Πρόληψη και θεραπεία

COVID-19: Συχνότεροι οι θρόμβοι αίματος από την ίδια τη νόσο παρά από το εμβόλιο

Οι θρόμβοι αίματος είναι πιθανότερο να προκύψουν από την ίδια την νόσο COVID-19, παρά από τα εμβόλια AstraZeneca, Oxford, Pfizer και Moderna, που δημιουργήθηκαν για να καταπολεμήσουν τη νόσο COVID-19, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνητών.

Μπορούν τα εμβόλια COVID-19 να οδηγήσουν σε θρόμβους αίματος;

Μια προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξέτασε τα αρχεία περισσοτέρων από 500.000 ασθενών με COVID-19, διαπιστώνοντας ότι περίπου 39 άτομα ανά ένα εκατομμύριο εμφάνισαν εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση κατά την ασθένεια τους.

Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι η εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση εμφανίστηκε σε περίπου πέντε άτομα ανά ένα εκατομμύριο, μετά την λήψη της πρώτης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca και Oxford. Ενώ, σε περισσότερα από 480.000 άτομα που έλαβαν, είτε το εμβόλιο της Pfizer / BioNTech, είτε το εμβόλιο της Moderna, η εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση εμφανίστηκε σε τέσσερα άτομα ανά ένα εκατομμύριο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο κίνδυνος εγκεφαλικής φλεβικής θρόμβωσης ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από την ίδια την νόσο, συγκριτικά με τα εμβόλια της Pfizer ή της Moderna.

Σημειώνεται ότι το εμβόλιο Johnson & Johnson, το οποίο έχει τεθεί σε παύση λόγω των σπάνιων περιπτώσεων θρόμβων αίματος, είναι ένα εμβόλιο αδενοϊού, το οποίο είναι παρόμοιο με το εμβόλιο της AstraZeneca, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτήν την μελέτη.

Μάλιστα, το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και σε ένα άλλο είδος θρόμβου αίματος, την θρόμβωση πυλαίας φλέβας (PVT). Συγκεκριμένα, από τα άτομα που νοσήσαν με COVID-19, περίπου 436,4 ανά ένα εκατομμύριο εμφάνισαν θρόμβωση πυλαίας φλέβας, συγκριτικά με 44,9 ανά ένα εκατομμύριο στα άτομα που εμβολιάστηκαν με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna και με 1,6 ανά ένα εκατομμύριο στα άτομα που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Συμπερασματικά

Όλα τα στοιχεία της μελέτης δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος εμφάνισης θρόμβων αίματος -είτε εγκεφαλικής φλεβικής θρόμβωσης, είτε θρόμβωσης πυλαίας φλέβας- είναι πολύ μεγαλύτερος από την ίδια τη νόσο παρά από τα εμβόλια που δημιουργήθηκαν για να καταπολεμήσουν τη νόσο.

Ως εκ τούτου, ο γενικός πληθυσμός δεν πρέπει να φοβάται ακούγοντας αυτές τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις θρόμβωσης και θα πρέπει να σταματήσει να βλέπει με επιφύλαξη το εμβόλιο, το οποίο ουσιαστικά είναι το εισιτήριο όλων μας για την ελευθερία που χάσαμε πριν ένα χρόνο και παραπάνω.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved