Καρκίνος

Διαβάστε τις νέες συστάσεις για την διαχείριση του κληρονομικού καρκίνου του μαστού

Ποια άτομα αφορούν οι νέες συστάσεις για τον καρκίνο του μαστού;

Νέα σύσταση ανακοινώθηκε από το American Society for Clinical Oncology (ASCO), η οποία αφορά την χρήση Olaparib για έναν χρόνο, στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε ασθενείς με αρχικού σταδίου αρνητικό καρκίνο του μαστού HER2 (υποδοχέας του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα Τύπου 2) και κληρονομικές μεταλλάξεις του BRCA γονιδίου. Η χορήγηση του φαρμάκου να γίνεται μετά από την προληπτική χημειοθεραπεία και την τοπική θεραπεία, συμπεριλαμβανόμενης και της θεραπείας με ραδιενέργεια
  • Σε ασθενείς που έκαναν πρώτα χειρουργείο και είχαν τριπλό αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC), με όγκο μεγαλύτερο των δύο εκατοστών, ή οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μασχαλιαίο λεμφαδένα.
  • Στα άτομα θετικά στη νόσο των υποδοχέων ορμονών, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις εμπλεκόμενους μασχαλιαίους αδένες.
  • Σε ασθενείς που είχαν ακολουθήσει προληπτική χημειοθεραπεία, έχουν TNBC και κάποιον υπολειμματικό καρκίνο
  • Σε ασθενείς με νόσο των υποδοχέων ορμονών, υπολειμματική ασθένεια, και αναλόγως με το κλινικό και παθολογικό στάδιο, την κατάσταση των υποδοχέων οιστρογόνων και τον βαθμό του όγκου

Τι είναι το Olaparib;

To Olaparib, με το εμπορικό όνομα Lynparza, αποτελεί θεραπεία σε άτομα με διάφορα είδη καρκίνου που σχετίζονται κυρίως με την παρουσία της BRCA μετάλλαξης.  Είναι ένα μικρό μόριο, που λειτουργεί ως αναστολέας σε διεργασίες καρκινικών κυττάρων, σημαντικές για την επιβίωσή τους. Έχει ιδιότητες χημειοευαισθησίας, ραδιοευαισθησίας καθώς και αντινεοπλασματικές. Μπορεί να αντιστρέψει την ανθεκτικότητα των καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπεία και ραδιοθεραπεία, κάνοντάς τα ευάλωτα. Πρόκειται για ένα στοχευμένο καρκινικό φάρμακο, το οποίο αποκαλείται παρεμποδιστής ανάπτυξης καρκίνου.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα;

Η έρευνα έγινε σε 1836 ασθενείς, που τους χορηγήθηκε τυχαία για ένα χρόνο Olaparib ή εικονικό φάρμακο (placebo) σε αναλογία ένα προς ένα. Φάνηκε ότι, η επιβίωση σε άτομα χωρίς διεισδυτική νόσο για τρία χρόνια , ήταν 85.9% σε εκείνους που τους χορηγούταν Olaparib, ενώ 77.1% στα άτομα που τους χορηγούταν το placebo. Ακόμη το ποσοστό των ατόμων που επιβίωσαν, σε επανεξέταση μετά από τρία χρόνια χωρίς μετάσταση σε απομακρυσμένο σημείο από τον αρχικό όγκο, ήταν 87.5% αυτά λάμβαναν  τη θεραπεία, και 80.4% στα άτομα που λάμβαναν το placebo.

Ακόμη, τα δεδομένα που αφορούσαν την ασφάλεια του φαρμάκου, ήταν σε συμφωνία με τις γνωστές παρενέργειές του, και χωρίς κάποια σοβαρή ανεπιθύμητη παρενέργεια.

Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί, ότι το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σημαντικά στα άτομα που τους χορηγήθηκε Olaparib, μετά την ολοκλήρωση μια τοπικής θεραπείας και προληπτικής ή συμπληρωματικής χημειοθεραπείας. Το φάρμακο δεν φαίνεται να έχει σημαντικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών, σύμφωνα με τις παγκόσμιες αναφορές που μπορούν να γίνουν και από τους ίδιους.

Ο Clifford A.Hudis, Ιατρός και επικεφαλής του ASCO, είπε « Για ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών, παραδοσιακά χρειάζεται μήνες, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα δεδομένα, να συνταχθεί ένα συμβούλιο ειδικών, να αναπτυχθούν, εγκριθούν και να δημοσιευτούν συστάσεις. Αυτό καθιστά δύσκολη την υποστήριξη των κλινικών που προσπαθούν να παραμείνουν εγκαίρως ενημερωμένοι για τις συνεχώς εξελισσόμενες μελέτες. Οι νέα στρατηγική άμεσης ενημέρωσης των κατευθυντήριων γραμμών της ASCO, προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτή την ανάγκη, παρέχοντας ταχεία εξέταση των δεδομένων και  διάδοση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.»

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Updated Recommendations for Managing Hereditary Breast Cancer https://medicalxpress.com/news/2021-07-hereditary-breast-cancer.html.

“Breast Cancer.” ASCO https://www.asco.org/research-guidelines/quality-guidelines/guidelines/breast-cancer.

Tutt Andrew N. J., et al. “Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer.” New England Journal of Medicine, vol. 384, no. 25, June 2021, pp. 2394–405. Taylor and Francis+NEJM 10.1056/NEJMoa2105215

Olaparib (Lynparza) | Cancer Information | Cancer Research UK https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/cancer-drugs/drugs/olaparib-lynparza

PubChem. Olaparib. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23725625