Μολυσματικές ασθένειες

Covid-19 και ανοσία: Νεότερα δεδομένα – μπορεί να ξανανοσήσει κάποιος που το πέρασε;

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να προστατεύει τον οργανισμό μας από ξένα παθογόνα μικρόβια. Έτσι και στην περίπτωση του ιού SARS-CoV-2, αναγνωρίζει ειδικούς επιτόπους του και ενεργοποιούνται αρχικά τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα και εν συνεχεία τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα, όπου καταστρέφουν κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον ιό. Αυτό το είδος ανοσίας καλείται κυτταρική ανοσία. Παράλληλα όμως ενεργοποιείται και η χυμική ανοσία, κατά την οποία ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα και παράγουν εξειδικευμένα αντισώματα που θα εξουδετερώσουν το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους.

Για πόσο καιρό κυκλοφορούν τα αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 στον οργανισμό μας;

Μελέτες έως τώρα έχουν δείξει ότι τα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 ξεκινούν να αυξάνονται στον οργανισμό του ασθενούς τη 14η ημέρα, στις 23 ημέρες φτάνουν στο μέγιστο αριθμό τους και από κει και πέρα αρχίζει να πέφτει ο τίτλος τους.  Μετά τις 60 ημέρες η μείωση είναι σημαντική. Όσοι ασθενείς νοσούν πιο σοβαρά παρουσιάζουν μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που έχει φανεί έως τώρα είναι ότι παρατηρείται μια 100% αποτελεσματική, ειδική, μνημονική Τ-κυτταρική ανοσία για όσους πέρασαν βαριά Covid-19 και 87% για όσους νόσησαν πιο ελαφριά (κυρίως παιδιά, έφηβοι και άνθρωποι υγιείς ακόμα και στη μέση ηλικία). Η ανοσία αυτή φαίνεται να παραμένει για 3-6 μήνες.

Εικόνα (Τροποποιημένη από Fig. 1: T cells and B cells in immunity to SARS-CoV-2. | Nature Reviews Immunology)

Η μόλυνση με SARS-CoV-2 οδηγεί σε ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας και των δενδριτικών κυττάρων (DCs), τα οποία θα οδηγήσουν στην επαγωγή ειδικών T και Β λεμφοκυττάρων. Λίγα είναι σήμερα γνωστά σχετικά με την απόκριση μνήμης στο SARS-CoV-2, αλλά αυτό θα είναι σημαντικό για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου. CTL, κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα; TFH, Τ ωοθυλακικό βοηθητικό κύτταρο; TH, Τ βοηθητικό κύτταρο; Treg, ρυθμιστικό Τ κύτταρο.

Αν κάποιος νόσησε από Covid-19 μπορεί να ξανανοσήσει από τον ίδιο ιό;

Μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις επανανόσησης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι λιγοστές, όμως θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι τη δεύτερη φορά πέρασαν πιο δύσκολα τη νόσο εν συγκρίσει με την πρώτη. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση κάποιος να ξανανοσήσει από τον ιό, αν ο ιός μεταλλαχθεί  ή αν η ανοσία του οργανισμού μας μειωθεί με την πάροδο του χρόνου έναντι του εν λόγω ιού. Σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις μπορεί κάποιος να γίνει πάλι ευάλωτος στον ιό.

+ 8 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Not just antibodies: B cells and T cells mediate immunity to COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41577-020-00436-4

Longitudinal observation and decline of neutralizing antibody responses in the three months following SARS-CoV-2 infection in humans https://www.nature.com/articles/s41564-020-00813-8

Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310084

Functional SARS-CoV-2-Specific Immune Memory Persists after Mild COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420315658

What reinfections mean for COVID-19 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30783-0/fulltext?fbclid=IwAR2wKIkOaKBlZDk0fl7DeIHiX9vgOnfm6mWoxWc29TlelBWv0OiV6dnVOfI

A Case of Early Re-infection with SARS-CoV-2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543357/

Reinfection of SARS-CoV-2 in an immunocompromised patient: a case report. https://europepmc.org/articles/pmc7665355/bin/ciaa1538_suppl_supplementary_fig_1.pdf

Reinfection with SARS-CoV-2 and Failure of Humoral Immunity: a case report. https://europepmc.org/article/pmc/pmc7523175