Αίμα

Εθελοντική αιμοδοσία: Γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε αίμα;

Ερυθρά αιμοσφαίρια
Ερυθρά αιμοσφαίρια

Κάθε χρόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, αυξάνεται η ζήτηση αίματος και παραγώγων του στις υγειονομικές μονάδες. Για να λειτουργήσουν σωστά τα σύγχρονα συστήματα υγείας, η αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά στους εθελοντές αιμοδότες, που με την προσφορά τους καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών συνανθρώπων μας.

Το πρόβλημα έλειψης αίματος και παραγώγων του μπροστά στις καθημερινές απαιτήσεις οξύνεται περισσότερο αν αναλογιστούμε:

  • τα όλο και πιο αυστηρά κριτήρια επιλογής των αιμοδοτών
  • την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων
  • το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας
  • την εξέλιξη των πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων
  • την πρόοδο της ογκολογίας και της αιματολογίας που βελτιώνουν και παρατείνουν τη ζωή των ασθενών, πολλές φορές οδηγώντας ακόμα και στην ίαση των κακόηθων νοσημάτων

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους είναι απαραίτητη η διαρκής προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών, ώστε η χώρα μας να είναι αυτάρκης σε αίμα και παράγωγά του, να παρέχεται ασφαλές αίμα σε όσους το έχουν ανάγκη και να καλύπτεται αυτή η διαχρονική αναγκαιότητα σε αίμα.

Να θυμάστε πάντα ότι η Αιμοδοσία λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει την ασφάλεια του δέκτη-ασθενή, αλλά ταυτόχρονα  προστατεύει την υγεία του αιμοδότη. Η Αιμοδοσία βασίζεται στην ευαισθητοποίηση των αιμοδοτών, στην κοινωνική προσφορά τους και στην περιφρούρηση του πολυτιμότερου αγαθού που είναι η ζωή.

Το αίμα αποτελεί ζωντανό ιστό του σώματος και έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Το αίμα δεν μπορεί να παρασκευαστεί στο εργαστήριο, για αυτό θα πρέπει διαρκώς να ανανεώνονται τα αποθέματα των Υπηρεσιών της Αιμοδοσίας.

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΔΩΣΕ ΖΩΗ