Βότανα

Έλαιο κανναβιδιόλης: Βοηθά στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων του Parkinson;

Τα τελευταία χρόνια η φαρμακευτική κάνναβη έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα της υγείας, και αυτό γιατί ορισμένες παράγωγες ενώσεις που αυτή περιέχει, όπως η κανναβιδιόλη (CBD) και η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), φαίνεται πως μπορεί να έχουν ορισμένα οφέλη για την υγεία των ανθρώπων.

Η έγκριση ενός φαρμάκου με βάση τη κανναβιδιόλη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τη θεραπεία μιας σπάνιας μορφής επιληπτικών κρίσεων, έχει διεγείρει το ενδιαφέρον και για πιθανή χρήση της κανναβιδιόλης στη θεραπεία της νόσου του Parkinson.

Ορισμένες αναφορές και μικρές μόνο μελέτες έχουν δείξει πως το έλαιο κανναβιδιόλης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ορισμένων συμπτωμάτων της νόσου του Parkinson, ωστόσο δεν υπάρχουν σαφή αποτελέσματα και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή για ενδεχόμενες παρενέργειες που αυτό μπορεί να έχει.

Τι είναι η κανναβιδιόλη (CBD);

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μια τερπενοφαινολική ένωση 21 ανθράκων, που αποτελεί κύριο συστατικό της κάνναβης (Cannabis sativa). Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της κανναβιδιόλης είναι πως δεν αποτελεί ψυχοτομιμητικό συστατικό και επομένως δεν επηρεάζει τη σωματική και ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, όπως άλλα συστατικά της κάνναβης.

Είναι νόμιμη η χρήση κανναβιδιόλης;

Βάσει ενός νομοσχεδίου του 2018 στις ΗΠΑ, προϊόντα κανναβιδιόλης που προέρχονται από κάνναβη με περιεκτικότητα μικρότερη του 0,3% σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι νόμιμα και ελεύθερα για χρήση. Αντιθέτως, προϊόντα κανναβιδιόλης με μεγαλύτερη ποσότητα THC εξακολουθούν να θεωρούνται παράνομα.

Μπορεί η κανναβιδιόλη να βοηθήσει στη θεραπεία του Parkinson;

Αποτελέσματα αρκετών μελετών υποδηλώνουν πως η κανναβιδιόλη θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου του Parkinson. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα είναι χαμηλής ποιότητας και μικρές σε μέγεθος ή αποτελούν μελέτες σε ζωικά μοντέλα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεξαχθούν σαφή συμπεράσματα.

Αναφορές υποστηρίζουν πως το έλαιο κανναβιδιόλης μπορεί να δρα ευεργετικά στη μείωση της νευρολογικής φλεγμονής και με αυτό τον τρόπο να συμβάλει στη θεραπεία της νόσου του Parkinson.

Μια μελέτη του 2020, στην οποία συμμετείχαν 10 άτομα με συμπτώματα της νόσου, έδειξε πως η χρήση ενός εγκεκριμένου, από τον FDA, φαρμάκου κανναβιδιόλης είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Παρόλα αυτά σε 5 από τους συμμετέχοντες παρατηρήθηκαν παρενέργειες, όπως αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων.

Κλινικές δοκιμές έχουν αναφέρει επίσης βελτίωση των μη κινητικών συμπτωμάτων της νόσου του Parkinson σε άτομα που έλαβαν κανναβιδιόλη.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη πως τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί μόνο σε δείγματα μικρού μεγέθους, με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που εγκυμονεί η χρήση της κανναβιδιόλης;

Η ασφάλεια των προϊόντων κανναβιδιόλης δεν ελέγχεται από τον FDA, διότι δεν ανήκουν στην κατηγορία των φαρμάκων, αλλά των συμπληρωμάτων διατροφής. Επομένως, θεωρείται απαραίτητη η επικοινωνία με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να εξασφαλιστεί σωστή και ασφαλής χρήση του ελαίου της κανναβιδιόλης.

Ορισμένοι πιθανές παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του είναι οι εξής:

  • Ηπατική βλάβη, σε περίπτωση χρήσης υψηλών ποσοτήτων
  • Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
  • Αυξημένο άγχος
  • Υπνηλία
  • Προβλήματα ύπνου
  • Αλλεργικές αντιδράσεις
  • Γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως η διάρροια και η ναυτία
  • Ευερεθιστικότητα

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση της κανναβιδιόλης, αυτές δεν έχουν διερευνηθεί, ενώ ορισμένες μελέτες σε ζώα δείχνουν πως αυτή μπορεί να έχει παρενέργειες και στην αναπαραγωγική ικανότητα των ανδρών.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Can CBD oil treat symptoms of Parkinson's? https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-parkinsons

Cannabidiol: Pharmacology and Therapeutic Targets https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7796924/

Biological bases for a possible effect of cannabidiol in Parkinson’s disease https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115443/