Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση αντισωμάτων κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)

Τι είναι η εξέταση αντι-CCP;

Η εξέταση αυτή αναζητά την παρουσία αντισωμάτων έναντι του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου στο αίμα. Αυτά τα αντι-CCP αντισώματα ονομάζονται αυτοαντισώματα. Τα αντισώματα και τα αυτοαντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αντισώματα προστατεύουν από ασθένειες καταπολεμώντας ιούς και βακτήρια, ενώ τα αυτοαντισώματα μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες, καθώς επιτίθεται λανθασμένα σε υγιείς ιστούς του σώματος.

Τα αντισώματα CCP στοχεύουν υγιείς ιστούς στις αρθρώσεις. Εάν εντοπιστούν αντισώματα CCP στην αιματική κυκλοφορία, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία προοδευτική αυτοάνοση νόσος που προκαλεί πόνο, οίδημα και ευαισθησία στις αρθρώσεις. Τα αντισώματα CCP εντοπίζονται σε περισσότερο από το 75% των ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα και σχεδόν ποτέ σε άτομα που δεν πάσχουν από τη νόσο.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση αντι-CCP;

Η εξέταση αντι-CCP χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Συχνά πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εξέταση ρευματοειδούς παράγοντα RF. Ο ρευματοειδής παράγοντας είναι ένας άλλος τύπος αυτoαντισώματος. Η εξέταση RF παλαιότερα ήταν η κυρία εξέταση για τη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, όμως ο ρευματοειδής παράγοντας μπορεί να εντοπιστεί και σε άτομα με άλλες αυτοάνοσες νόσους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σε υγιή άτομα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα αντισώματα CCP υπάρχουν πιο ακριβή διάγνωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας συγκριτικά με την εξέταση RF.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση αντι-CCP;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν έχετε συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας, όπως:

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν άλλες εξετάσεις δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν τη διάγνωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση αντι-CCP;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση αντι-CCP;

Ενημερώστε το γιατρό σας για όλα τα φάρμακα, συμπληρώματα και βιταμίνες που λαμβάνετε. Μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε τη λήψη ορισμένων ουσιών 8 ώρες πριν την εξέταση.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση αντι-CCP;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα των αντισωμάτων CCP είναι θετικά, αυτό σημαίνει ότι εντοπίστηκαν αυτοαντισώματα στην αιματική κυκλοφορία. Αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν αντισώματα CCP. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων εξαρτάται και από τα αποτελέσματα της εξέτασης του ρευματοειδούς παράγοντα (RF), καθώς και από την κλινική εξέταση.

Αν έχετε συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας και τα αποτελέσματα δείξουν:

  • Θετικά αντι-CCP και θετικό RF, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι έχετε ρευματοειδή αρθρίτιδα.
  • Θετικά αντι-CCP και αρνητικό RF, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ρευματοειδής αρθρίτιδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ή ότι θα εξελιχθεί στο μέλλον.
  • Αρνητικά αντι-CCP και αρνητικό RF, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν πάσχετε από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ο γιατρός θα διενεργήσει περαιτέρω εξετάσεις για να εντοπίσει την αιτία των συμπτωμάτων σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω για την εξέταση αντι-CCP;

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι δύσκολο να διαγνωστεί, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει μία ή περισσότερες εξετάσεις, επιπρόσθετα με τα αντισώματα CCP και την εξέταση RF. Τέτοιου είδους εξετάσεις είναι ακτινογραφία των αρθρώσεων και:

Αυτές οι εξετάσεις αίματος μπορεί να αναδείξουν φλεγμονή, ένα τύπο ανοσολογικής απόκρισης. Η φλεγμονή μπορεί να είναι σύμπτωμα ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

+ 14 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Abdul Wahab A, Mohammad M, Rahman MM, Mohamed Said MS. Anti-cyclic citrullinated peptide antibody is a good indicator for the diagnosis of rheumatoid arthritis. Pak J Med Sci. 2013 May-Jun [cited 2020 Feb 12]; 29(3):773-77. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809312

2. Arthritis Foundation [Internet]. Atlanta: Arthritis Foundation; Rheumatoid Arthritis; [cited 2020 Feb 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.arthritis.org/diseases/rheumatoid-arthritis

3. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2020. Rheumatoid Arthritis: Diagnosis and Tests; [cited 2020 Feb 12]; [about 4 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4924-rheumatoid-arthritis/diagnosis-and-tests

4. Familydoctor.org [Internet]. Leawood (KS): American Academy of Family Physicians; c2020. Rheumatoid Arthritis; [updated 2018 Aug 28; cited 2020 Feb 12]; [about 3 screens]. Available from: https://familydoctor.org/condition/rheumatoid-arthritis

5. HSS [Internet]. New York: Hospital for Special Surgery; c2019. Understanding Rheumatoid Arthritis Lab Tests and Results; [updated 2018 Mar 26; cited 2020 Feb 12]; [about 4 screens]. Available from: https://www.hss.edu/conditions_understanding-rheumatoid-arthritis-lab-tests-results.asp

6. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Autoantibodies; [updated 2019 Nov 13; cited 2020 Feb 12]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/autoantibodies

7. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Cyclic Citrullinated Peptide Antibody; [updated 2019 Dec 24; cited 2020 Feb 12]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/cyclic-citrullinated-peptide-antibody

8. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Inflammation; [updated 2017 Jul 10; cited 2020 Feb 12]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/glossary/inflammation

9. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Rheumatoid Factor (RF); [updated 2020 Jan 13; cited 2020 Feb 12]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/rheumatoid-factor-rf

10. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. Rheumatoid arthritis: Diagnosis and treatment; 2019 Mar 1 [cited 2020 Feb 12]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/diagnosis-treatment/drc-20353653

11. Mayo Clinic Laboratories [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1995–2020. Test CCP: Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies, IgG, Serum: Clinical and Interpretive; [cited 2020 Feb 12]; [about 2 screens]. Available from: https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/84182

12. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co. Inc.; c2020. Rheumatoid Arthritis (RA); 2019 Feb [cited 2020 Feb 12]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/bone,-joint,-and-muscle-disorders/joint-disorders/rheumatoid-arthritis-ra

13. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2020 Feb 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

14. Rheumatoid Arthritis: Rheumatoid Arthritis Support Network [Internet]. Orlando (FL): Rheumatoid Arthritis Support Network; RA and Anti-CCP: What is the Purpose of an Anti-CCP Test?; 2018 Oct 27 [cited 2020 Feb 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.rheumatoidarthritis.org/ra/diagnosis/anti-ccp