Οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας; Η οιστριονική, ή δραματική, διαταραχή προσωπικότητας (HPD) είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας ψυχολογικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές προσωπικότητας τύπου Β.  Οι διαταραχές σε αυτή …

Παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας; Η παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας (PPD) είναι ένας τύπος εκκεντρικής διαταραχής προσωπικότητας. Η εκκεντρική διαταραχή προσωπικότητας σημαίνει ότι συμπεριφορά του πάσχοντος ατόμου μπορεί να φαίνεται …

Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας; Τα άτομα με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας έχουν ένα μακροχρόνιο πρότυπο υπερβολικής ντροπαλότητας. Αισθάνονται ανεπαρκείς και είναι υπερευαίσθητοι στην απόρριψη. Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί …

Διαταραχή κοινωνικού άγχους

Τι είναι η διαταραχή κοινωνικού άγχους; Η διαταραχή κοινωνικού άγχους, που μερικές φορές αναφέρεται ως κοινωνική φοβία, είναι ένας τύπος διαταραχής άγχους που προκαλεί εξαιρετικό φόβο σε κοινωνικές περιστάσεις. Τα …

Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (Κλινική Κατάθλιψη)

Τι είναι η μείζων καταθλιπτική διαταραχή; Η λύπη είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Οι άνθρωποι αισθάνονται λύπη ή κατάθλιψη όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο πεθαίνει ή όταν περνούν δυσκολίες, όπως …

Διαταραχή προσαρμογής

Τι είναι η διαταραχή προσαρμογής; Οι διαταραχές προσαρμογής είναι μία ομάδα παθήσεων που εκδηλώνονται όταν έχετε δυσκολία να αντιμετωπίσετε ένα στρεσογόνο γεγονός. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το θάνατο ενός αγαπημένου …

Εναντιωματική προκλητική διαταραχή

Τι είναι η εναντιωματική προκλητική διαταραχή; Ακόμη και τα παιδιά με τους πιο καλούς και ήπιους τρόπους, έχουν περιστασιακά ξεσπάσματα θυμού και ανυπακοής. Αλλά είναι επίμονο πρότυπο θυμού, περιφρόνησης και …

Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας; Κάθε προσωπικότητα είναι μοναδική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται και συμπεριφέρεται μπορεί να είναι καταστροφικός τόσο για …

Οξεία διαταραχή στρες

Τι είναι η οξεία διαταραχή στρες; Στις εβδομάδες μετά από ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να αναπτύξετε μία διαταραχή άγχους που ονομάζεται οξεία διαταραχή στρες (ASD). Η οξεία διαταραχή στρες τυπικά …

Σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας; Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας (SPD) είναι ένας τύπος εκκεντρικής διαταραχής προσωπικότητας. Ένα άτομο με την εν λόγω διαταραχή συμπεριφέρεται διαφορετικά και αυτό μπορεί να …