Γενετική εξέταση HLA-B27

Τι είναι η γενετική εξέταση HLA-B27; Το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27 είναι μία πρωτεΐνη που εντοπίζεται στην επιφάνεια των λευκών αιμοσφαιρίων. Η συγκεκριμένη εξέταση ανιχνεύει την πρωτεΐνη HLA-B27. Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας …

Γενική εξέταση ούρων

Τι είναι η γενική εξέταση ούρων; Γενική εξέταση ούρων είναι μία εργαστηριακή εξέταση που βοηθάει το γιατρό να ανιχνεύσει προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στα ούρα. Πολλές ασθένειες και διαταραχές επηρεάζουν …

Εξέταση αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (AMA)

Τι είναι η εξέταση αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων; Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που παράγουν την απαραίτητη ενέργεια για τα κύτταρα. Ο ρόλος αυτός στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού είναι κρίσιμος. Τα αντιμιτοχονδριακά …

Εξέταση αντιστρεπτολυσίνης-Ο (ASTO)

Τι είναι η εξέταση αντιστρεπτολυσίνης-Ο; Η εξέταση τιτλοδότησης αντιστρεπτολυσίνης-Ο είναι μία εξέταση που ελέγχει την παρουσία λοίμωξης από στρεπτόκοκκο. Όταν έχετε έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα επιβλαβή βακτήρια, το …

Εξέταση καλπροτεκτίνης κοπράνων

Τι είναι η εξέταση καλπροτεκτίνης κοπράνων; Πρόκειται για μία μη επεμβατική εξέταση που βοηθά στην ανίχνευση ύπαρξης φλεγμονωδών ή μη φλεγμονωδών παθήσεων του παχέος εντέρου. Η εξέταση αυτή είναι χρήσιμη …

Εξέταση επιπέδων λιθίου αίματος (Lithium)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων λιθίου; Το λίθιο είναι μία φαρμακευτική ουσία που έχει λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ως αντιψυχωτικό για τη θεραπεία …

Εξέταση επιπέδων διγοξίνης (Digoxin)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων διγοξίνης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα του φαρμάκου διγοξίνη στο αίμα. Η διγοξίνη ανήκει στην ομάδα των καρδιακών γλυκοσιδών και χρησιμοποιείται για …

Εξέταση επιπέδων βαλπροϊκού οξέος (Depakine)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων βαλπροϊκού οξέος; Το βαλπροϊκό οξύ είναι μία φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συγκεκριμένων επιληπτικών κρίσεων, ελαττώνοντας τη σοβαρότητα και τη συχνότητά τους. Συνταγογραφείται …

Εξέταση επιπέδων καρβαμαζεπίνης αίματος (Tegretol)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων καρβαμαζεπίνης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τη συγκέντρωση της καρβαμαζεπίνης στο αίμα. Η καρβαμαζεπίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων …

Εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης αίματος (Keppra)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα του φαρμάκου λεβετιρακετάμη στο αίμα, ώστε να καθοριστεί η εξατομικευμένη δόση, να ανιχνευτεί η τοξικότητα, να …