Διαγνωστικές εξετάσεις

Αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας

Τι είναι η αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Ο όρος «καρδιοπάθεια» αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές παθήσεις της καρδιάς. Ο πιο κοινός τύπος είναι η στεφανιαία αρτηριακή νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα. Καρδιοπάθεια, για παράδειγμα, θεωρείται και η καρδιακή ανεπάρκεια. Οι καρδιοπάθειες είναι η κύρια αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας, επίσης γνωστή ως αξιολόγηση κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, είναι ένας τύπος προληπτικού ελέγχου που αξιολογεί τον κίνδυνο εμφάνισης μιας τέτοιας πάθησης. Η καρδιοπάθεια αποτελεί τύπο καρδιαγγειακής νόσου, μία ομάδα ασθενειών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Η αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας περιλαμβάνει μία σειρά ερωτήσεων αναφορικά με προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως ηλικία, οικογενειακό ιστορικό και συνήθειες του τρόπου ζωής (διατροφή και άθληση). Ακολούθως, υπολογίζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου στο μέλλον. Ακόμη κι αν τώρα είστε υγιής, η αξιολόγηση μπορεί να δείξει ότι πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένα βήματα για την πρόληψη ή την μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στο μέλλον.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Η αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί πόσο πιθανό είναι ένα άτομο να εμφανίσει καρδιαγγειακή νόσο στα επόμενα 10 χρόνια.

Γιατί χρειάζομαι την αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Η αξιολόγηση είναι χρήσιμη για τους περισσότερους ενήλικες άνω των 40 ετών. Αν είστε κάτω των 40, μπορεί να χρειαστείτε αξιολόγηση αν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών ή συγκεκριμένων καρδιαγγειακών προδιαθεσικών παραγόντων.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι αξιολόγησης κινδύνου καρδιοπάθειας. Ο καθένας περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις αναφορικά με την εικόνα της υγείας σας και πιθανούς προδιαθεσικούς παράγοντες. Κοινές αξιολογήσεις κινδύνου καρδιοπάθειας είναι γνωστές ως:

 • Υπολογισμός καρδιαγγειακού κινδύνου ACC/AHA
 • Υπολογισμός κινδύνου ASCVD. Τα αρχικά ASCVD αντιστοιχούν στις λέξεις «αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος». Πρόκειται για μία πάθηση όπου αθηρωματική πλάκα (λιπώδεις εναποθέσεις) συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών και μπορεί να αποφράξει την αιματική ροή, οδηγώντας σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
 • Reynolds Risk Score
 • Γενικό προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου Framingham

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς online ή από το γιατρό σας. Περιλαμβάνει ερωτήσεις για ορισμένα ή όλα από τα ακόλουθα:

 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Ύψος και βάρος
 • Αρτηριακή πίεση
 • Επίπεδα χοληστερόλης
 • Εάν καπνίζετε ή αν καπνίζατε στο παρελθόν
 • Εάν έχετε διαβήτη
 • Επίπεδο δραστηριότητας
 • Διατροφή

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου καρδιοπάθειας υπολογίζονται με βάση δεδομένα από κλινικές μελέτες αναφορικά με τις καρδιαγγειακές νόσους. Οι απαντήσεις σας συγκρίνονται με τα δεδομένα ασθενών των εν λόγω μελετών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ποσοστό. Ένα χαμηλό ποσοστό σημαίνει ότι έχετε μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακής νόσου στα επόμενα 10 χρόνια. Ένα υψηλό ποσοστό σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Εάν το ποσοστό είναι υψηλό, ο γιατρός θα σας προτείνει βήματα για τη μείωση του κινδύνου.

Ορισμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό, δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ωστόσο, μπορείτε να ακολουθείτε μία υγιεινή διατροφή, να ασκείστε τακτικά και να απέχετε από το κάπνισμα. Αυτά είναι βήματα ωφελούν όλους τους ενήλικες. Αν βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου, ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει φάρμακα, όπως:

 • Στατίνες για τη μείωση της χοληστερόλης
 • Φάρμακα για την αρτηριακή πίεση (αντιϋπερτασικά)
 • Αντιπηκτικά, όπως ασπιρίνη, για την πρόληψη εμφραγμάτων και εγκεφαλικών. Πολλά άτομα με στεφανιαία αρτηριακή νόσο λαμβάνουν θεραπεία με ασπιρίνη. Ωστόσο, η εν λόγω θεραπεία ενέχει ορισμένους κινδύνους και συστήνεται μόνο σε άτομα με συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες για καρδιακή νόσο.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την αξιολόγηση κινδύνου καρδιοπάθειας;

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει περαιτέρω εξετάσεις, όπως:

 • Εξέταση χοληστερόλης
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα, μία εξέταση που μετράει τα ηλεκτρικά σήματα στην καρδιά
 • Τεστ κοπώσεως, μία εξέταση που μετράει πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά κατά τη σωματική δραστηριότητα

+ 20 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. American College of Cardiology [Internet]. Washington D.C.: American College of Cardiology Foundation; c2021. ASCVD Risk Estimator Plus; [cited 2021 Jul 5]; [about 4 screens]. Available from: https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/#!/calculate/estimate

2. American College of Cardiology [Internet]. Washington D.C.: American College of Cardiology Foundation; c2021. New Risk Assessment Tool May Better Predict Dynamic Risk of Heart Disease; 2016 Nov 4 [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.acc.org/about-acc/press-releases/2016/11/04/11/11/new-risk-assessment-tool-may-better-predict-dynamic-risk-of-heart-disease

3. American Heart Association [Internet]. Dallas (TX): American Heart Association Inc.; c2021. New guidelines help doctors assess severity of heart valve disease; 2014 Mar 3 [cited 2021 Jul 5]; [about 2 screens]. Available from: https://www.heart.org/en/news/2018/05/01/new-guidelines-help-doctors-assess-severity-of-heart-valve-disease

4. American Heart Association [Internet]. Dallas (TX): American Heart Association Inc.; c2021. Risk assessment calculator accurately predicts heart attacks, strokes; 2014 Apr 1 [cited 2021 Jul 5]; [about 2 screens]. Available from: https://www.heart.org/en/news/2018/05/01/risk-assessment-calculator-accurately-predicts-heart-attacks-strokes

5. American Heart Association [Internet]. Dallas (TX): American Heart Association Inc.; c2021. Types of Blood Pressure Medications; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/changes-you-can-make-to-manage-high-blood-pressure/types-of-blood-pressure-medications

6. American Heart Association [Internet]. Dallas (TX): American Heart Association Inc.; c2021. What is Cardiovascular Disease?; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease

7. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Heart Disease; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/heartdisease

8. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Heart Disease: Know Your Risk for Heart Disease; [cited 2021 Jul 5]; [about 4 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/heartdisease/risk_factors.htm

9. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2021. Heart Risk Factor Calculators; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17085-heart-risk-factor-calculators

10. ClinCalc.com [Internet]. ClinCalc LLC; c2021; ASCVD Risk Calculator; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://clincalc.com/cardiology/ascvd/pooledcohort.aspx

11. Drugs.com [Internet]. Drugs.com; c2000–2021. Is cardiovascular disease the same as heart disease or coronary artery disease; [updated 2019 Oct 21; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.drugs.com/medical-answers/cardiovascular-disease-heart-disease-coronary-3515533

12. Goff DC Jr, Lloyd-Jones DM, Bennett G, Coady S, D'Agostino RB, Gibbons R, Greenland P, Lackland DT, Levy D, O'Donnell CJ, Robinson JG, Schwartz JS, Shero ST, Smith SC Jr, Sorlie P, Stone NJ, Wilson PW, Jordan HS, Nevo L, Wnek J, Anderson JL, Halperin JL, Albert NM, Bozkurt B, Brindis RG, Curtis LH, DeMets D, Hochman JS, Kovacs RJ, Ohman EM, Pressler SJ, Sellke FW, Shen WK, Smith SC Jr, Tomaselli GF; American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation [Internet]. 2014 Jun 24 [cited 2021 Jul 5]; 129(25 Suppl 2):S49-73. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24222018

13. Heart Risk Calculator [Internet]. Ahead Research Inc.; c2013–2021. Heart Risk Calculator; [cited 2021 Jul 5]; [about 1 screen]. Available from: http://www.cvriskcalculator.com

14. Lab Tests Online [Internet]. Seattle (WA): LabTestsOnline.org; c2021. Heart Disease; [updated 2020 Dec 22; cited 2021 Jul 5]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/heart-disease

15. Lloyd-Jones DM, Braun LT, Ndumele CE, Smith SC Jr, Sperling LS, Virani SS, Blumenthal RS. Use of Risk Assessment Tools to Guide Decision-Making in the Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Special Report From the American Heart Association and American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. [Internet]. 2019 Jun 25 [cited 2021 Jul 5]; 73(24):3153-3167. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30423392

16. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2021. Daily aspirin therapy: Understand the benefits and risks; 2019 Jan 9 [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/daily-aspirin-therapy/art-20046797

17. Mayo Clinic Health System [Internet]. Mayo Clinic Health System; c2018–2021. Heart Disease Risk Calculator; [cited 2021 Jul 5]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayoclinichealthsystem.org/locations/cannon-falls/services-and-treatments/cardiology/heart-disease-risk-calculator

18. Premier Health [Internet]. Dayton (OH): Premier Health; c2021. Heart Risk Assessment; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: https://www.premierhealth.com/your-health/know-your-risk/heart-risk-assessment

19. Reynolds Risk Score [Internet]. Reynolds Risk Score Calculator; [cited 2021 Jul 5]; [about 2 screens]. Available from: http://www.reynoldsriskscore.org/default.aspx

20. Reynolds Risk Score [Internet]. Reynolds Risk Score Frequently Asked Questions; [cited 2021 Jul 5]; [about 3 screens]. Available from: http://www.reynoldsriskscore.org/faq.aspx?#helpFaq