Έγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Εγκεφαλική παράλυση: Είναι αποτελεσματικές οι πρώιμες θεραπείες;

Τι είναι εγκεφαλική παράλυση;

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν την κίνηση και το συντονισμό των μυών. Με απλά λόγια, η εγκεφαλική παράλυση είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να κινείται και να διατηρεί την ισορροπία και τη στάση του σώματος του. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις επηρεάζεται η ακοή, η όραση και η αίσθηση.

Τα συμπτώματα της εγκεφαλικής παράλυσης εμφανίζονται πολύ νωρίς, κατά την παιδική ηλικία, πριν την ηλικία των 3-4 ετών και συνήθως περιλαμβάνουν:

  • Ακούσιες κινήσεις
  • Καθυστέρηση σε ορισμένες βασικές κινήσεις των μωρών, όπως το μπουσούλημα
  • Δυσκολία στο περπάτημα
  • Σπαστικότητα (άκαμπτοι μυς και υπερευαίσθητα αντανακλαστικά)
  • Χρήση κυρίως της μιας πλευράς του σώματος (πχ χρήση μόνο του ενός χεριού)
  • Εναλλαγές στο μυϊκό τόνο (πολύ χαλαρός ή πολύ άκαμπτος)
  • Αταξία (έλλειψη μυϊκού συντονισμού)
  • Υπερβολική σιελόρροια και δυσκολία στην κατάποση
  • Νευρολογικά προβλήματα, όπως επιληπτικές κρίσεις, μαθησιακές δυσκολίες και τύφλωση

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι πρώιμες θεραπείες για την εγκεφαλική παράλυση;

Μια νέα ανάλυση εξέτασε το πόσο αποτελεσματικές είναι οι πρώιμες θεραπείες για την εγκεφαλική παράλυση, δηλαδή οι θεραπείες που ξεκινούν από την γέννηση του παιδιού και συνεχίζονται έως την ηλικία των 3 ετών, σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή που  διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικής παράλυσης.

Η ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Αναπτυξιακή Ιατρική και Παιδική Νευρολογία», περιελάμβανε όλες τις συστηματικές κριτικές που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2020, οι οποίες αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των σχετικών δημοσιευμένων μελετών.

Οι ερευνητές, αφού ανέλυσαν τις πιο πάνω κριτικές, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν περιορισμένα υποστηρικτικά δεδομένα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα έρευνα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με ακρίβεια ότι υπάρχει μεγαλύτερο όφελος από τις πρώιμες θεραπείες (έως τα 3 χρόνια του παιδιού), συγκριτικά με τις μεταγενέστερες (μετά τα 3 χρόνια του παιδιού).

Στην βάση αυτών των δεδομένων, η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Diane L. Damiano, που εργάζεται στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, υπογράμμισε ότι πιο στοχοθετημένες ερευνητικές προσπάθειες θα μπορούσαν να δώσουν νέες ιδέες για περεταίρω μελέτες, οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε πιο σαφείς απαντήσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί τρόπος να μεταφραστεί, να συσχετιστεί και να αντιστοιχηθεί η πρώιμη εγκεφαλική αποκατάσταση που παρατηρείται στα ζώα, με τα αναπτυξιακά κινητικά προβλήματα που παρατηρούνται σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Are early treatments for cerebral palsy effective? https://medicalxpress.com/news/2021-04-early-treatments-cerebral-palsy-effective.html

Research identifies frequent genetic causes of cerebral palsy https://medicalxpress.com/news/2021-02-frequent-genetic-cerebral-palsy.html

Early intervention evidence for infants with or at risk for cerebral palsy: an overview of systematic reviews https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.14855