Εγκυμοσύνη

Επιτρέπεται το αλκοόλ στην εγκυμοσύνη;

Είμαι έγκυος, μπορώ να καταναλώνω αλκοόλ;

Η κατανάλωση αλκοόλ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οδηγεί στη γέννηση παιδιών με φτωχότερη γνωστική λειτουργία και μειωμένο βάρος, σύμφωνα με την πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση που διενεργήθηκε μέχρι σήμερα, η οποία εξέτασε 23 δημοσιευμένες μελέτες που αφορούσαν την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα ευρήματα της μελέτης, έρχονται να επιβεβαιώσουν την οδηγία CHRYMESTER, των Διευθυντών των Ιατρικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τονίζει ότι μια έγκυος γυναίκα πρέπει να απέχει από το αλκοόλ σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης της.

Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού

Για να καταφέρουν να μελετήσουν τον αντίκτυπο που έχει η κατανάλωση  αλκοόλ στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και στην μετέπειτα ζωή του, οι επιστήμονες, που η έρευνά τους χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία (NIHR) και το Συμβούλιο Ιατρικών Ερευνών (MRC), συνδύασαν τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά σχεδιασμένων μελετών. Ανάμεσα τους, παραδοσιακές μελέτες, όπως τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και μελέτες εναλλακτικών στρατηγικών, που περιλάμβαναν για παράδειγμα τη σύγκριση παιδιών από τις ίδιες οικογένειες, των οποίων οι μητέρες διέκοψαν ή αύξησαν τη χρήση αλκοόλ κατά την κυοφορία τους.

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες έρευνες που έγιναν για το θέμα αυτό, ήταν παρατηρητικές, στις οποίες οι συμμετέχοντες ήταν ήδη εκτεθειμένοι στον παράγοντα κινδύνου (αλκοόλ), αλλά οι ερευνητές δεν προσπάθησαν να ελέγξουν το ποιος είναι ή δεν είναι εκτεθειμένος και σε άλλους παράγοντες. Αυτός ο τύπος μελετών, καθιστά αδύνατο να μελετηθεί αν το αποτέλεσμα στην γνωστική λειτουργία του νεογνού είναι αποτέλεσμα του αλκοόλ ή άλλων παραγόντων, όπως η εκπαίδευση, το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας και η γενετική προδιάθεση, η οποία μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη και τη γνώση ενός παιδιού.

Η συγκεκριμένη μελέτη, ωστόσο, χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους ελαχιστοποίησης αυτών των συγχυστηκών παραγόντων, ώστε τα αποτελέσματα της να είναι πιο αξιόπιστα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των μελετών που εξετάστηκαν όδευαν προς την ίδια κατεύθυνση, κάτι που είναι απίθανο να προέκυψε λόγω μεροληψιών ή σφαλμάτων. Επιπρόσθετα, οι μελέτες που επιλέγηκαν για σύγκριση είχαν όμοιες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι διέφεραν μόνο σε ότι αφορά την έκθεση τους στο αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτι το οποίο δίνει πιο έγκυρα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που μπορεί να δείξει ένα μεμονωμένο πείραμα.

Η ανασκόπηση, λοιπόν, στην ολότητα της ήταν περιεκτική και διαπίστωσε εκ νέου ότι η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού στην μετέπειτα ζωή του και να οδηγήσει σε χαμηλότερο βάρος κατά τη γέννηση. Δεν μπόρεσε ωστόσο, να προσδιορίσει το πόσο αλκοόλ οδηγεί σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι, οι επιστήμονες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια έγκυος γυναίκα πρέπει να απέχει γενικότερα από το αλκοόλ καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, επιβεβαιώνοντας την κατευθυντήρια γραμμή των Διευθυντών των Ιατρικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (DRYMESTER), η οποία τονίζει ότι η αποχή από το αλκοόλ σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, είναι η μόνη ασφαλής προσέγγιση.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved