Ασθένειες καρδιαγγειακού συστήματος

Κίνδυνος
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

Αρρυθμία

Τι είναι η αρρυθμία;

Η αρρυθμία είναι διαταραχή της καρδιάς, η οποία επηρεάζει τους παλμούς ή τον ρυθμό με τον οποίο χτυπάει η καρδιά. Η αρρυθμία προκύπτει όταν οι ηλεκτρικές ωθήσεις, οι οποίες κατευθύνουν και προγραμματίζουν τους χτύπους της καρδιάς, δεν λειτουργούν σωστά. Η κατάσταση αυτή είναι η αιτία για την οποία η καρδιά χτυπάει:

 • πολύ γρήγορα (ταχυκαρδία)
 • πολύ αργά (βραδυκαρδία)
 • νωρίτερα από το φυσιολογικό (πρόωρη σύσπαση)
 • με μεγάλη αστάθεια (μαρμαρυγή)

Σχέδον όλοι οι άνθρωποι θα βιώσουν κάποιο είδος ανωμαλίας του καρδιακού ρυθμού τουλάχιστον μια φορά στην ζωή τους. Μπορεί να νιώσετε ότι η καρδιά σας καλπάζει ή ότι φτερουγίζει. Οι αρρυθμίες είναι συχνές και συνήθως αβλαβείς, αλλά κάποιες προκαλούν προβλήματα. Όταν η αρρυθμία σχετίζεται με την ροή του αίματος στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες και σε άλλα ζωτικά όργανα. Αν δεν τις αντιμετωπίσετε, αυτού του είδους οι αρρυθμίες μπορεί να αποδειχτούν απειλητικές για την ζωή σας.

Η λειτουργία της καρδιάς

Πώς λειτουργεί η καρδιά;

Οι καρδιά σας χωρίζεται σε τέσσερις θαλάμους. Το κάθε μισό της καρδιάς σας αποτελείται από των άνω θάλαμο (τον κόλπο) και από τον κατώτερο θάλαμο (την κοιλία). Αυτά τα δύο τμήματα δημιουργούν δύο αντλίες, μια σε κάθε πλευρά της καρδιάς.

Σε μια καρδιά η οποία χτυπάει σωστά, τα ηλεκτρικά σήματα ακολουθούν συγκεκριμένες οδούς μέσω της καρδιάς και προς κάθε αντλία. Αυτά τα σήματα συντονίζουν την δραστηριότητα του καρδιακού μυ ώστε το αίμα να αντλείται από και προς την καρδιά. Οποιαδήποτε διακοπή αυτών των οδών ή σημάτων μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στους χτύπους της καρδιάς.

Οι καρδιακοί παλμοί

Όταν το αίμα φτάνει στην καρδιά περνάει πρώτα από τους κόλπους. Στην περίπτωση αυτή, ένας μόνο χτύπος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ο φλεβικός κόμβος (μια ομάδα κυττάρων στον δεξιό κόλπο) στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα και στον δεξιό και στον αριστερό κόλπο, ενημερώνοντας τους ότι πρέπει να συσπαστούν.
 • Η σύσπαση αυτή επιτρέπει στις κοιλίες να πληρωθούν με αίμα.
 • Ενώ οι κοιλίες πληρώνονται με αίμα, το ηλεκτρικό σήμα μεταφέρεται στο κέντρο της καρδιάς στον κολποκοιλιακό κόμβο (μιας ομάδας κυττάρων μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών).
 • Το σήμα εξέρχεται του κόμβου και μεταφέρεται στις κοιλίες οι οποίες έχουν πληρωθεί με αίμα, ενημερώνοντας ότι πρέπει να συσπαστούν.
 • Η σύσπαση αυτή ωθεί το αίμα έξω από την καρδιά ώστε να κυκλοφορήσει στο υπόλοιπο σώμα.

Όλο αυτό συμβαίνει κατά την διάρκεια ενός μόνο παλμού της καρδιάς. Μετά η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αριστερή και η δεξιά πλευρά της καρδιάς χτυπάνε η μία μετά την άλλη. Έτσι η ροή του αίματος κυκλοφορεί προς μια κατεύθυνση με ένα συνεχόμενο τρόπο άντλησης.

Μια φυσιολογική καρδιά επαναλαμβάνει την διαδικασία αυτή περίπου 100.000 φορές την ημέρα, δηλαδή 60 με 100 χτύπους το λεπτό για τον μέσο υγιή άνθρωπο σε χαλαρή στάση.

Είδη αρρυθμίας

Ποια είναι τα είδη της αρρυθμίας;

Οι αρρυθμίες ονομάζονται και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τρία χαρακτηριστικά:

 • τον ρυθμό (ανάλογα με το αν είναι πολύ γρήγορος ή πολύ αργός)
 • την προέλευση (αν βρίσκεται στις κοιλίες ή στους κόλπους)
 • την κανονικότητα

Βραδυκαρδία

Τι είναι η βραδυκαρδία;

Η βραδυκαρδία είναι ο αργός παλμός της καρδιάς. Ορίζεται ως καρδιακός σφυγμός ανάπαυσης χαμηλότερος των 60 σφυγμών το λεπτό. Δεν αποτελούν πρόβλημα όλα τα είδη βραδυκαρδίας. Οι αθλητές και τα άτομα με καλή φυσική κατάσταση συχνά έχουν βραδυκαρδία. Ο καρδιακός σφυγμός ανάπαυσης των ατόμων αυτών συχνά μπορεί να είναι χαμηλότερος των 60 σφυγμών το λεπτό, επειδή η καρδιά τους λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και μπορεί να αντλήσει επαρκή ποσότητα αίματος με λιγότερους χτύπους. Ωστόσο, χαμηλός αριθμός καρδιακού παλμού μπορεί να σημαίνει ότι η καρδιά σας δεν χτυπάει αρκετά συχνά ώστε να διασφαλίσει επαρκή ροή αίματος σε ολόκληρο το σώμα.

Τα είδη της βραδυκαρδίας περιλαμβάνουν:

Ασθενής κόλπος: Ο φλεβικός κόμβος είναι υπεύθυνος για την ταχύτητα με την οποία χτυπάει η καρδιά. Αν δεν στέλνει τα κατάλληλα ηλεκτρικά σήματα, η καρδιά σας μπορεί να αντλεί αίμα με πολύ αργούς ρυθμούς ή ακανόνιστα. Τραυματισμοί κοντά στον φλεβικό κόμβο λόγω καρδιοπάθειας ή καρδιακής προσβολής μπορεί να καθυστερούν ή να εμποδίζουν τα ηλεκτρικά σήματα κατά την προσπάθεια μεταφοράς μέσω της καρδιάς.

Αποκλεισμός μεταβίβασης: Αν οι ηλεκτρικές οδοί της καρδιάς έχουν αποκλειστεί, οι θάλαμοι της καρδιάς μπορεί να συσπώνται πολύ αργά ή και καθόλου. Αποκλεισμός μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο των ηλεκτρικών οδών της καρδιάς – μεταξύ του φλεβικού κόμβου και του κολποκοιλιακού κόμβου ‘ή μεταξύ του κολποκοιλιακού κόμβου και των κοιλιών. Πιθανό να μην υπάρχουν σημάδια των αποκλεισμών αυτών πέρα από παραλειπόμενους ή αργούς καρδιακούς σφυγμούς.

Ταχυκαρδία

Τι είναι η ταχυκαρδία;

Η ταχυκαρδία είναι ο γρήγορος καρδιακός χτύπος. Ορίζεται ως ο καρδιακός σφυγμός ανάπαυσης άνω των 100 χτύπων το λεπτό. Τα δυο πιο κοινά ειδή ταχυκαρδίας είναι η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και η κοιλιακή ταχυκαρδία.

Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία: Η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (ΥΚΤ) είναι οποιαδήποτε αρρυθμία, η οποία προέρχεται άνωθεν της κοιλίας. Οι υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες συνήθως ταυτοποιούνται λόγω ενός ξεσπάσματος τάχιστων καρδιακών σφυγμών, οι οποίες μπορεί να είναι είτε χρόνιες είτε να ξεκινούν και να σταματούν απροσδόκητα. Αυτά τα ξεσπάσματα μπορεί να διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα ή καποιες ώρες και μπορεί να προκαλέσουν καρδιακούς σφυγμούς άνω των 160 το λεπτό. Τα πιο συνηθισμένα είδη υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας περιλαμβάνουν την κολπική μαρμαρυγή και τον κολπικό πτερυγισμό.

Κολπική μαρμαρυγή: Αν πάσχετε από κολπική μαρμαρυγή, ο κόλπος σας χτυπάει τάχιστα (από 240 ως 350 χτύπους το λεπτό). Οι κόλποι κινούνται με τέτοια ταχύτητα ώστε δεν έχουν την ικανότητα να συσπώνται ολοκληρωτικά. Αντίθετα, τρέμουν ή βρίσκονται σε κατάσταση ινιδισμού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, αλλά όχι ταχύ παλμό. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς τους κολπικούς χτύπους μπορεί να μεταφερθούν στις κοιλίες και να προκαλέσουν αυξημένο αριθμό καρδιακών παλμών.

Η κολπική μαρμαρυγή συνήθως επηρεάζει τους ηλικιωμένους. Ο κίνδυνος που διατρέχετε να εμφανίσετε αυτού του είδους την αρρυθμία αυξάνεται μετά τα 60, κυρίως λόγω της καταπόνησης μιας ηλικιωμένης καρδιάς. Επίσης οι πιθανότητες να εμφανίσετε κολπική μαρμαρυγή είναι υψηλές αν έχετε ή είχατε υψηλή πίεση αίματος ή άλλα προβλήματα με την καρδιά σας. Η κολπική μαρμαρυγή είναι επικίνδυνη. Αν δεν την αντιμετωπίσετε, μπορεί να οδηγήσει σε άλλες σοβαρότερες παθήσεις, όπως είναι το εγκεφαλικό.

Κολπικός πτερυγισμός: Οι καρδιακοί χτύποι στον κολπικό πτερυγισμό είναι περισσότερο ρυθμικοί και σταθεροί από της κολπικής μαρμαρυγής. Αλλά και ο κολπικός πτερυγισμός μπορεί να εμφανίζεται και να σταματάει με απροσδόκητα ξεσπάσματα. Μπορεί να αποδειχτεί επίσης απειλητικός για την ανθρώπινη ζωή. Αυτού του είδους η αρρυθμία προκύπτει κυρίως σε άτομα με καρδιοπάθειες. Επίσης, συχνά εμφανίζεται τις πρώτες εβδομάδες μετά από χειρουργείο στην καρδιά.

Κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ): Η κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ) είναι αρρυθμία η οποία ξεκινάει στις κοιλίες της καρδιάς. Οι περισσότερες ΚΤ εμφανίζονται σε άτομα που είχαν κάποια καρδιοπάθεια ή προβλήματα σχετικά με την καρδιά τους, όπως στεφανιαία νόσο ή καρδιακή προσβολή. Η ΚΤ συχνά προκαλείται λόγω ενός ηλεκτρικού σήματος το οποίο μεταφέρεται περιμετρικά κάποιου τραυματισμένου τμήματος του καρδιακού μυ. Μπορεί να προκαλέσει σύσπαση των κοιλιών άνω των 200 φορών το λεπτό. Αν δεν την αντιμετωπίσετε, η ΚΤ αυξάνει τον κίνδυνο που διατρέχετε να εμφανίσετε σοβαρότερες κοιλιακές αρρυθμίες, όπως η κοιλιακή μαρμαρυγή.

Κοιλιακή μαρμαρυγή: Στην ΚΜ μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ξαφνικοί, ταχείς, ακανόνιστοι και χαοτικοί καρδιακοί χτύποι στην κοιλία. Αυτά τα ασταθή ηλεκτρικά σήματα, τα οποία κάποιες φορές προκαλούν καρδιακή προσβολή, προκαλούν τρόμο στις καρδιακές κοιλίες (κατάσταση ινιδισμού). Όταν πάσχετε από αυτό το είδος αρρυθμίας, οι κοιλίες της καρδιάς σας δεν μπορούν να αντλήσουν αίμα προς το σώμα και ο καρδιακός ρυθμός μειώνεται τάχιστα. Αυτό προκαλεί πτώση της πίεσης του αίματος και μειώνει την παροχή αίματος προς το σώμα και τα όργανα. Η ΚΜ είναι η κύρια αιτία καρδιακών προσβολών.

Πρόωροι καρδιακοί σφυγμοί

Τι είναι οι πρόωροι καρδιακοί σφυγμοί;

Οι πρόωροι καρδιακοί σφυγμοί μπορεί να σας προκαλούν την αίσθηση ότι οι καρδιά σας χάνει χτύπους. Στην πραγματικότητα, ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς σας διακόπτεται από ένα χτύπο που έχει προκύψει πολύ νωρίτερα από το φυσιολογικό, και νιώθετε ένα πρόσθετο χτύπο ανάμεσα σε δύο φυσιολογικούς χτύπους.

Έκβαση

Ποια είναι η έκβαση για την αρρυθμία;

Υπάρχουν πολλά είδη καρδιακής αρρυθμίας. Τα περισσότερα δεν είναι ζημιογόνα, και σχεδόν όλοι έχουμε βιώσει κάποια αρρυθμία κάποια στιγμή της ζωής μας. Πολύ συχνά, δεν τις παρατηρούμε καν. Είναι επίσης φυσιολογικό να έχετε αυξημένους καρδιακούς παλμούς ενώ αθλείστε, όταν η καρδιά σας δουλεύει σκληρά για την παροχή αίματος με υψηλά επίπεδα οξυγόνου προς τους ιστούς, ώστε να μην κουραστείτε πολύ γρήγορα. Οι αθλητές και τα άτομα που είναι σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να έχουν αργό καρδιακό ρυθμό, επειδή η καρδιά τους λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά και δεν απαιτεί τόσους χτύπους όσο άλλων ατόμων που δεν ασκούνται τόσο συχνά.

Κάποια είδη αρρυθμίας όμως δεν είναι και τόσο αθώα. Η έκβαση της κατάστασής σας εξαρτάται από το είδος και την σοβαρότητα της αρρυθμίας. Αν νομίζετε ότι πάσχετε από αρρυθμία, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας. Ακόμα και οι πιο σοβαρές αρρυθμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Τα περισσότερα άτομα που πάσχουν από κάποιο είδος αρρυθμίας μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved