Τραυματισμοί

Κίνδυνος
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

Χημικά Εγκαύματα

Τι είναι τα χημικά εγκαύματα;

Τα χημικά εγκαύματα προκύπτουν όταν το δέρμα ή τα μάτια έρχονται σε επαφή με ερεθιστικές ουσίες, όπως τα οξέα ή οι αλκαλικές βάσεις.

Τα χημικά με τα οποία έρχεται σε επαφή το δέρμα μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις στο δέρμα ή εσωτερικά στο σώμα. Τα χημικά εγκαύματα μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά όργανα αν επέλθει κατάποση των χημικών προϊόντων. Αν ένα άτομο καταπιεί ένα χημικό προϊόν, θα πρέπει να ελέγξετε άμεσα το στόμα του για πληγές ή εγκαύματα. Τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων για βοήθεια ή μεταφερθείτε στο κοντινότερο νοσοκομείο. Μην χορηγήσετε καμία άλλη ουσία από του στόματος, εκτός και αν σας συμβουλεύσει διαφορετικά ένας επαγγελματίας του Κέντρου Δηλητηριάσεων. Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του, καλέστε το 166.

Συμπτώματα Αίτια Διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη Ομάδες κινδύνου Έκβαση

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα των Χημικών Εγκαυμάτων;

Τα συμπτώματα των χημικών εγκαυμάτων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πώς προέκυψε το έγκαυμα. Τα εγκαύματα που προήλθαν από κατάποση χημικού προϊόντος θα πρέπει να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης από εκείνα του δέρματος. Τα συμπτώματα από κάποιο χημικό έγκαυμα μπορεί να εξαρτώνται από κάποιον από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • τη διάρκεια της επαφής με το χημικό προϊόν
 • το αν το χημικό προϊόν εισχώρησε στον οργανισμό λόγω εισπνοής ή λόγω κατάποσης
 • το αν το δέρμα ήταν άθικτο κατά την επαφή (δεν υπήρχαν δηλαδή γρατσουνιές ή ανοιχτές πληγές)
 • το σημείο επαφής
 • την ποσότητα του χημικού προϊόντος
 • την συμπύκνωση του χημικού προϊόντος
 • την αντοχή του χημικού προϊόντος
 • από το αν το χημικό προϊόν ήταν σε μορφή αερίου, υγρού ή στερεού

Για παράδειγμα, αν το χημικό προϊόν ήταν κάποια αλκαλική βάση και το άτομο το κατάπιε, τότε θα προκαλέσει εγκαύματα στο εσωτερικό του στομάχου, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν συμπτώματα διαφορετικά από άλλου τύπου χημικά εγκαύματα. Γενικά, τα συμπτώματα που συνήθως συνδέονται με τα χημικά εγκαύματα περιλαμβάνουν:

 • μαυρισμένο ή νεκρό δέρμα (κυρίως σε περιπτώσεις χημικών εγκαυμάτων από οξέα)
 • ερεθισμό, ερυθρότητα ή αίσθημα καύσης στην περιοχή που επηρεάστηκε
 • μούδιασμα ή πόνο στην περιοχή που επηρεάστηκε
 • απώλεια όρασης ή αλλαγές στην όραση αν το χημικό προϊόν έχει έρθει σε επαφή με τα μάτια

Αν ο ασθενής έχει καταπιεί το χημικό προϊόν, μπορεί να προκύψουν και τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • ανώμαλος καρδιακός χτύπος
 • πονοκέφαλος
 • χαμηλή πίεση του αίματος
 • καρδιακή προσβολή
 • δυσκολία στην αναπνοή ή βήχας
 • επιληπτικές κρίσεις
 • αίσθημα αδυναμίας ή ζάλης
 • μυικές συσπάσεις

Αίτια

Ποιες αιτίες προκαλούν τα Χημικά Εγκαύματα;

Τα περισσότερα χημικά εγκαύματα προκαλούνται λόγω της επαφής του δέρματος με οξέα και βάσεις. Τα ισχυρά οξέα μπορούν να προκαλέσουν και σοβαρά εγκαύματα. Τα χημικά εγκαύματα που προκαλούνται λόγω επαφής με οξέα και βάσεις αποκαλούνται και καυστικά εγκαύματα. Τα εγκαύματα που προκαλούνται λόγω επαφής με χημικά μπορεί να συμβούν στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι ή σε οποιονδήποτε χώρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χημικά. Μερικά από τα προϊόντα που συνήθως προκαλούν χημικά εγκαύματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά:

 • τα οξέα στις μπαταρίες των αυτοκινήτων
 • τα προϊόντα καθαρισμού
 • το λευκαντικό
 • η αμμωνία
 • τα καθαριστικά των οδοντοστοιχειών
 • τα προϊόντα λεύκανσης των δοντιών
 • τα προϊόντα χλωρίωσης των πισίνων

Διάγνωση

Πώς γίνεται η διάγνωση και η κατάταξη των Χημικών Εγκαυμάτων;

Οι ιατροί κατατάσσουν τα εγκαύματα σύμφωνα με την έκταση του τραύματος και το βάθος του ίδιου του εγκαύματος. Η κατάταξη για τα βάθη των εγκαυμάτων άλλαξε πρόσφατα. Ο τραυματισμός στο ανώτερο επίπεδο του δέρματος (επιδερμίδα) αποκαλείται επιφανειακό έγκαυμα (παλαιότερα γνωστό ως έγκαυμα πρώτου βαθμού). Ο τραυματισμός στο δεύτερο επίπεδο του δέρματος (δερμίς) αποκαλείται είτε τραύμα μερικού πάχους είτε δερματικό τραύμα (παλαιότερα γνωστό ως έγκαυμα δεύτερου βαθμού) και ο τραυματισμός στο τρίτο επίπεδο του δέρματος (υποδερμικός ιστός) αποκαλείται τραύμα ολικού πάχους (παλαιότερα γνωστό ως έγκαυμα τρίτου βαθμού).

Ο ιατρός σας θα βασίσει την διάγνωσή του σχετικά με το έγκαυμα σας σε διάφορους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τα επίπεδα πόνου στην τραυματισμένη περιοχή
 • την έκταση της βλάβης στην περιοχή
 • το βάθος του εγκαύματος
 • τις ενδείξεις για κάποια πιθανή μόλυνση
 • την έκταση του υπάρχοντος οιδήματος

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζονται τα Χημικά Τραύματα;

Αν μπορείτε, θα πρέπει να δώσετε άμεσα τις πρώτες βοήθειες για τα χημικά εγκαύματα. Θα πρέπει να απομακρύνετε το χημικό προϊόν που προκάλεσε το έγκαυμα και να ξεπλύνετε το δέρμα με τρεχούμενο νερό για 10 με 20 λεπτά. Αν το έγκαυμα βρίσκεται στα μάτια, θα πρέπει να ξεπλύνετε συνεχόμενα για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν αναζητήσετε επειγόντως βοήθεια.

Απομακρύνετε τα ρούχα ή τα κοσμήματα που έχουν μολυνθεί από το χημικό προϊόν. Αν είναι δυνατό, τυλίξτε χαλαρά την περιοχή του εγκαύματος με μια στεγνή αποστειρωμένη γάζα ή κάποιο καθαρό ύφασμα. Αν το έγκαυμα είναι επιφανειακό, μπορείτε να λάβετε μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά. Αν το έγκαυμα είναι σοβαρότερο, κατευθυνθείτε προς το κοντινότερο νοσοκομείο.

Αν ο εγκαυματίας φέρει σημάδια κλονισμού ή ρηχής αναπνοής, το έγκαυμα είναι μεγαλύτερο από 7,62 εκατοστά ή βρίσκεται στα μάτια, στα χέρια, στα πόδια, στην βουβωνική χώρα, στα οπίσθια ή σε κάποια μεγάλη άρθρωση όπως το γόνατο, ή αν ο πόνος είναι ανυπόφορος παρά την λήψη των μη συνταγογραφούμενων αναλγητικών, επισκεφθείτε άμεσα τα επείγοντα ιατρεία.

Ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασής σας, ο ιατρός σας θα αντιμετωπίσει το έγκαυμα σας παρέχοντας σας την κατάλληλη φροντίδα για πληγές από εγκαύματα η οποία περιλαμβάνει αντιβιοτική θεραπεία, αντικνησμική φαρμακευτική αγωγή, αποπροσαρμογή (καθαρισμό ή αφαίρεση απορριμμάτων και νεκρού ιστού), τοποθέτηση δερματικού μοσχεύματος (τοποθέτηση υγιούς δέρματος από άλλο σημείο του σώματος στη περιοχή του εγκαύματος για καλύτερη επούλωση), ειδικούς επιδέσμους και ενδοφλέβια υγρά.

Σχετικά με τα Σοβαρά Εγκαύματα

Τα προγράμματα αποκατάστασης εγκαυμάτων είναι πιθανό να παρέχουν κάποια από τις ακόλουθες θεραπείες σε ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα:

 • αντικατάσταση δέρματος
 • διαχείριση πόνου
 • πλαστική χειρουργική επέμβαση
 • εργοθεραπεία (θεραπεία κατά την οποία τροποποιούνται τα καθήκοντά σας και διδάσκεστε πώς να προσαρμοστείτε)
 • συμβουλευτική
 • εκπαίδευση του ασθενή

Πρόληψη

Πώς προλαμβάνονται τα Χημικά Εγκαύματα;

Πρόληψη των χημικών εγκαυμάτων σημαίνει υπεύθυνη συμπεριφορά και λήψη μέτρων ασφαλείας στο σπίτι, στον χώρο εργασίας και οπουδήποτε χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα. Τέτοιου είδους ενέργειες και προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

 • να φυλάσσονται τα χημικά προϊόντα μακριά από παιδιά
 • να φυλάσσονται τα χημικά προϊόντα σε ασφαλείς και κατάλληλες τοποθεσίες μετά την χρήση
 • να χρησιμοποιείτε τα χημικά προϊόντα σε χώρους με καλό εξαερισμό
 • να φυλάσσονται τα χημικά προϊόντα στα αυθεντικά δοχεία αποθήκευσής τους και με προειδοποιητικές ταμπέλες
 • να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα
 • να αποφεύγετε να αναμιγνύετε χημικά προϊόντα
 • να αγοράζετε προϊόντα μόνο σε αποθηκευτικά δοχεία
 • να φυλάσσονται τα χημικά προϊόντα μακριά από τρόφιμα και ποτά
 • να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό όταν χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα

Ομάδες κινδύνου

Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν χημικά εγκαύματα;

Τα άτομα που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν χημικά εγκαύματα είναι τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα Α.Μ.Ε.Α., επειδή μπορεί να μην έχουν την ικανότητα να κάνουν κατάλληλη χρήση χημικών προϊόντων. Τα χημικά εγκαύματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος ή ανακολουθείας των κανόνων ασφαλείας χρήσης χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας ή στο σχολείο. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν χημικά εγκαύματα αν χρησιμοποιούν οξέα ή άλλα χημικά προϊόντα χωρίς βοήθεια ή καθοδήγηση.

Έκβαση

Ποια είναι η Γενικότερη Έκβαση σχετικά με τα Χημικά Εγκαύματα;

Η έκβαση ενός τραύματος λόγω εγκαύματος επηρεάζεται από δυο παράγοντες: την έκταση του εγκαύματος στο σώμα και την ηλικία του εγκαυματία. Σε πολύ σοβαρά χημικά εγκαύματα, ο ιατρός σας μπορεί να σας προτείνει να ακολουθήσετε την θεραπεία σας σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων. Με την κατάλληλη θεραπεία και το σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης, οι ασθενείς έχουν γενικά καλές προοπτικές αποκατάστασης.

Η έκβαση μπορεί να εξαρτάται και από την συνολική σοβαρότητα των χημικών εγκαυμάτων που έχετε υποστεί. Οι εγκαυματίες με σοβαρά χημικά εγκαύματα μπορεί να υποστούν επίσης παραμορφώσεις, απώλεια κινητικότητας, απώλεια άκρων, μολύνσεις, ουλές, μυικές και ιστικές βλάβες, κατάθλιψη, αναδρομές στο παρελθόν και εφιάλτες.

+ 7 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Burns (n.d.). MedlinePlus. Retrieved April 16, 2012 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/burns.html

2. Burns (n.d.). Johns Hopkins Medicine Health Library. Retrieved April 16, 2012 http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/physical_medicine_and_rehabilitation/burns_85,P01146/

3. Burns (n.d.). University of Maryland Medical Center. Retrieved April 16, 2012 http://www.umm.edu/altmed/articles/burns-000021.htm

4. Chemical burn or reaction. (n.d.). MedlinePlus Medical Encyclopedia. Retrieved April 16, 2012 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000059.htm

5. Chemical burns (n.d.). DermNet NZ. Retrieved April 16, 2012 http://dermnetnz.org/reactions/chemical-burns.html

6. About Burn Injuries (n.d.). Burn Injury Recovery Center. Retrieved June 5, 2012 http://www.burn-recovery.org/injuries.htm

7. Chemical Burns: First Aid ( 2012, February 3). Mayo Clinic. Retrieved June 5, 2012 http://www.mayoclinic.com/health/first-aid-chemical-burns/FA00024