Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας

Τι είναι οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας;

Οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας (επίσης γνωστές ως ηπατικό πάνελ) είναι εξετάσεις αίματος που μετρούν τα επίπεδα ενζύμων, πρωτεϊνών και άλλων ουσιών που παράγονται από το ήπαρ. Αυτές οι εξετάσεις ελέγχουν τη γενικότερη υγεία του ήπατος και περιλαμβάνουν:

Αν τα επίπεδα μιας ή περισσότερων ουσιών βρίσκονται εκτός του φυσιολογικού εύρους, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ηπατικής νόσου.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας;

Οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται συχνά:

  • Για τη διάγνωση ηπατικών ασθενειών, όπως ηπατίτιδα.
  • Για την παρακολούθηση της θεραπείας μιας ηπατικής νόσου. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να δείξουν πόσο αποτελεσματική είναι η θεραπεία.
  • Για τον έλεγχο της έκτασης της βλάβης ή της ουλοποίησης του ήπατος, όπως για παράδειγμα από κίρρωση.
  • Για την παρακολούθηση παρενεργειών συγκεκριμένων φαρμάκων.

Γιατί χρειάζομαι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας;

Μπορεί να χρειαστείτε εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας αν παρουσιάζετε συμπτώματα ηπατικής νόσου, όπως:

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε αυτές τις εξετάσεις αν έχετε συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο ηπατικής νόσου:

  • Οικογενειακό ιστορικό ηπατικής νόσου
  • Διαταραχή χρήσης αλκοόλ
  • Έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας
  • Λήψη φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν ηπατική βλάβη

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιούνται οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Διαδικασία εξέτασης

Ποια προετοιμασία απαιτείται για τις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας;

Θα χρειαστεί να νηστέψετε (να μη φάτε και να μην πιείτε τίποτα) για 10 έως 12 ώρες πριν την εξέταση.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με τις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εξετάσεων ηπατικής λειτουργίας δεν είναι φυσιολογικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ηπατική βλάβη ή ότι το ήπαρ δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Η ηπατική βλάβη μπορεί να προκληθεί από μία πληθώρα παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με τις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας;

Εάν τα αποτελέσματα κάποιας εξέτασης ηπατικής λειτουργίας δεν είναι φυσιολογικά, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει περισσότερες εξετάσεις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της διάγνωσης. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν έτερες εξετάσεις αίματος ή/και βιοψία ήπατος. Η βιοψία είναι μία διαδικασία για την αφαίρεση μικρού τμήματος ιστού για ανάλυση.

+ 11 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2019. Liver Function Tests: Overview; [cited 2019 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17662-liver-function-tests

2. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2019. Liver Function Tests: Test Details; [cited 2019 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17662-liver-function-tests/test-details

3. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2019. Blood Test: Liver Function Tests; [cited 2019 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/teens/test-liver-function.html

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Biopsy; [updated 2017 Jul 10; cited 2019 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/glossary/biopsy

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Lactate Dehydrogenase (LD); [updated 2018 Dec 20; cited 2019 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/lactate-dehydrogenase-ld

6. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Liver Panel; [updated 2019 May 9; cited 2019 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/liver-panel

7. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2019. Liver Function Tests: About; 2019 Jun 13 [cited 2019 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/liver-function-tests/about/pac-20394595

8. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2019. Liver Function Tests; [updated 2017 May; cited 2019 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/liver-and-gallbladder-disorders/diagnosis-of-liver,-gallbladder,-and-biliary-disorders/liver-function-tests?query=liver%20panel

9. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

10. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Liver function tests: Overview; [updated 2019 Aug 25; cited 2019 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/liver-function-tests

11. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Liver Panel; [cited 2019 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=167&ContentID=liver_panel