Άσκηση και Υγεία, Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

H σωματική δραστηριότητα μέτριας έντασης μειώνει τη γήρανση του εγκεφάλου

© Vladimir Zapletin | Dreamstime Stock Photos
© Vladimir Zapletin | Dreamstime Stock Photos

Η αυξημένη σωματική δραστηριότητα, συνδέεται με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου και την υγιή γήρανσή του.
Σημαντικά στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή σε τακτική σωματική άσκηση μπορεί να αποτρέψει τη γνωστική υποβάθμιση και την άνοια. Τα ενεργά άτομα έχουν χαμηλότερους μεταβολικούς και αγγειακούς παράγοντες κινδύνου και αυτοί οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να εξηγήσουν την τάση τους για υγιή γήρανση του εγκεφάλου. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας που είναι βέλτιστα για την πρόληψη της άνοιας παραμένουν ασαφή.

Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες του 2018 για τη σωματική άσκηση υποδηλώνουν ότι η ελάχιστη σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από το τίποτα, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται σωματική άσκηση μέτρια έως έντονη (MV) μεγαλύτερη των 150 λεπτών την εβδομάδα, για σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη Framingham Heart, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για κάθε επιπλέον ώρα που δαπανάται σε σωματική δραστηριότητα μέτριας έντασης ισοδυναμεί με περίπου 1,1 χρόνια λιγότερη γήρανση του εγκεφάλου.

«Κάθε επιπλέον ώρα φυσικής δραστηριότητας μέτριας έντασης συσχετίστηκε με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, ακόμη και μεταξύ ατόμων που δεν πληρούν τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για τη σωματική δραστηριότητα. Αυτά τα δεδομένα είναι σύμφωνα με την ιδέα ότι τα πιθανά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας στη γήρανση του εγκεφάλου μπορεί να συγκεντρωθούν σε χαμηλότερο, πιο εφικτό επίπεδο έντασης ή όγκου », εξήγησε η Nicole Spartano, PhD, ερευνήτρια βοηθός καθηγητή ιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (BUSM ).

Η επιστήμη μόλις που έχει αρχίσει να ανακαλύπτει τη σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και υγείας του εγκεφάλου και είναι μεγάλη ανάγκη να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της σωματικής αδράνειας στη γήρανση του εγκεφάλου σε διαφορετικές φυλετικές, εθνοτικές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες.

Η μελέτη επί των θεμάτων αυτών συνεχίζεται στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης από ομάδα ερευνητών και εξωτερικών συνεργατών και έχει την υποστήριξη του Εθνικού Ινστιτούτου Γήρανσης της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Nicole L. Spartano, PhD; Kendra L. Davis-Plourde, MA; Jayandra J. Himali, PhD; Charlotte Andersson, MD, PhD; Matthew P. Pase, PhD; Pauline Maillard, PhD; Charles DeCarli, MD; Joanne M. Murabito, MD, ScM; Alexa S. Beiser, PhD; Ramachandran S. Vasan, MD; Sudha Seshadri, MD JAMA Network Open 2019; 2(4):e192745. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.2745

Light, physical activity reduces brain aging https://neurosciencenews.com/brain-aging-physical-activity-12018/