Αλλεργίες

Είστε αλλεργικοί στην πενικιλίνη; Πώς θα το διαπιστώσετε;

Στα άτομα που έχουν αλλεργία στην πενικιλίνη δεν χορηγούνται πενικιλίνες σε περίπτωση μόλυνσης, αλλά εναλλακτικά αντιβιοτικά ευρύτερου φάσματος, τα οποία είναι τις περισσότερες φορές λιγότερο αποτελεσματικά, αλλά και πιο τοξικά.

Ποια είναι τα εναλλακτικά φάρμακα της πενικιλίνης;

Μια πρόσφατη εθνική μελέτη, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 100 νοσοκομεία των ΗΠΑ και περιελάμβανε πάνω από 11.000 ασθενείς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που έχουν αλλεργία στην πενικιλίνη, είναι 5 φορές πιο πιθανόν να λάβουν κλινδαμυκίνη από ότι αν δεν έχουν αυτή την αλλεργία. Η κλινδαμυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό το οποίο συνδέεται με μια γαστρεντερική λοίμωξη που ονομάζετε Clostridioides difficile (C. diff) και η οποία θεωρείται απειλητική για τη ζωή του ανθρώπου. Μάλιστα μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε αυτό το αποτέλεσμα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με επιβεβαιωμένη αλλεργία στην πενικιλίνη έχουν 69% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης C. diff.

Επιπρόσθετα, σε μερικούς ασθενείς χορηγείται μια συγγενής δραστική ουσία της πενικιλίνης, η κεφαζολίνη, όταν υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, για την πρόληψη λοιμώξεων στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, η κεφαζολίνη αποφεύγεται στους ασθενείς με τεκμηριωμένη αλλεργία στην πενικιλλίνη και αντικαθίσταται με ένα λιγότερο αποτελεσματικό αντιβιοτικό, με αποτέλεσμα το 50% των ασθενών να αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.

Τέλος, ένα τεστ για αλλεργία στην πενικιλλίνη θα μπορούσε να επιτρέψει στους γιατρούς να χορηγήσουν στους ασθενείς βήτα-λακτάμες, μια κατηγορία φαρμάκων που περιέχουν πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες. Σημειώνεται ότι ακόμη και οι ασθενείς που είχαν σοβαρή αλλεργία στην πενικιλίνη όταν επαναλάβουν το τεστ μπορεί να μην είναι πλέον αλλεργικοί, καθώς η αλλεργία στην πενικιλίνη δεν διαρκεί για πάντα.

Πώς γίνεται το τεστ αλλεργίας στην πενικιλίνη;

Για να πραγματοποιηθεί ένα τεστ αλλεργίας στην πενικιλίνη, ο γιατρός αρχικά θα ελέγξει το ιστορικό του ασθενούς για να διαπιστώσει αν μπορεί να γίνει η εξέταση. Για να προχωρήσει στο τεστ πρέπει να γνωρίζει ορισμένες λεπτομέρειες όπως το ποια ήταν η αρχική αντίδραση, πότε συνέβη, ποια συμπτώματα παρουσιάστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκε.

Στην συνέχεια, εάν διαπιστώσει ότι το τεστ μπορεί να προχωρήσει, τότε θα κάνει μια εξέταση δέρματος εισάγοντας μια μικρή ποσότητα πενικιλίνης στο δέρμα. Όποιος είναι αλλεργικός θα παρουσιάσει φαγούρα, ερυθρότητα και πρήξιμο στο σημείο.

Τα άτομα που δεν θα παρουσιάσουν κάποια αντίδραση στο δερματικό τεστ μπορούν να προχωρήσουν σε μια εξέταση αμοξικιλλίνης. Σε αυτό το τεστ, ο κλινικός γιατρός θα δώσει στον ασθενή αμοξικιλλίνη (ένας τύπος πενικιλίνης) και θα παρατηρεί περίπου για μια ώρα εάν παρουσιαστούν συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης.

Τόσο το τεστ πενικιλλίνης, όσο και το τεστ αμοξικιλλίνης μπορούν να γίνουν από ένα γιατρό, ένα νοσοκόμο ακόμη και από έναν φαρμακοποιό που είναι εκπαιδευμένος.

Πώς θα διαπιστώσετε εάν έχετε πραγματικά αλλεργία στην πενικιλίνη;

Υπάρχουν αρκετά κλινικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τον γιατρό σας να αξιολογήσει εάν έχετε πραγματική αλλεργία στην πενικιλίνη.

Το πρώτο εργαλείο είναι μια ανασκόπηση διαστρωμάτωσης των κινδύνων, που δημοσιεύθηκε στο JAMA και εγκρίθηκε από πολλές επαγγελματικές ενώσεις. Σε αυτή την περίπτωση ενθαρρύνεται η χορήγηση αμοξικιλλίνης σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο. Οι ασθενείς θεωρούνται χαμηλού κινδύνου εάν η αλλεργική αντίδραση τους εμφανίστηκε πριν από 10 χρόνια, ή και περισσότερα, κατά την οποία εμφανίστηκε φαγούρα χωρίς εξάνθημα, γαστρεντερικά συμπτώματα και πονοκέφαλους ή δεν υπήρξαν αλλεργικά συμπτώματα όπως κνίδωση, πρήξιμο, συριγμός, δύσπνοια ή σφίξιμο στο στήθος. Η ανασκόπηση της JAMA συνιστά στους ασθενείς μεσαίου κινδύνου και υψηλού κινδύνου, ανάμεσα τους και εκείνοι που παρουσίασαν ένα ή περισσότερα αλλεργικά συμπτώματα ή αναφυλακτική αντίδραση, να υποβληθούν σε δερματική εξέταση πριν πραγματοποιήσουν τεστ αμοξικιλλίνης.

Ένα άλλο εργαλείο που αναπτύχθηκε πρόσφατα, που ονομάζεται PEN-FAST, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους γιατρούς για να αποφασιστεί εάν είναι ασφαλές να χορηγηθεί πενικιλίνη. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί το ιστορικό των αλλεργιών του ασθενούς για να προσδιορίσει τον κίνδυνο, παρόμοια με την ανασκόπηση των ειδικών της JAMA.

PEN-FAST
PEN Η αλλεργία στην πενικιλίνη που αναφέρθηκε από τον ασθενή
F Πέντε χρόνια ή λιγότερο από την αλλεργική αντίδραση Δύο μονάδες
A Αναφυλαξία ή αγγειοοίδημα

ή

Σοβαρή δερματική παρενέργεια

Δύο μονάδες
S
T Απαιτήθηκε θεραπεία για την αντίδραση Μια μονάδα
Συνολική βαθμολογία

PEN-FAST σημαίνει η αλλεργία στην πενικιλλίνη που με βάση τα λεγόμενα του ασθενή συνέβη πριν από πέντε χρόνια ή λιγότερο, η οποία μπορεί να παρουσίασε αναφυλαξία ή αγγειοοίδημα ή σοβαρή δερματική παρενέργεια που να απαιτούσε θεραπεία. Κάθε απάντηση λαμβάνει την ανάλογη βαθμολογία και αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να έχετε πραγματική αλλεργία στην πενικιλίνη.

Παρόλο που είναι ευκολότερο να γνωρίζετε το “F” και “T” του FAST – πότε συνέβη και εάν υποβληθήκατε σε θεραπεία – τα κριτήρια “A” και “S” πρέπει να συζητηθούν με το γιατρό σας. Σημειώνουμε ωστόσο, ότι η αναφυλαξία είναι μια αλλεργική αντίδραση σε όλο το σώμα και το αγγειοοίδημα είναι σοβαρό πρήξιμο κάτω από το δέρμα. Τονίζεται ότι μαζί με τις σοβαρές παρενέργειες που σχετίζονται με το δέρμα, αυτές οι δύο είναι σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις.

Οι ασθενείς που τελικά θα καταλήξουν να έχουν μηδενική βαθμολογία σε αυτά τα 4 κριτήρια θεωρείται ότι έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο πραγματικής αλλεργίας στην πενικιλίνη, ενώ η συνολική βαθμολογία που είναι κάτω από το 3 δείχνει χαμηλό κίνδυνο. Σύμφωνα με τους ειδικούς και οι δυο αυτές ομάδες μπορούν να ανεχθούν το τεστ αμοξικιλλίνης, ωστόσο ο γιατρός σας θα κρίνει καλύτερα με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.


+ 8 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

How can I know if my penicillin allergy is real? https://www.health.harvard.edu/blog/how-can-i-know-if-my-penicillin-allergy-is-real-2020072020596

Controlling Your Allergies https://www.health.harvard.edu/special-health-reports/controlling-your-allergies?utm_source=HHPBlog&utm_medium=link&utm_content=related-text&utm_campaign=referral

Development and Validation of a Penicillin Allergy Clinical Decision Rule https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32176248/

Evaluation and Management of Penicillin Allergy: A Review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30644987/

The Impact of a Reported Penicillin Allergy on Surgical Site Infection Risk https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29361015/

Risk of meticillin resistant Staphylococcus aureus and Clostridium difficile in patients with a documented penicillin allergy: population based matched cohort study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29950489/

Association Between Penicillin Allergy Documentation and Antibiotic Use https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2767702

Do you really have a penicillin allergy? https://www.health.harvard.edu/blog/do-you-really-have-a-penicillin-allergy-2019022616017