Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)

Τι είναι η εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρων) στο αίμα. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σε κάθε κύτταρο του σώματος. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και την υγεία των κυττάρων. Μικρότερος ή μεγαλύτερος από το φυσιολογικό αριθμός ερυθροκυττάρων συχνά αποτελεί την πρώτη ένδειξη ασθένειας. Επομένως, η εξέταση αυτή επιτρέπει την έναρξη της θεραπείας προτού καν παρουσιάσετε συμπτώματα.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Ο αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων αποτελεί μέρος της γενικής εξέτασης αίματος, μία εξέταση που μετράει και αναλύει διάφορα συστατικά του αίματος. Ο αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων χρησιμοποιείται συχνά στη διάγνωση διαταραχών του αίματος, όπως αναιμία, μία πάθηση κατά την οποία το σώμα δεν παράγει επαρκή αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Διαβάστε επίσης: Γενική Εξέταση Αίματος: Ποιες πληροφορίες μας δίνει η εξέταση αυτή σχετικά με το αίμα μας;

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε γενική αίματος, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατά το τακτικό check-up ή αν έχετε συμπτώματα αυξημένου ή μειωμένου αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Συμπτώματα χαμηλού αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι τα εξής:

Συμπτώματα αυξημένου αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι τα εξής:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα θα αναδείξουν εάν ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι φυσιολογικός, χαμηλός ή υψηλός.

Χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να αποτελεί ένδειξη:

Επίσης μπορεί να αποτελεί ένδειξη εγκυμοσύνης.

Υψηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να αποτελεί ένδειξη:

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν μειωμένο ή αυξημένο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερες εξετάσεις για την πραγματοποίηση διάγνωσης. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ). Τα δικτυοερυθροκύτταρα είναι ερυθρά αιμοσφαίρια που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης (άωρα ερυθρά αιμοσφαίρια).
  • Εξετάσεις σιδήρου, οι οποίες μετρούν τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
  • Εξέταση βιταμινών Β, η οποία μετρά τη συγκέντρωση μιας ή περισσότερων βιταμινών Β στο αίμα. Οι βιταμίνες Β είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

+ 10 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Society of Hematology [Internet]. Washington D.C.: American Society of Hematology; c2021. Blood Basics; [cited 2021 Jul 7]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hematology.org/education/patients/blood-basics

2. Lab Tests Online [Internet]. Seattle (WA): LabTestsOnline.org; c2021. Complete Blood Count (CBC); [updated 2021 Jun 18; cited 2021 Jul 7]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/complete-blood-count-cbc

3. Lab Tests Online [Internet]. Seattle (WA): LabTestsOnline.org; c2021. Red Blood Cell Count (RBC); [updated 2021 Jun 18; cited 2021 Jul 7]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/red-blood-cell-count-rbc

4. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2021 Jul 7]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

5. Nursing 2020: Critical Care [Internet]. Wolters Kluwer Health, Inc.; c2021. Red Blood Cell Count; Jan 2020 [cited 2021 Jul 7]; [about 3 screens]. Available from: https://journals.lww.com/nursingcriticalcare/fulltext/2020/01000/red_blood_cell_count.6.aspx

6. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2021. Health Encyclopedia: Red Blood Cell Count; [cited 2021 Jul 7]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=red_blood_cell_Count

7. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. Anemia: Overview; [updated 2021 Jul 7; cited 2021 Jul 7]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/anemia

8. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. Malnutrition: Overview; [updated 2021 Jul 7; cited 2021 Jul 7]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/malnutrition

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. RBC Count: Overview; [updated 2021 Jul 7; cited 2021 Jul 7]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/rbc-count

10. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2021. Understanding the Red Blood Cell (RBC) Count; 2020 Jul 22 [cited 2021 Jul 7]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/red-blood-cell-rbc-count-1942659