Μολυσματικές ασθένειες

Χώρες με γυναίκες ηγέτες έχουν έξι φορές λιγότερους θανάτους από COVID-19

Η πανδημία της COVID-19 έδειξε ότι η γυναικεία ηγεσία αποτελεί δείκτη για υγιέστερες και πιο ισότιμες κοινωνίες, καθώς και ότι οι γυναίκες θέτουν την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία στον πυρήνα της εθνικής χάραξης της πολιτικής τους, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση του Lorenzo Fioramonti από το Πανεπιστήμιο της Πρετόρια και του Luca Coscieme από την Trinity.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν ορισμένες στατιστικές αναλύσεις με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα της πανδημίας σε σχέση με τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τις ανισότητες και την οικονομική ανθεκτικότητα του πληθυσμού σε διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα, για τις αναλύσεις τους χρησιμοποίησαν δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων από COVID-19, για συνολικά 35 χώρες από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 11 Μαΐου 2020.

Οι χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες είναι πιο υγιείς;

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χώρες που βρίσκονται υπό γυναίκεια ηγεσία είχαν έξι φορές λιγότερους επιβεβαιωμένους θανάτους από COVID-19, σε σύγκριση με χώρες που είχαν άνδρες ηγέτες. Επίσης οι κυβερνήσεις με επικεφαλείς γυναίκες ήταν πιο αποτελεσματικές και γρήγορες στην εξομάλυνση της καμπύλης της επιδημίας, με τους αριθμούς των ημερήσιων θανάτων να είναι περίπου έξι φορές χαμηλότεροι σε σχέση με τις χώρες που κυβερνούνται από άνδρες. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι ο μέσος αριθμός των ημερών με επιβεβαιωμένους θανάτους ήταν 34 σε χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες και 48 σε χώρες που κυβερνούνται από άνδρες

Ο Luca Coscieme, η Marie Skodowska-Curie, το Ιρλανδικό Συμβούλιο Έρευνας CAROLINE, μέλος της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Trinity College Dublin και οι συγγραφείς της μελέτης, ανέφεραν: «Οι κυβερνήσεις που βρίσκονται υπό την ηγεσία γυναικών, ακολούθησαν παρόμοιες προσεγγίσεις όταν ξέσπασε η πανδημία, που χαρακτηρίζονται από την έγκαιρη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες και τους συμβούλους υγείας και λήψη περιοριστικών μέτρων από πολύ νωρίς. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες κυβερνήσεις που βρίσκονται υπό την ηγεσία ανδρών, υποβάθμισαν τις αρχικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με ουσιαστικές καθυστερήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Για παράδειγμα, στις 14 Μαρτίου με μόνο 102 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας με ηγέτιδα τη Jacinda Ardern ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα καραντίνας, ενώ την ίδια στιγμή η βρετανική κυβέρνηση με ηγέτη τον Μπόρις Τζόνσον, στις 10-13 Μαρτίου με πάνω από 700 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συνέχισε να επιτρέπει την συγκέντρωση πολλών χιλιάδων ανθρώπων σε μεγάλες εκδηλώσεις, όπως αγώνες ποδοσφαίρου UEFA Champions League, το Φεστιβάλ Cheltenham, Crufts και μουσικές συναυλίες.

Ένα παρόμοιο θετικό μοτίβο εμφανίστηκε στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, που κυβερνούνται από γυναίκες, σε αντίθεση με τη Σουηδία, που κυβερνάται από άνδρα, όπου ο οικονομικός αντίκτυπος ενός lockdown μπήκε σε υψηλότερη θέση από την δημόσια υγεία και τελικά η χώρα οδηγήθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά θανάτων από κορωνοϊό.

Σε ποιους άλλους τομείς ευδοκιμούν οι χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες;

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι οι χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες, έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία, επενδύοντας περισσότερο στη δημόσια υγεία και μειώνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία φαίνεται να σχετίζεται στενά με τους θανάτους από COVID-19. Η ανάλυση μας δείχνει ότι οι χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στις Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες, όπως η πρόσβαση στην βασική ιατρική περίθαλψη, η υγιεινή και η προσωπική ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση διαπίστωσε ότι οι χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες, τείνουν να είναι πιο ίσες σε θέματα κατανομής εισοδημάτων σε σύγκριση με τις χώρες που κυβερνούνται από άνδρες.

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη μετά την κρίση, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χώρες που κυβερνούνται από γυναίκες είναι πιθανό να υποφέρουν λιγότερο από την επακόλουθη οικονομική ύφεση: οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2020 δείχνουν ότι θα παρουσιάσουν μείωση μικρότερη από 5,5%, ενώ οι χώρες με άνδρες ηγέτες θα παρουσιάσουν μείωση περισσότερη από 7%. Σημειώνεται ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες, που κυβερνούνται από γυναίκες ξεκίνησαν πρόσφατα μια διεθνή συμμαχία για την προώθηση της «κοινωνικής και οικολογικής ευημερίας» ως τον ακρογωνιαίο λίθο των οικονομικών πολιτικών τους.

Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι με βάση τα στοιχεία, οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανόν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε κοινωνίες που εκτιμούν την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία, χαρακτηριστικά τα οποία, συνήθως, κάνουν τις κοινωνίες υγιέστερες.

Συμπερασματικά

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η πανδημία COVID-19 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κίνητρο  για επανεξέταση του τι σημαίνει πραγματικά καλή χάραξη πολιτικής, αλλά και για επαναπροσδιορισμό του ποιες πολιτικές τελικά κάνουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες πιο ανθεκτικές σε τέτοια μεγάλα ξεσπάσματα.

+ 1 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved