Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων (BNP, NT-proBNP)

Τι είναι οι εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Τα νατριουρητικά πεπτίδια για είναι ουσίες που παράγονται από την καρδιά. Οι δύο κύριοι τύποι είναι το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) και το Ν-αμινοτελικό άκρο της προορμόνης του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP). Φυσιολογικά, πολύ μικρές ποσότητες αυτών εντοπίζοντας την αιματική κυκλοφορία. Υψηλά επίπεδα μπορεί να υποδεικνύουν ότι η καρδιά δεν εξωθεί όσο αίμα χρειάζεται το σώμα. Όταν αυτό συμβαίνει, είναι γνωστό ως καρδιακή ανεπάρκεια, και μερικές φορές ονομάζεται συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων μετρούν τα επίπεδα του BNP ή του NT-proBNP στο αίμα. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει εξέταση BNP ή NT-proBNP, αλλά όχι και τις δύο μαζί. Και οι δύο είναι χρήσιμες στη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά βασίζονται σε διαφορετικούς τύπους μετρήσεων. Η επιλογή εξαρτάται από το διαθέσιμο εξοπλισμό στο εργαστήριο που θα πραγματοποιήσει την ανάλυση.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Η εξέταση BNP ή NT-proBNP συχνά χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό καρδιακής ανεπάρκειας. Αν έχετε ήδη διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια, η εξέταση θα χρησιμοποιηθεί:

  • Για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της πάθησης
  • Για το σχεδιασμό της θεραπείας
  • Για να διαπιστωθεί εάν η θεραπεία είναι αποτελεσματική

Η εξέταση επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί εάν τα συμπτώματά σας οφείλονται στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Γιατί χρειάζομαι εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Μπορεί να χρειαστείτε εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων αν έχετε συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, όπως:

Εάν λαμβάνετε θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει μία από αυτές τις εξετάσεις για να διαπιστώσει πόσο αποτελεσματική είναι.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιούνται οι εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για τις εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με τις εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα επίπεδα BNP ή NT-proBNP είναι υψηλότερα από το φυσιολογικό, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι έχετε καρδιακή ανεπάρκεια. Συνήθως, όσο υψηλότερα τα επίπεδα τόσο πιο σοβαρή η κατάσταση.

Εάν τα αποτελέσματα BNP ή NT-proBNP είναι φυσιολογικά, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι τα συμπτώματά σας δεν προκαλούνται από καρδιακή ανεπάρκεια. Ο γιατρός θα ζητήσει περισσότερες εξετάσεις για την πραγματοποίηση της διάγνωσης.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με τις εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξετάσεις επιπρόσθετα με ή ύστερα από τις εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο ελέγχει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς
  • Τεστ κοπώσεως, το οποίο αναδεικνύει πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά κατά τη σωματική δραστηριότητα
  • Ακτινογραφία θώρακος, για να διαπιστωθεί εάν η καρδιά είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό ή υπάρχει υγρό στους πνεύμονες

Μπορεί ακόμη να χρειαστείτε τις ακόλουθες εξετάσεις αίματος:

  • Εξέταση ANP. Το ANP είναι παρόμοιο με το BNP, αλλά παράγεται σε διαφορετικό μέρος της καρδιάς.
  • Μεταβολικό προφίλ, για τον έλεγχο νεφρικής νόσου, που συχνά έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά της καρδιακής ανεπάρκειας
  • Γενική εξέταση αίματος, για τον έλεγχο αναιμίας και άλλων διαταραχών του αίματος

+ 11 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Heart Association [Internet]. Dallas (TX): American Heart Association Inc.; c2019. Diagnosing Heart Failure; [cited 2019 Jul 24]; [about 3 screens]. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure

2. Bay M, Kirk V, Parner J, Hassager C, Neilsen H, Krogsgaard, K, Trawinski J, Boesgaard S, Aldershvile, J. NT-proBNP: a new diagnostic screening tool to differentiate between patients with normal and reduced left ventricular systolic function. Heart. [Internet]. 2003 Feb [cited 2019 Jul 24]; 89(2):150–154. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1767525

3. Doust J, Lehman R, Glasziou P. The Role of BNP Testing in Heart Failure. Am Fam Physician [Internet]. 2006 Dec 1 [cited 2019 Jul 24]; 74(11):1893–1900. Available from: https://www.aafp.org/afp/2006/1201/p1893.html

4. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2019. NT-proB-type Natriuretic Peptide (BNP); [cited 2019 Jul 24]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16814-nt-prob-type-natriuretic-peptide-bnp

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. BNP and NT-proBNP; [updated 2019 Jul 12; cited 2019 Jul 24]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/bnp-and-nt-probnp

6. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Congestive Heart Failure; [updated 2017 Oct 10; cited 2019 Jul 31]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/congestive-heart-failure

7. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2019. Blood tests for heart disease; 2019 Jan 9 [cited 2019 Jul 24]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/in-depth/heart-disease/art-20049357

8. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Jul 24]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Brain natriuretic peptide test: Overview; [updated 2019 Jul 24; cited 2019 Jul 24]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/brain-natriuretic-peptide-test

10. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Exercise stress test: Overview; [updated 2019 Jul 31; cited 2019 Jul 31]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/exercise-stress-test

11. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: BNP (Blood); [cited 2019 Jul 24]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=bnp_blood