Ψυχική υγεία

Ασπιρίνη: Σε χαμηλή δόση μπορεί να αποτρέψει την κατάθλιψη σε ηλικιωμένους;

Η κατάθλιψη σχετίζεται με την αυξημένη φλεγμονή. Η φλεγμονή μπορεί να προηγηθεί της κατάθλιψης, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα. Ορισμένα περιορισμένα προκλινικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η ασπιρίνη μπορεί να έχει πιθανές αντικαταθλιπτικές επιδράσεις, αλλά προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχουν απτά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η ασπιρίνη μπορεί να αποτελέσει προληπτικό φάρμακο για την κατάθλιψη. Από την άλλη, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου στο JAMA Psychiatry, τονίζει ότι στους ηλικιωμένους, η ασπιρίνη χαμηλής δόσης δεν μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης.

Η χαμηλή δόση ασπιρίνης μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης σε ηλικιωμένους;

Ο Michael Berk, MBBCh., Ph.D., από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Deakin στο Geelong της Αυστραλίας και οι συνεργάτες του, διεξήγαγαν μια διπλή τυφλή δοκιμή, με σκοπό να προσδιορίσουν το αν η ασπιρίνη που λαμβάνεται σε χαμηλή δόση (δηλαδή 100 mg), μπορεί να αποτρέψει την κατάθλιψη στους υγιείς ηλικιωμένους.

Οι συμμετέχοντες στην μελέτη ήταν άτομα διαφορετικών φυλών και εθνοτήτων άνω των 70 ετών. Συγκεκριμένα, ήταν άτομα λευκά και μαύρα που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μερικοί κατάγονταν από την Αυστραλία και ήταν άνω των 70 ετών και μερικοί κατάγονταν από την Ισπανία και ήταν άνω των 65 ετών. Στην εν λόγω μελέτη συμμετείχαν συνολικά 19.114 άτομα, από τους οποίους οι 9.525 έλαβαν ασπιρίνη, ενώ οι 9.589 έλαβαν κάποιο εικονικό φάρμακο. Τα άτομα αυτά παρακολουθήθηκαν για 4,7 χρόνια κατά μέσο όρο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αναλογία της βαθμολογίας κλίμακας 10-σημείων (CES-D-10) 8 ή υψηλότερη (CES-D-10 8 or higher), του Κέντρου Επιδημιολογικών Μελετών για την κατάθλιψη, δεν παρουσίαζε σημαντικές διαφορές κατά τις ετήσιες επισκέψεις των δύο ομάδων. Το ποσοστό συχνότητας εμφάνισης νέων βαθμολογιών CES-D-10 8 or higher, ήταν 70,4 και 69,1 συμβάντα ανά 1.000 άτομα/ έτος στην ομάδα της ασπιρίνης και του εικονικού φαρμάκου αντίστοιχα (λόγος κινδύνου, 1,02, διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 0,96 έως 1,08, P = 0,54).

Με απλά λόγια, το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι η χαμηλή δόση ασπιρίνης δεν μπόρεσε να αποτρέψει την κατάθλιψη στους υγιείς, κατά τα άλλα, ηλικιωμένους που έλαβαν μέρος σε αυτήν τη μεγάλης κλίμακας μελέτη, συγκριτικά με τους ηλικιωμένους που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο.

Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς της μελέτης έγραψαν: «Αυτή η μελέτη απέτυχε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε πιθανό όφελος μπορεί να έχει η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνη, σε ότι αφορά την μείωση του κινδύνου της κατάθλιψης σε αυτόν τον σχετικά υγιή πληθυσμό που έλαβε μέρος στην μελέτη».


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Low-dose aspirin does not prevent depression in older adults https://medicalxpress.com/news/2020-06-low-dose-aspirin-depression-older-adults.html

What are the risks and benefits of low-dose aspirin? https://medicalxpress.com/news/2020-06-benefits-low-dose-aspirin.html

Effect of Aspirin vs Placebo on the Prevention of Depression in Older People https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2766709