσία αντιγόνων, πρωτεϊνών που μπορούν να πυροδοτήσουν μια ανοσολογική αντίδραση στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

  • Τύπος Α: Το αντιγόνο Α βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και το αντίσωμα Β βρίσκεται στο πλάσμα.
  • Τύπος Β: Το αντιγόνο Β βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και το αντιγόνο Α βρίσκεται στο πλάσμα.
  • Τύπος ΑΒ: Και οι δύο τύποι αντιγόνου βρίσκονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και κανένας δεν βρίσκεται στο πλάσμα.
  • Τύπος Ο: Κανένας τύπος αντιγόνου δεν βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, και τα δύο βρίσκονται στο πλάσμα.

Η γνώση του τύπου αίματος ενός ατόμου είναι ζωτικής σημασίας για περιπτώσεις μετάγγισης, διότι το σώμα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος, θα μπορούσε να απορρίψει το αίμα. (Αντιδράσεις μη συμβατές με το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ)


+ 6 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Blood Type May Be Linked to Risk of Stroke Before Age 60 https://www.healthline.com/health-news/blood-type-may-be-linked-to-risk-of-stroke-before-age-60

How to Find Out Your Blood Type https://www.healthline.com/health/how-to-find-out-your-blood-type

Everything You Need to Know About Stroke https://www.healthline.com/health/stroke

Everything You Should Know About Ischemic Stroke https://www.healthline.com/health/stroke/cerebral-ischemia

Are Certain Blood Types More Prone to Autoimmune Diseases? https://www.healthline.com/health/blood-type-and-autoimmune-diseases

Risk Factors for Ischemic Stroke in Younger Adults https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.119.024156