Διαγνωστικές εξετάσεις

Ανάλυση πλευριτικού υγρού

Τι είναι η ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Το πλευριτικό υγρό εντοπίζεται ανάμεσα στα δύο πέταλα του υπεζωκότα. Ο υπεζωκότας είναι μία διπλή μεμβράνη που καλύπτει τους πνεύμονες και επενδύει εσωτερικά το θώρακα. Το πλευριτικό υγρό διατηρεί την υγρασία στον υπεζωκότα και μειώνει την τριβή μεταξύ των μεμβρανών καθώς αναπνέετε. Η περιοχή που περιέχει το πλευριτικό υγρό ονομάζεται πλευριτικός χώρος. Φυσιολογικά, υπάρχει μικρή ποσότητα πλευριτικού υγρού στον πλευριτικό χώρο.

Όταν συσσωρεύεται υγρό στον πλευριτικό χώρο αυτό, είναι γνωστό ως πλευριτική συλλογή. Η πλευριτική συλλογή αποτρέπει την πλήρη διάταση των πνευμόνων, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή. Η ανάλυση πλευριτικού υγρού είναι μία ομάδα εξετάσεων που ανιχνεύουν την αιτία της πλευριτικής συλλογής.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Η ανάλυση πλευριτικού υγρού χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί η αιτία της πλευριτικής συλλογής. Υπάρχουν δύο τύποι πλευριτικής συλλογής:

 • Διΐδρωμα, το οποίο εμφανίζεται όταν υπάρχει ανισορροπία στην πίεση σε συγκεκριμένα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό προκαλεί τη διαρροή πλεονάζοντος υγρού στον πλευριτικό χώρο. Το διΐδρωμα συχνά προκαλείται από καρδιακή ανεπάρκεια ή κίρρωση.
 • Εξίδρωμα, το οποίο εμφανίζεται όταν υπάρχει τραυματισμός ή φλεγμονή του υπεζωκότα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή πλεονάζοντος υγρού από συγκεκριμένα αιμοφόρα αγγεία. Το εξίδρωμα έχει πολλές αιτίες, όπως λοιμώξεις (για παράδειγμα, πνευμονία), καρκίνος, νεφρική νόσος και αυτοάνοσες διαταραχές. Συνήθως επηρεάζει τη μία πλευρά του θώρακα.

Για να εντοπιστεί ο τύπος της πλευριτικής συλλογής, ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει μία μέθοδο γνωστή ως κριτήρια του Light. Τα κλειδιά του Light είναι ένας υπολογισμός που συγκρίνει ορισμένα ευρήματα στην ανάλυση πλευριτικού υγρού με τα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εξετάσεων πρωτεϊνών του αίματος.

Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί ο τύπος της πλευριτικής συλλογής, ώστε να λάβετε την κατάλληλη θεραπεία.  

Γιατί χρειάζομαι ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτήν την εξέταση αν παρουσιάζετε συμπτώματα πλευριτικής συλλογής, όπως:

Κάποια άτομα με πλευριτική συλλογή δεν παρουσιάζουν αμέσως συμπτώματα. Όμως, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει ανάλυση πλευριτικού υγρού αν έχετε υποβληθεί σε ακτινογραφία θώρακος για άλλη αιτία και εμφανίζονται ενδείξεις πλευριτικής συλλογής.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Ο γιατρός θα χρειαστεί να αφαιρέσει δείγμα πλευριτικού υγρού από τον πλευριτικό χώρο. Αυτό πραγματοποιείται με μία διαδικασία που ονομάζεται θωρακέντηση ή παρακέντηση πλευριτικής συλλογής. Κατά τη διαδικασία:

 • Θα χρειαστεί να αφαιρέσετε μέρος ή ολόκληρο το ρουχισμό σας και θα φορέσετε μία νοσοκομειακή ρόμπα.
 • Θα καθίσετε το εξεταστικό κρεβάτι ή σε μία καρέκλα και θα αφήσετε τα χέρια σας χαλαρά σε ένα τραπέζι. Αυτή είναι η σωστή θέση για τη διαδικασία.
 • Ο γιατρός θα απολυμάνει την περιοχή στην πλάτη με αντισηπτικό διάλυμα.
 • Θα χορηγήσει τοπικό αναισθητικό παράγοντα, ώστε να μην αισθάνεστε πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Μόλις η περιοχή μουδιάσει πλήρως, ο γιατρός θα εισάγει μία βελόνα στην πλάτη μεταξύ των πλευρών. Η βελόνα θα εισέλθει ως τον πλευριτικό χώρο. Ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει υπερηχογράφημα για να καθοδηγηθεί, ώστε να εντοπίσει το κατάλληλο σημείο εισαγωγής της βελόνας.
 • Μπορεί να νιώσετε πίεση κατά την είσοδο της βελόνας.
 • Ο γιατρός θα λάβει δείγμα πλευριτικού υγρού.
 • Μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε την αναπνοή σας ή να εκπνεύσετε βαθιά σε συγκεκριμένες στιγμές κατά τη διάρκεια της παρακέντησης.
 • Όταν ληφθεί επαρκές δείγμα, ο γιατρός θα αφαιρέσει τη βελόνα και θα τοποθετήσει αποστειρωμένη γάζα στο σημείο.

Εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο συγκεκριμένων πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κριτηρίων του Light. Επομένως, μπορεί να χρειαστείτε και εξέταση αίματος.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία για τη θωρακέντηση ή την εξέταση αίματος. Όμως, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει μία ακτινογραφία θώρακος πριν διαδικασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Η θωρακέντηση είναι μία γενικά ασφαλής διαδικασία χαμηλού κινδύνου. Μπορεί να νιώσετε πόνο ή να εμφανιστεί αιμορραγία στο σημείο που εισήχθη η βελόνα.

Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες, όμως μπορεί να περιλαμβάνουν πνευμοθώρακα ή πνευμονικό οίδημα, μία πάθηση στην οποία έχει αφαιρεθεί μεγάλος όγκος πλευριτικού υγρού. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει ακτινογραφία θώρακος μετά την ολοκλήρωση της παρακέντησης για τον έλεγχο πιθανών επιπλοκών.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα θα δείξουν εάν έχετε διΐδρωμα ή εξίδρωμα. Το διΐδρωμα προκαλείται συχνά από καρδιακή ανεπάρκεια ή κίρρωση, ενώ το εξίδρωμα έχει πολλές διαφορετικές αιτίες. Μόλις καθοριστεί ο τύπος της πλευριτικής συλλογής, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει περισσότερες εξετάσεις για την πραγματοποίηση της διάγνωσης.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την ανάλυση πλευριτικού υγρού;

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του πλευριτικού υγρού συγκρίνονται με αυτά άλλων εξετάσεων, όπως εξετάσεις γλυκόζης και αλβουμίνης. Η σύγκριση αποτελεί μέρος των κριτηρίων του Light για να διαπιστωθεί ο τύπος της πλευριτική συλλογής.

+ 12 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2019. Pleural Effusion Causes, Signs and Treatment; [cited 2019 Aug 2]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17373-pleural-effusion-causes-signs--treatment

2. Karkhanis VS, Joshi JM. Pleural effusion: diagnosis, treatment, and management. Open Access Emerg Med. [Internet]. 2012 Jun 22 [cited 2019 Aug 2]; 4:31–52. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4753987

3. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Albumin; [updated 2019 Apr 29; cited 2019 Aug 2]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/albumin

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Pleural Fluid Analysis; [updated 2019 May 13; cited 2019 Aug 2]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/pleural-fluid-analysis

5. Light RW. The Light Criteria. Clin Chest Med [Internet]. 2013 Mar [cited 2019 Aug 2]; 34(1):21–26. Available from: https://www.chestmed.theclinics.com/article/S0272-5231(12)00124-4/fulltext

6. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Aug 2]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

7. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Pleurisy and Other Pleural Disorders; [cited 2019 Aug 2]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pleurisy-and-other-pleural-disorders

8. Porcel JM, Light RW. Diagnostic Approach to Pleural Effusion in Adults. Am Fam Physician [Internet]. 2006 Apr 1 [cited 2019 Aug1]; 73(7):1211–1220. Available from: https://www.aafp.org/afp/2006/0401/p1211.html

9. Porcel Perez JM. The ABC of pleural fluid. Seminars of the Spanish Rheumatology Foundation [Internet]. 2010 Apr-Jun [cited 2019 Aug1]; 11(2): 77–82. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1577356610000199?via%3Dihub

10. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Pleural fluid analysis: Overview; [updated 2019 Aug 2; cited 2019 Aug 2]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/pleural-fluid-analysis

11. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Thoracentesis: Overview; [updated 2019 Aug 2; cited 2019 Aug 2]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/thoracentesis

12. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Thoracentesis; [cited 2019 Aug 2]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=92&contentid=P07761