Διατροφή

Δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες: Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2;

Είναι γνωστό από πολυάριθμα επιστημονικά δεδομένα πως η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Μια νέα μελέτη, πρόσφατα δημοσιευμένη στο JAMA Network Open Diabetes and Endocrinology, διαπίστωσε πως η μείωση της κατανάλωσης υδατανθράκων θα μπορούσε να βοηθήσει στην απώλεια βάρους και βελτίωση των επιπέδων της γλυκόζης νηστείας, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε άτομα που είναι επιρρεπή σε αυτό.

Πώς επηρεάζει μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα;

Η αιμοσφαιρίνη A1C είναι ένας κλινικός όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα μακροπρόθεσμα. Ένα άτομο με προδιαβήτη έχει συνήθως επίπεδα αιμοσφαιρίνης A1C που κυμαίνονται μεταξύ 5,7-6,5%. Τα υψηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης A1C μπορεί να υποδηλώνουν διαβήτη.

Στην προαναφερθείσα μελέτη συμμετείχαν 150 ενήλικες που είχαν ένα εύρος αιμοσφαιρίνης A1C από 6% έως 6,9%, δηλαδή είχαν προδιαβήτη ή ήπιο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η μελέτη διήρκησε 6 μήνες και κατά τη διάρκειά της οι συμμετέχοντες διαχωρίστηκαν σε 2 ομάδες.

Η πρώτη ομάδα έπρεπε να μειώσει την ημερήσια πρόσληψη υδατανθράκων σε λιγότερο από 40 γραμμάρια για τους πρώτους 3 μήνες της μελέτης, ενώ μετά τους 3 μήνες και έως το τέλος της μελέτης έπρεπε να καταναλώνουν λιγότερο από 60 γραμμάρια υδατανθράκων ημερησίως. Αντιθέτως, η δεύτερη ομάδα συνέχισε να καταναλώνει κανονικά υδατάνθρακες χωρίς περιορισμούς.

Μετά το πέρας των 6 μηνών διαπιστώθηκε πως τα άτομα της πρώτης ομάδας, που ακολούθησαν μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες, είχαν μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης A1C κατά 0,23% και μειωμένο σωματικό βάρος, σε σύγκριση με τα άτομα που συνέχισαν να ακολουθούν τη συνήθη δίαιτά τους.

Ποιοι ήταν οι περιορισμοί της μελέτης;

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των 6 μηνών, η ομάδα που ακολούθησε τη δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες παρουσίασε σημαντικές μειώσεις στις θερμίδες που προσλαμβάνονταν καθημερινά, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογήσει και την απώλεια βάρους που παρατηρήθηκε.

Ωστόσο, ένας από τους πιο βασικούς περιορισμούς της μελέτης, σύμφωνα με τους ερευνητές που τη διεξήγαγαν, ήταν το γεγονός πως δεν μπόρεσε να γίνει ισοθερμιδική σύγκριση μεταξύ των ατόμων που ακολούθησαν τη δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες και όσων συνέχισαν τη συνήθη διατροφή τους ή αλλιώς προσδιορισμός των επιδράσεων της δίαιτας στα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης A1C ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους.

Τι κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες μακροχρόνια;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η βελτίωση στα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, που οφείλεται στη χαμηλότερη ημερήσια πρόσληψη υδατανθράκων, μπορεί να είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Για παράδειγμα, άτομα με προδιαβήτη ή ήπιο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μπορεί να επωφεληθούν από την υιοθέτηση μιας δίαιτας με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, καθώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα τους, η οποία ενδεχομένως να συνοδεύεται και από απώλεια βάρους.

Μια μείωση στην πρόσληψη υδατανθράκων συνήθως συνοδεύεται από αύξηση της πρόσληψης λίπους, κάτι το οποίο αυξάνει την LDL («κακή») χοληστερόλη, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να μειώσει τα τριγλυκερίδια και την HDL («καλή») χοληστερόλη, κάτι το οποίο είναι ευεργετικό για την υγεία.

Παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανές μακροπρόθεσμες, δυσμενείς επιπτώσεις μιας δίαιτας χαμηλής σε υδατάνθρακες, οι επιστήμονες θεωρούν πως η ενδεχόμενη επικινδυνότητα μιας τέτοιας δίαιτας εξαρτάται από το άτομο.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Low carb diet may reduce type 2 diabetes risk, promote weight loss https://www.medicalnewstoday.com/articles/low-carb-diet-may-reduce-type-2-diabetes-risk-promote-weight-loss

Effects of a Low-Carbohydrate Dietary Intervention on Hemoglobin A1c https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797714