Ενδοκρινολογικά

Διαβήτης: Με ποιο τρόπο επηρεάζει την υγεία των οστών;

Ο διαβήτης τύπου 1, εκτός του ότι προκαλεί ανισορροπίες στο σάκχαρο του αίματος, μπορεί να συμβάλει και στην βλάβη των νεύρων και σε αισθητηριακές ανωμαλίες, μια κατάσταση γνωστή ως διαβατική νευροπάθεια. Μάλιστα έχει συνδεθεί και με υψηλότερο κίνδυνο καταγμάτων των οστών.

Τι είναι διαβήτης τύπου 1;

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια χρόνια πάθηση, κατά την οποία τα κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία παράγουν ινσουλίνη καταστρέφονται, με αποτέλεσμα το σώμα να αδυνατεί να παράξει την συγκεκριμένη ορμόνη. Η ινσουλίνη βοηθά τα κύτταρα του σώματος να χρησιμοποιούν την γλυκόζη -που εξασφαλίζεται μέσω των τροφίμων- για ενέργεια, επιτρέποντας της να περνά σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Στην περίπτωση που τα κύτταρα έχουν πλεονάζουσα γλυκόζη, το συκώτι και οι μυϊκοί ιστοί την αποθηκεύουν με τη μορφή γλυκογόνου. Το γλυκογόνο καταβολίζεται σε γλυκόζη και απελευθερώνεται στο αίμα όταν το σώμα χρειάζεται ενέργεια ανάμεσα στα γεύματα, κατά τη διάρκεια της άσκησης ή του ύπνου.

Στον διαβήτη τύπου 1, το σώμα δεν μπορεί να επεξεργαστεί τη γλυκόζη, λόγω της έλλειψης ινσουλίνης. Επομένως, η γλυκόζη από το φαγητό δεν μπορεί να φτάσει στα κύτταρα, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνεται η συγκέντρωση της στο αίμα. Σημειώνεται ότι τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα οδηγούν σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα.

Τι είναι η διαβητική νευροπάθεια;

Η διαβητική νευροπάθεια είναι μια σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη τύπου 1 και 2, κατά την οποία προκαλείται ένα είδος βλάβης στα νεύρα λόγω των μακροχρόνιων υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Μπορεί ο διαβήτης τύπου 1 και η διαβητική νευροπάθεια να επηρεάσουν την υγεία των οστών;

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Bone and Mineral Research, εξέτασε τις επιδράσεις που έχει ο διαβήτης τύπου 1 και η διαβητική νευροπάθεια στον ανθρώπινο σκελετό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο διαβήτης τύπου 1 και η διαβητική νευροπάθεια έχουν διάφορες επιπτώσεις στη δομή των οστών, αλλά αυτές οι επιδράσεις δεν εξηγούν πλήρως τον υψηλότερο κίνδυνο καταγμάτων που διατρέχουν οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Τα αποτελέσματα μάλιστα, δείχνουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος που διατρέχουν τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 είναι πολυπαραγοντικός και συνοψίζει τόσο σκελετικά, όσο και μη σκελετικά χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Tatiane Vilaca, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω το τι αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, αλλά τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι εκτός από τα χαρακτηριστικά των οστών, στον κίνδυνο καταγμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως η μυϊκή δύναμη και η ισορροπία. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για περαιτέρω μελέτες κρίνεται επιτακτική για να βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις πρόληψης των καταγμάτων.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

New findings on how diabetes impacts bone health https://medicalxpress.com/news/2021-04-diabetes-impacts-bone-health.html

People with diabetes are at greater risk of bone fractures https://medicalxpress.com/news/2020-06-people-diabetes-greater-bone-fractures.html

The Effects of Type 1 Diabetes and Diabetic Peripheral Neuropathy on the Musculoskeletal System: A Case–Control Study https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4271