Διαγνωστικές εξετάσεις

Έμμεση δοκιμασία Coombs

Τι είναι η έμμεση δοκιμασία Coombs;

Πρόκειται για μία εξέταση που ανιχνεύει την παρουσία κυκλοφορούντων αντισωμάτων που στοχεύουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα αντισώματα έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε εσάς ύστερα από μετάγγιση, ή στο έμβρυο αν είστε έγκυος. Η έμμεση δοκιμασία Coombs ανιχνεύει την παρουσία των εν λόγω αντισωμάτων προτού προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση παθογόνων, όπως ιοί και βακτήρια. Τα αντισώματα έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να παραχθούν εάν εκτεθείτε σε ερυθρά αιμοσφαίρια που δεν είναι δικά σας. Αυτό συνήθως συμβαίνει ύστερα από μετάγγιση αίματος ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αν το αίμα της μητέρας έρθει σε επαφή με αυτό του εμβρύου. Κάποιες φορές, το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει αυτά τα ερυθρά αιμοσφαίρια ως «εισβολείς» και τους επιτίθεται.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η έμμεση δοκιμασία Coombs;

Η έμμεση δοκιμασία Coombs χρησιμοποιείται:

 • Για τον έλεγχο του αίματος πριν από μετάγγιση. Αυτή η εξέταση θα αναδείξει εάν το αίμα σας είναι συμβατό με το αίμα του δότη. Εάν δεν υπάρχει συμβατότητα, το ανοσοποιητικό σύστημα θα επιτεθεί στο μεταγγιζόμενο αίμα προκαλώντας προβλήματα υγείας.
 • Για τον έλεγχο του αίματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μέσω αυτής της εξέτασης διαπιστώνεται εάν το αίμα της μητέρας είναι συμβατό με αυτό του εμβρύου. Η μητέρα και το έμβρυο μπορεί να έχουν διαφορετικούς τύπους αντιγόνου στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα αντιγόνα είναι μόρια που δημιουργούν ανοσολογική απόκριση. Τα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων περιλαμβάνουν το αντιγόνο Kell και το αντιγόνο Ρέζους (Rh).
  • Εάν έχετε το αντιγόνο ρέζους, το αίμα θεωρείται ρέζους θετικό – αν όχι, ρέζους αρνητικό.
  • Εάν είστε ρέζους αρνητική και το έμβρυο ρέζους θετικό, το σώμα σας μπορεί να παράγει αντισώματα έναντι του αίματος του εμβρύου. Αυτή η πάθηση ονομάζεται ασυμβατότητα ρέζους.
  • Τόσο η ασυμβατότητα Kell όσο και η ασυμβατότητα ρέζους μπορεί να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του αίματος του εμβρύου. Τα εν λόγω αντισώματα καταστρέφουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια του εμβρύου προκαλώντας σοβαρή μορφή αναιμίας. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε θεραπεία η οποία θα αποτρέψει την παραγωγή αυτών των επιβλαβών αντισωμάτων.
 • Για τον έλεγχο του αίματος του πατέρα του βρέφους.
  • Εάν είστε ρέζους αρνητική, ο πατέρας θα πρέπει να ελεγχθεί για να διαπιστωθεί ο τύπος ρέζους. Εάν είναι θετικός, υπάρχει κίνδυνος ασυμβατότητας ρέζους. Ο γιατρός θα ζητήσει περισσότερες εξετάσεις για να διαπιστώσει εάν πράγματι υπάρχει ασυμβατότητα.

Γιατί χρειάζομαι την έμμεση δοκιμασία Coombs;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει έμμεση δοκιμασία Coombs εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε μετάγγιση αίματος ή αν είστε έγκυος. Η έμμεση δοκιμασία Coombs συνήθως πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια της κύησης ως μέρος του προγεννητικού ελέγχου.  

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η έμμεση δοκιμασία Coombs;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την έμμεση δοκιμασία Coombs;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την έμμεση δοκιμασία Coombs;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε μετάγγιση αίματος: η έμμεση δοκιμασία Coombs θα αναδείξει εάν το αίμα σας είναι συμβατό με το αίμα του δότη. Αν όχι, θα πρέπει να βρεθεί άλλος δότης.

Αν είστε έγκυος: η έμμεση δοκιμασία Coombs θα αναδείξει εάν το αίμα σας περιέχει αντισώματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο, καθώς και αν υπάρχει ασυμβατότητα ρέζους.

 • Αν υπάρχει ασυμβατότητα ρέζους, το σώμα μπορεί να παράγει αντισώματα έναντι του αίματος του εμβρύου.
 • Αυτά τα αντισώματα δεν αποτελούν κίνδυνο στην πρώτη κύηση, επειδή το βρέφος συνήθως γεννιέται προτού παραχθούν τα αντισώματα. Ωστόσο, θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας σε μελλοντικές κυήσεις.
 • Η ασυμβατότητα ρέζους μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία ένεση που αποτρέπει την παραγωγή αντισωμάτων έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων του εμβρύου.
 • Αν το αίμα σας είναι ρέζους θετικό, δεν υπάρχει κίνδυνος ασυμβατότητας ρέζους.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την έμμεση Coombs;

Η ασυμβατότητα ρέζους δεν είναι κοινή. Τα περισσότερα άτομα είναι ρέζους θετικά, κάτι που δεν προκαλεί ασυμβατότητα αίματος και δεν ενέχει κινδύνους.

+ 13 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. ACOG: The American Congress of Obstetricians and Gynecologists [Internet]. Washington D.C.: American Congress of Obstetricians and Gynecologists; c2017. The Rh Factor: How It Can Affect Your Pregnancy; 2013 Sep [cited 2017 Sep 29]; [about 3 screens]. Available from: https://www.acog.org/Patients/FAQs/The-Rh-Factor-How-It-Can-Affect-Your-Pregnancy#what

2. American Pregnancy Association [Internet]. Irving (TX): American Pregnancy Association; c2017. Rh Factor [updated 2017 Mar 2; cited 2017 Sep 29]; [about 2 screens]. Available from: http://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/rh-factor

3. ClinLab Navigator [Internet]. ClinLabNavigator; c2017. Prenatal Immunohematologic Testing [cited 2017 Sep 29]; [about 2 screens]. Available from: http://www.clinlabnavigator.com/prenatal-immunohematologic-testing.html

4. C.S. Mott Children's Hospital [Internet]. Ann Arbor (MI): The Regents of the University of Michigan; c1995-2017. Coombs Antibody Test (Indirect and Direct); 2016 Oct 14 [cited 2017 Sep 29]; [about 2 screens]. Available from: http://www.mottchildren.org/health-library/hw44015

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Blood Typing: Common Questions [updated 2015 Dec 16; cited 2016 Sep 29]; [about 5 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/blood-typing/tab/faq

6. Lab Tests Online [Internet]. American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Glossary: Antigen [cited 2017 Sep 29]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/glossary/antigen

7. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. RBC Antibody Screen: The Test [updated 2016 Apr 10; cited 2017 Sep 29]; [about 4 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/antiglobulin-indirect/tab/test

8. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. RBC Antibody Screen: The Test Sample [updated 2016 Apr 10; cited 2017 Sep 29]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/antiglobulin-indirect/tab/sample

9. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Tests and Procedures: Rh factor blood test; 2015 June 23 [cited 2017 Sep 29]; [about 3 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/rh-factor/basics/definition/PRC-20013476?p=1

10. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; What is Rh Incompatibility? [updated 2011 Jan 1; cited 2017 Sep 29]; [about 2 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/rh

11. NorthShore University Health System [Internet]. NorthShore University Health System; c2017. Community & Events: Blood Types [cited 2017 Sep 29]; [about 3 screens]. Available from: https://www.northshore.org/community-events/donating-blood/blood-types

12. Quest Diagnostics [Internet]. Quest Diagnostics; c2000–2017. Clinical Education Center: ABO Group and Rh Type [cited 2017 Sep 29]; [about 3 screens]. Available from: https://education.questdiagnostics.com/faq/FAQ111

13. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Red Blood Cell Antibody [cited 2017 Sep 29]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid;=red_blood_cell_antibody