Τραυματισμοί

Ακουστικό τραύμα

Τι είναι το ακουστικό τραύμα;

Το ακουστικό τραύμα είναι ένας τραυματισμός στο έσω αυτί που συχνά προκαλείται από έκθεση σε ήχο πολλών ντεσιμπέλ (decibel). Αυτός ο τραυματισμός μπορεί να εμφανιστεί μετά από έκθεση σε έναν και μόνο πολύ δυνατό ήχο ή από έκθεση σε ήχους μεγάλων ντεσιμπέλ για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Ορισμένοι τραυματισμοί στο κεφάλι μπορούν να προκαλέσουν ακουστικό τραύμα εάν το τύμπανο υποστεί ρήξη ή εμφανιστούν άλλοι τραυματισμοί στο έσω αυτί.

Το τύμπανο προστατεύει το μέσο και το έσω αυτί. Επίσης μεταδίδει ηχητικά σήματα στον εγκέφαλο με μικροσκοπικές δονήσεις.

Ένα ακουστικό τραύμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δονήσεις μεταδίδονται, οδηγώντας σε απώλεια ακοής. Η κίνηση του ήχου στο έσω αυτί μπορεί να προκαλέσει αυτό που οι γιατροί ονομάζουν μετατόπιση κατωφλίου ακοής, το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει απώλεια ακοής.

Ποιοι είναι οι τύποι ακουστικού τραύματος;

Εάν ο γιατρός πιστεύει ότι τα συμπτώματά σας υποδεικνύουν ακουστικό τραύμα, θα πρέπει να διακρίνει το τραύμα που εμφανίστηκε ξαφνικά μέσω ενός τραυματισμού και το τραύμα που εμφανίστηκε λόγω διαρκούς έκθεσης σε δυνατούς θορύβους.

Οι διαφορετικοί βαθμοί και τύποι ακουστικού τραύματος απαιτούν διαφορετικές θεραπείες.

Αίτια Συμπτώματα Διάγνωση Θεραπεία Έκβαση

Αίτια

Ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο ακουστικού τραύματος;

Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ακουστικού τραύματος είναι όσοι:

  • Εργάζονται σε μέρη όπου λειτουργεί βαρύς βιομηχανικός εξοπλισμός για μεγάλες χρονικές περιόδους
  • Ζουν ή εργάζονται εκεί που υπάρχουν ήχοι μεγάλων ντεσιμπέλ για μεγάλες χρονικές περιόδους
  • Πηγαίνουν σε μουσικές συναυλίες ή άλλα event με μουσική πολλών ντεσιμπέλ
  • Χρησιμοποιούν όπλα
  • Εκτίθεται σε υπερβολικά δυνατούς θορύβους χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως ωτασπίδες

Τα άτομα που διαρκώς εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου άνω των 85 ντεσιμπέλ βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ακουστικού τραύματος.

Ο γιατρός θα σας παρέχει μια εκτίμηση των ντεσιμπέλ καθημερινών ήχων που ακούτε (όπως περίπου 90 ντεσιμπέλ για μικρή μηχανή). Αυτό θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε εάν οι ήχοι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή σάς θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο ακουστικού τραύματος και απώλειας ακοής.

Ήχοι κάτω των 70 ντεσιμπέλ θεωρούνται ασφαλείς για διαρκές άκουσμα. Αυτή είναι η ένταση του ήχου για μία μέση ομαδική συζήτηση.

Τρεις σημαντικοί παράγοντες διαδραματίζουν ρόλο στο ακουστικό τραύμα. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

  • Η ένταση του ήχου σε ντεσιμπέλ
  • Η συχνότητα του ήχου (υψηλότερες συχνότητες που προκαλούν περισσότερη βλάβη)
  • Ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο το άτομο εκτέθηκε στον ήχο

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα του ακουστικού τραύματος;

Το κύριο σύμπτωμα του ακουστικού τραύματος είναι η απώλεια ακοής.

Οι τραυματισμοί εμφανίζονται στο επίπεδο του έσω ωτός. Τα ευαίσθητα τριχοειδή κύτταρα μπορούν να χάσουν τις συνδέσεις τους με τα νευρικά κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την ακοή.

Οι δομές του αυτιού μπορεί να υποστούν άμεση βλάβη από δυνατούς ήχους. Ξαφνικοί ήχοι πάνω από 130 ντεσιμπέλ δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο φυσικό μικρόφωνο του αυτιού, που ονομάζεται όργανο του Corti.

Τα ακουστικά τραύματα μπορούν να βλάψουν το τύμπανο, καθώς και μικρούς μύες στο αυτί, ιδιαίτερα τον τείνοντα το τύμπανο μυ.

Σε πολλές περιπτώσεις μακροχρόνιας βλάβης λόγω ήχου, τα άτομα αρχίζουν να έχουν δυσκολία στο άκουσμα ήχων υψηλής συχνότητας. Η δυσκολία στο άκουσμα ήχων χαμηλής συχνότητας μπορεί να εκδηλωθεί αργότερα.

Ο γιατρός θα εξετάσει την απόκρισή σας σε ήχους διαφορετικών συχνοτήτων για να αξιολογήσει την έκταση του ακουστικού τραύματος.

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα που πυροδοτεί την έναρξη ακουστικού τραύματος είναι οι εμβοές. Οι εμβοές είναι ένας τύπος τραυματισμού του αυτιού που προκαλεί βουητό ή κουδούνισμα.

Όσοι έχουν ήπιες έως μέτριες εμβοές αντιλαμβάνονται αυτό το σύμπτωμα όταν βρίσκονται σε ένα ήσυχο περιβάλλον.

Οι εμβοές μπορεί να προκληθούν από χρήση ουσιών, αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία ή άλλες παθήσεις και παράγοντες, αλλά συχνά είναι πρόδρομος του ακουστικού τραύματος όταν προκαλείται από έκθεση σε δυνατούς θορύβους.

Οι εμβοές μπορεί να είναι επίμονες ή χρόνιες. Οι μακροπρόθεσμες εμβοές είναι ένας καλός λόγος να υποπτευθείτε ακουστικό τραύμα.

Διάγνωση

Πώς διαγιγνώσκεται το ακουστικό τραύμα;

Ο γιατρός θα σας ρωτήσει σε τι είδους ήχους έχετε εκτεθεί κατά τη διάρκεια διαφόρων περιόδων της ζωής σας για να πραγματοποιήσει διάγνωση.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ακοομετρία για να εντοπίσει ενδείξεις ακουστικού τραύματος. Σε αυτή την εξέταση, εκτίθεστε σε ήχους διαφόρων ντεσιμπέλ και διαφορετικών τόνων ώστε να αξιολογηθεί πιο προσεκτικά τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να ακούσετε.

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται το ακουστικό τραύμα;

Τεχνολογικές συσκευές ενίσχυσης της ακοής

Η απώλεια ακοής μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν μπορεί να ιαθεί.

Ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει τεχνολογικές συσκευές για την απώλεια ακοής, όπως ακουστικό. Νέοι τύποι βοηθημάτων ακοής, που ονομάζονται κοχλιακά εμφυτεύματα, είναι διαθέσιμα για να σας βοηθήσουν στην απώλεια ακοής λόγω ακουστικού τραύματος.

Προστασία των αυτιών

Ο γιατρός θα σας προτείνει να χρησιμοποιείτε ωτασπίδες και άλλου είδους συσκευές για να προστατεύσετε την ακοή σας.

Αυτά τα αντικείμενα είναι μέρος του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού (PPE) που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σε μέρη όπου εκτίθεται σε δυνατούς θορύβους.

Φαρμακευτική αγωγή

Ο γιατρός μπορεί να σας συνταγογραφήσει από του στόματος χορηγούμενα στεροειδή για να βελτιώσει ορισμένες περιπτώσεις οξέος ακουστικού τραύματος.

Όμως, αν βιώνετε απώλεια ακοής, ο γιατρός θα εστιάσει στην προστασία των αυτιών και τον περιορισμό της έκθεσης σε δυνατούς θορύβους για την πρόληψη της επιδείνωσης του προβλήματος.

Έκβαση

Ποια είναι η έκβαση για τα άτομα με ακουστικό τραύμα;

Το ακουστικό τραύμα και η συνεπαγόμενη απώλεια ακοής δεν είναι αντιστρεπτές διαδικασίες.

Η προστασία των αυτιών σας από δυνατούς θορύβους και ο περιορισμός της έκθεσης σε αυτούς θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την ακοή σας. Ένας ωτορινολαρυγγολόγος θα σας βοηθήσει να βρείτε τις βέλτιστες για εσάς θεραπευτικές επιλογές.

+ 5 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Le TN, et al. (2017). Current insights in noise-induced hearing loss: A literature review of the underlying mechanism, pathophysiology, asymmetry, and management options. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442866/

2. Mayo Clinic Staff. (2018). Tinnitus. mayoclinic.org/diseases-conditions/tinnitus/symptoms-causes/syc-20350156

3. Noise-induced hearing loss. (2017). nidcd.nih.gov/health/hearing/pages/noise.aspx

4. Noise induced hearing loss. (2012). american-hearing.org/disorders/noise-induced-hearing-loss/

5. Westcott M, et al. (2013). Tonic tensor tympani syndrome in tinnitus and hyperacusis patients: A multi-clinic prevalence study. noiseandhealth.org/text.asp?2013/15/63/117/110295