Μετά από συστηματική ανασκόπηση της παγκόσμιας επιστημονικής βιβλιογραφίας, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου κατέληξε πώς τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα θρεπτικά τους στοιχεία επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

Τα στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως «πειστικά» ή «πιθανά» σημαίνουν ότι υπάρχει ισχυρή έρευνα που δείχνει μια αιτιώδη σχέση με τον καρκίνο – είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας τον κίνδυνο. Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει ποιοτικές μελέτες σε ανθρώπους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και βιολογικές εξηγήσεις για τα ευρήματα.

Μια πειστική ή πιθανή κρίση είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δικαιολογεί συστάσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα τρόφιμα που περιέχουν φυτικές ίνες μειώνουν τον κίνδυνο:

Καρκίνου του παχέος εντέρου

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως «ασαφή ή υπό περιορισμό» σημαίνουν ότι τα αποτελέσματα είναι γενικά συνεπή στα συνολικά συμπεράσματα, αλλά δεν είναι αρκετά ισχυρά για να δικαιολογήσουν συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου.