Τι αισθάνεσαι;

Διαγνωστικές εξετάσεις

Διαφορική διάγνωση

Τι είναι η διαφορική διάγνωση;

Δεν διαγιγνώσκονται όλες οι παθήσεις με μία απλή εργαστηριακή εξέταση. Δεν είναι λίγες οι παθήσεις που προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Για παράδειγμα, πολλές λοιμώξεις προκαλούν πυρετό, πονοκέφαλο και κόπωση. Πολλές ψυχικές διαταραχές προκαλούν θλίψη, άγχος και προβλήματα ύπνου.

Η διαφορική διάγνωση εξετάζει τις πιθανές διαταραχές που θα μπορούσαν να αποτελούν την αιτία των συμπτωμάτων. Συχνά περιλαμβάνει αρκετές εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να αποκλείσουν παθήσεις ή/και να καθορίσουν εάν χρειάζεστε περαιτέρω εξετάσεις.

Χρησιμότητα εξέτασης

Πώς χρησιμοποιείται η διαφορική διάγνωση;

Η διαφορική διάγνωση χρησιμοποιείται για τη διάγνωση σωματικών και ψυχικών διαταραχών με παρόμοια συμπτώματα.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς μπορεί ο γιατρός μου να πραγματοποιήσει διαφορική διάγνωση;

Οι περισσότερες διαφορικές διαγνώσεις περιλαμβάνουν κλινική εξέταση και ιατρικό ιστορικό. Κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, ο γιατρός θα σας κάνει ερωτήσεις αναφορικά με τα συμπτώματά σας, τον τρόπο ζωής σας και παλαιότερα προβλήματα υγείας. Επίσης θα ερωτηθείτε και για το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει εργαστηριακές εξετάσεις (συνήθως αίματος ή ούρων) για διάφορες ασθένειες.

Εάν υπάρχει υποψία ψυχικής διαταραχής, θα ερωτηθείτε αναφορικά με τα συναισθήματα και τη διάθεσή σας.

Οι ακριβείς εξετάσεις και διαδικασίες εξαρτώνται από τα συμπτώματά σας.

Για παράδειγμα, μπορεί να επισκεφτείτε το γιατρό σας επειδή έχετε ένα δερματικό εξάνθημα. Εξανθήματα προκαλούνται από μία πληθώρα παθήσεων, οι οποίες κυμαίνονται από ήπιες αλλεργίες έως απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις. Για να πραγματοποιήσει μία διαφορική διάγνωση του εξανθήματος, ο γιατρός:

  • Θα εξετάσει ενδελεχώς το δέρμα σας
  • Θα σας ρωτήσει αν έχετε εκτεθεί σε νέες τροφές, φυτά ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργία
  • Θα σας ρωτήσει αναφορικά με πρόσφατες λοιμώξεις ή άλλες ασθένειες
  • Μπορεί να συμβουλευτεί τα ιατρικά βιβλία για να συγκρίνει το εξάνθημά σας με τα εξανθήματα άλλων παθήσεων
  • Θα ζητήσει εξετάσεις αίματος ή/και δερματολογικές εξετάσεις

Αυτά τα βήματα θα βοηθήσουν το γιατρό να περιορίσει τις πιθανές αιτίες του εξανθήματος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες αναφορικά με παθήσεις που δεν έχετε. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες ώστε να περιοριστούν οι πιθανές διαταραχές. Τα αποτελέσματα επίσης θα βοηθήσουν το γιατρό να διαπιστώσει ποιες επιπλέον εξετάσεις χρειάζεστε και ποια είναι η βέλτιστη θεραπεία για εσάς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με τη διαφορική διάγνωση;

Η διαφορική διάγνωση απαιτεί χρόνο. Όμως θα είστε βέβαιοι ότι έχετε λάβει τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

+ 6 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Bosner F, Pickert J, Stibane T. Teaching differential diagnosis in primary care using an inverted classroom approach: student satisfaction and gain in skills and knowledge. BMC Med Educ [Internet]. 2015 Apr 1 [cited 2018 Oct 27]; 15: 63. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4404043/?report=classic

2. Ely JW, Stone MS. The Generalized Rash: Part I. Differential Diagnosis. Am Fam Physician [Internet]. 2010 Mar 15 [cited 2018 Oct 27]; 81 (6):726–734. Available from: https://www.aafp.org/afp/2010/0315/p726.html

3. Endometriosis.net [Internet]. Philadelphia: Health Union; c2018. Differential Diagnosis: Health Conditions with Similar Symptoms to Endometriosis; [cited 2018 Oct 27]; [about 2 screens]. Available from: https://endometriosis.net/diagnosis/exclusion

4. National Institute on Aging [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Obtaining an Older Patient's Medical History; [cited 2018 Oct 27]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nia.nih.gov/health/obtaining-older-patients-medical-history

5. Richardson SW, Glasziou PG, Polashenski WA, Wilson MC. A new arrival: evidence about differential diagnosis. BMJ [Internet]. 2000 Nov [cited 2018 Oct 27]; 5 (6):164–165. Available from: https://ebm.bmj.com/content/5/6/164

6. Science Direct [Internet]. Elsevier B.V.; c2020. Differential diagnosis; [cited 2020 Jul 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/differential-diagnosis