Υγεία ταξιδιωτών: Συμβουλές για το ταξίδι σας…ειδικά για Κεντρική Αμερική και Καραϊβική

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε ταξιδιωτικές συμβουλές υγείας που ίσχυαν και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Υπάρχουν νέα ταξιδιωτικά δεδομένα σχετιζόμενα με την πανδημία, τα οποία τροποποιούνται συχνά από …