Ορθοπαιδικά

Γνωρίζετε τη λευκή γραμμή (Linea alba) του σώματός σας και τον ρόλο της;

Τι είναι η λευκή γραμμή στο σώμα μας;

Linea alba σημαίνει «λευκή γραμμή» στα λατινικά. Η λευκή γραμμή είναι μια λωρίδα σκληρού συνδετικού ιστού στη μέση γραμμή του σώματος από τη λεκάνη προς το στήθος στο μπροστινό μέρος της κοιλιάς. Συνδέεται με την ηβική σύμφυση της λεκάνης και την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου. Ο ομφαλός (αφαλός) βρίσκεται πάνω στη λευκή γραμμή.

Η λευκή γραμμή και η ευθυγράμμιση του σώματος

Μέρος της ανατομίας της μέσης γραμμής, η λευκή γραμμή είναι ο πρωταρχικός ανατομικός οδηγός μας για την ευθυγράμμιση και την ισορροπία του σώματος. Συνδέεται στενά με τους μύες της βασικής μας γραμμής. Η παρατήρηση μας επιτρέπει να αισθανόμαστε τη θέση της λευκής γραμμής, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τη δική μας κατάσταση ευθυγράμμισης και ισορροπίας του σώματος. Η λευκή γραμμή πρέπει να είναι πλήρως εκτεινόμενη και ελεύθερη να κάμπτεται και να περιστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Πώς σχηματίζεται η λευκή γραμμή;

Καθώς οι πλάγιοι κοιλιακοί μύες περιτυλίγονται προς το πρόσθιο (μπροστινό) μέρος της κοιλιάς μετατρέπονται σε φύλλα σκληρού συνδετικού ιστού, γνωστά ως απονευρώσεις. Η λευκή γραμμή δημιουργείται από αυτές τις απονευρώσεις καθώς ενώνονται στη μέση γραμμή στο μπροστινό μέρος της κοιλιάς. Πριν συναντηθούν οι απονευρώσεις αυτές στη μέση γραμμή σχηματίζουν ένα περίβλημα (σήραγγα μεταξύ των στρωμάτων) σε κάθε πλευρά. Μέσα σε αυτές τις θήκες βρίσκονται οι ορθοί κοιλιακοί μύες (σαν κορδέλες σε σήραγγα). Οι ορθοί κοιλιακοί μύες είναι οι πλησιέστεροι μύες προς την λευκή γραμμή, που εκτείνονται εκατέρωθεν της, από τη λεκάνη προς το στήθος. Η εστίαση στην ενεργοποίηση των ορθών κοιλιακών μυών μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τη σχετική θέση της.

Ποια η σχέση της με το υπόλοιπο σώμα και ποια είναι η λειτουργία της;

  1. Βασικός σύνδεσμος του πέους
  2. Ο μικρός πυραμιδικός μυς, ο οποίος τεντώνει τη λευκή γραμμή. Η σημασία και η πραγματική λειτουργία αυτής της δράσης εξακολουθούν να αμφισβητούνται.
  3. Πρόσθιοι κοιλιακοί μύες των οποίων οι απονευρώσεις σχηματίζουν τη λευκή γραμμή: έσω λοξός, έξω λοξός και εγκάρσιος κοιλιακός μυς.

Μερικές τενόντιες δομές στη γύρω περιοχή έχουν ίνες που αναμειγνύονται με τη λευκή γραμμή:

  1. Προς τα πάνω κατευθυνόμενες μεσαίες ίνες από τον βουβωνικό σύνδεσμο, κοντά στην πρόσφυσή του.
  2. Ο εξωπεριτοναϊκός συνδετικός ιστός συνδέεται το βρεγματικό περιτόναιο στη λευκή γραμμή.
  3. Το υπερκείμενο μεμβρανώδες στρώμα του υποδόριου ιστού της κοιλιάς (περιτονία του Scarpa) του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος αναμειγνύεται με τη λευκή γραμμή στη μέση γραμμή. Η λιπώδης στιβάδα του υποδόριου κοιλιακού ιστού (περιτονία του Camper) βρίσκεται πάνω από τη μεμβρανώδη στιβάδα και είναι συνεχής πάνω από τη λευκή γραμμή, ενώ η βαθιά λιπώδης στιβάδα απουσιάζει στο σημείο σύντηξης μεταξύ των μεμβρανώδων στιβάδων και της λευκής γραμμής

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved