Μολυσματικές ασθένειες

Γιατί η COVID-19 προκαλεί διαφορετικές επιπλοκές σε παιδιά και ενήλικες;

Όταν ένας άνθρωπος διαγνωστεί με COVID-19, οι γιατροί δεν γνωρίζουν αν θα αναρρώσει γρήγορα ή αν θα εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές στη πορεία. Αυτό ισχύει, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά.

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει η COVID-19 στα παιδιά;

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που νοσούν με COVID-19, αρρωσταίνουν ήπια και τα συμπτώματα που εμφανίζουν είναι παρόμοια με αυτά της γρίπης. Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό, αρκετές εβδομάδες μετά την ανάρρωση, εμφανίζει ένα σύνδρομο που ονομάζεται σύνδρομο φλεγμονής πολλαπλών συστημάτων (MIS-C), το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Το εν λόγω σύνδρομο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φλεγμονή σε διάφορα μέρη του σώματος, όπως στην καρδιά, στους πνεύμονες και τους νεφρούς. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά στη θεραπεία και αναρρώνουν γρήγορα.

Που οφείλονται οι διαφορετικές επιπλοκές της COVID-19 σε παιδιά και ενήλικες;

Υπάρχουν φορές, που η COVID-19 προκαλεί διαφορετικές επιπλοκές στα παιδιά και διαφορετικές στους ενήλικες, οι οποίες ωστόσο είναι εξίσου σοβαρές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτές οι διαφορές, πιθανότατα να μην οφείλονται στη σοβαρότητα της ίδιας της λοίμωξης, αλλά στις διαφορές που παρατηρούνται στην ανοσοαπόκριση και στις συνέπειες της.

Μάλιστα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, η οποία συνέκρινε τις ανοσολογικές αντιδράσεις μεταξύ παιδιών και ενηλίκων με COVID-19, έρχεται να ενισχύσει αυτή την υπόθεση. Η συγκεκριμένη μελέτη, έδειξε ότι οι αντιδράσεις των αντισωμάτων σε παιδιά και ενήλικες που νόσησαν ήπια με COVID-19 ήταν παρόμοιες, ωστόσο οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν στα παιδιά με MIS-C και στους ενήλικες που νόσησαν σοβαρά με COVID-19, φάνηκε ότι οφείλονται σε δυο διαφορετικούς τύπους αντισωμάτων που εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές πτυχές της ανοσοαπόκρισης.

Ο πνευμονολόγος Lael Yonker και οι συνεργάτες του, όταν ξέσπασε η πανδημία, άρχισαν να συλλέγουν δείγματα πλάσματος από παιδιά που νοσήσαν ήπια με COVID-19. Ακολούθως, όταν διαπίστωσαν ότι πολλά παιδιά άρχισαν να νοσηλεύονται με MIS-C, συνέλεξαν και από αυτά δείγματα πλάσματος. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, αυτά τα δείγματα, η ερευνητική ομάδα του Δρ. Yonker παρουσίασε ένα λεπτομερή κατάλογο αντισωμάτων από 17 παιδιά με MIS-C, 25 παιδιά που νόσησαν ήπια με COVID-19 και 60 ενήλικες που νόσησαν με  COVID-19, εκ των οποίων οι 26 νόσησαν σοβαρά. Οι ερευνητές, αφού συνέκριναν τα προφίλ των αντισωμάτων των τεσσάρων ομάδων, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά και οι ενήλικες που νόσησαν ήπια δεν παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές στα αντισώματά τους, αλλά τα παιδιά με MIS-C και οι ενήλικες που νόσησαν σοβαρά είχαν σημαντικές διαφορές.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που ανέπτυξαν MIS-C, είχαν υψηλά επίπεδα αντισωμάτων ανοσοσφαιρίνης G (IgG). Στους ενήλικες ωστόσο και στα παιδιά που νόσησαν ήπια δεν παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι στα παιδιά με MIS-C, τα συγκεκριμένα αντισώματα απομάκρυναν ένα τύπο ανοσοκυττάρων που ονομάζονται μακροφάγα, προκαλώντας φλεγμονή και πιο σοβαρή ασθένεια.

Από την άλλη, οι ενήλικες που νόσησαν σοβαρά, αντί για υψηλά επίπεδα IgG, είχαν αυξημένα επίπεδα ενός άλλου τύπου αντισώματος, που ονομάζεται ανοσοσφαιρίνη Α (IgA). Τα αντισώματα IgA, προφανώς αλληλεπίδρασαν με τα ουδετερόφιλα ανοσοκύτταρα, προκαλώντας αυξημένη απελευθέρωση κυτοκινών (καταιγίδα κυτοκίνης). Σημειώνεται ότι η καταιγίδα κυτοκίνης είναι μια σοβαρή επιπλοκή της COVID-19, που σχετίζεται με το σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας, την ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων και άλλες σοβαρές επιπλοκές.

Συμπερασματικά

Αυτή η μελέτη, μας βοηθά να κατανοήσουμε το πώς ένας συγκεκριμένος ιός μπορεί να επιδράσει διαφορετικά σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μέσω διαφορετικών ανοσοαποκρίσεων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προς την ανακάλυψη νέων τρόπων προστασίας από τις σοβαρές επιπλοκές της COVID-19 σε ενήλικες και παιδιά.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Antibody Response Affects COVID-19 Outcomes in Kids and Adults https://directorsblog.nih.gov/2021/03/02/antibody-response-affects-covid-19-outcomes-in-kids-and-adults/

Humoral signatures of protective and pathological SARS-CoV-2 infection in children https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33589825/