Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση απτοσφαιρίνης (HP)

Τι είναι η εξέταση απτοσφαιρίνης;

Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα της απτοσφαιρίνης στο αίμα. Η απτοσφαιρίνη είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από το ήπαρ και συνδέεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλο το σώμα. Το μεγαλύτερο μέρος της αιμοσφαιρίνης εντοπίζεται εντός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όμως μικρές ποσότητες αυτής κυκλοφορούν στο αίμα. Η απτοσφαιρίνη συνδέεται στην ελεύθερη αιμοσφαιρίνη του αίματος. Μαζί, ονομάζονται «σύμπλεγμα απτοσφαιρίνης-αιμοσφαιρίνης». Αυτό το σύμπλεγμα απομακρύνεται ταχέως από την αιματική κυκλοφορία μέσω του ήπατος.

Όταν ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται, απελευθερώνεται περισσότερη αιμοσφαιρίνη στην αιματική κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, περισσότερα συμπλέγματα απτοσφαιρίνης-αιμοσφαιρίνης απομακρύνονται από το σώμα. Η απτοσφαιρίνη απομακρύνεται από το σώμα με ταχύτερο ρυθμό από τον οποίο παράγεται από το ήπαρ, με αποτέλεσμα τα επίπεδά της να μειώνονται. Αν έχετε χαμηλά επίπεδα απτοσφαιρίνης, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη διαταραχής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως αναιμίας.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση απτοσφαιρίνης;

Η εξέταση απτοσφαιρίνης συχνά χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της αιμολυτικής αναιμίας. Η αιμολυτική αναιμία είναι μία διαταραχή που εμφανίζεται όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται ταχύτερα από το ρυθμό με τον οποίο αντικαθίστανται. Αυτή η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί εάν κάποιος άλλος τύπος αναιμίας ή διαταραχής του αίματος προκαλεί τα συμπτώματά σας.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση απτοσφαιρίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν παρουσιάζετε συμπτώματα αναιμίας, όπως:

Μπορεί να χρειαστείτε την εξέταση απτοσφαιρίνης αν έχετε υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος. Η εξέταση απτοσφαιρίνης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με μία άλλη εξέταση που ονομάζεται άμεση Coombs. Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θα αναδείξουν εάν έχετε ανεπιθύμητη αντίδραση μετά από μετάγγιση.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση απτοσφαιρίνης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση απτοσφαιρίνης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση απτοσφαιρίνης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι τα επίπεδα απτοσφαιρίνης είναι χαμηλότερα από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις αίματος για την πραγματοποίηση της διάγνωσης, όπως:

Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να παραγγελθούν ταυτόχρονα ή μετά από την εξέταση απτοσφαιρίνης.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση απτοσφαιρίνης;

Υψηλά επίπεδα απτοσφαιρίνης μπορεί να αποτελούν ένδειξη φλεγμονώδους ασθένειας. Ωστόσο, η εξέταση απτοσφαιρίνης συνήθως δεν χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση παθήσεων που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα αυτής.

+ 8 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Haptoglobin; [updated 2019 Sep 23; cited 2020 Mar 4]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/haptoglobin

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Jaundice; [updated 2019 Oct 30; cited 2020 Mar 4]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/jaundice

3. Maine Health [Internet]. Portland (ME): Maine Health; c2020. Inflammatory Disease/Inflammation; [cited 2020 Mar 4]; [about 3 screens]. Available from: https://mainehealth.org/services/autoimmune-diseases-rheumatology/inflammatory-diseases

4. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2020 Mar 4]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

5. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Hemolytic Anemia; [cited 2020 Mar 4]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/hemolytic-anemia

6. Shih AW, McFarlane A, Verhovsek M. Haptoglobin testing in hemolysis: measurement and interpretation. Am J Hematol [Internet]. 2014 Apr [cited 2020 Mar 4]; 89(4):443-7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24809098

7. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Haptoglobin blood test: Overview; [updated 2020 Mar 4; cited 2020 Mar 4]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/haptoglobin-blood-test

8. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Haptoglobin; [cited 2020 Mar 4]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=haptoglobin