Τι αισθάνεσαι;

Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST)

Τι είναι η εξέταση της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης;

Η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) είναι ένα ένζυμο που υπάρχει σε πολλούς ιστούς του σώματος. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που βοηθούν στην πραγματοποίηση χημικών αντιδράσεων απαραίτητων για τις λειτουργίες του σώματος.

Η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση εντοπίζεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο ήπαρ, τους μύες, την καρδιά, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Μικρή ποσότητα του ενζύμου είναι παρούσα στην αιματική κυκλοφορία. Υψηλότερη από το φυσιολογικό συγκέντρωση του ενζύμου στο αίμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος υγείας. Τα μη φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να σχετίζονται με βλάβη του ήπατος.

Τα επίπεδα της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης αυξάνονται όταν υπάρχει βλάβη στους ιστούς και τα κύτταρα όπου εντοπίζεται το ένζυμο. Τα επίπεδα του ενζύμου αυξάνονται μέσα σε έξι ώρες μετά τη βλάβη. Το φυσιολογικό εύρος της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης είναι υψηλότερο από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών συγκριτικά με το φυσιολογικό εύρος για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και ενήλικες.

Η εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης μετρά την ποσότητα του ενζύμου στο αίμα που έχει απελευθερωθεί από τραυματισμένους ιστούς. Η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση είναι επίσης γνωστή και ως οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT).

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο πραγματοποιείται η εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης;

Οι γιατροί συχνά χρησιμοποιούν την εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης για τον έλεγχο ηπατικών παθήσεων, όπως η ηπατίτιδα. Συνήθως πραγματοποιείται μαζί με την εξέταση αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT). Σύμφωνα με τους ειδικούς, μη φυσιολογικά αποτελέσματα ALT είναι πιο πιθανό να σχετίζονται με ηπατικό τραυματισμό από ό, τι μη φυσιολογικά αποτελέσματα AST. Στην πραγματικότητα, εάν τα επίπεδα AST είναι μη φυσιολογικά και τα επίπεδα ALT φυσιολογικά, το πρόβλημα είναι πιο πολύ πιο πιθανό να οφείλεται σε κάποια καρδιολογική ή μυϊκή πάθηση από ό, τι ηπατική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο λόγος AST/ALT μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να διαγνώσουν συγκεκριμένες ηπατικές παθήσεις.

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης για αρκετούς λόγους:

Έχετε συμπτώματα ηπατικής νόσου

Τα συμπτώματα ηπατικής νόσου που μπορεί να καταστήσουν απαραίτητη μία εξέταση AST είναι τα εξής:

Βρίσκεστε σε κίνδυνο ηπατικών παθήσεων

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει αυτή την εξέταση αν έχετε αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης ηπατικών προβλημάτων. Το ήπαρ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του σώματος – μεταξύ άλλων παράγει πρωτεΐνες και απομακρύνει τοξίνες από την αιματική κυκλοφορία. Μπορεί να έχετε ήπια ηπατική βλάβη και να μην παρουσιάζετε κανένα σύμπτωμα. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης για τον έλεγχο ηπατικής φλεγμονής ή βλάβης.

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ηπατικών προβλημάτων είναι οι εξής:

Ο γιατρός παρακολουθεί μία υπάρχουσα ηπατική νόσο

Ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης για να ελέγξει την κατάσταση κάποιας γνώστης ηπατικής διαταραχής. Επίσης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας κάποιας θεραπείας. Εάν η εξέταση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηπατικής νόσου, θα υποβάλλεστε σε αυτή περιοδικά για το διάστημα που λαμβάνετε θεραπεία. Έτσι ο γιατρός θα αντιληφθεί εάν η θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Ο γιατρός επιθυμεί να διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα φάρμακα δεν προκαλούν ηπατική βλάβη

Ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης για να βεβαιωθεί ότι τα φάρμακα που λαμβάνετε δεν επιβαρύνουν το ήπαρ. Εάν η εξέταση δείξει ηπατική βλάβη, ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής ή μείωση της δόσης για την αντιστροφή της όποιας φλεγμονής.

Ο γιατρός επιθυμεί να ελέγξει αν άλλες παθήσεις επηρεάζουν το ήπαρ

Το ήπαρ μπορεί να υποστεί βλάβη και τα επίπεδα AST να είναι μη φυσιολογικά αν πάσχετε από κάποια από τις παρακάτω παθήσεις:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης;

Παρόλο που δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία για την εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας για όλα τα φάρμακα που λαμβάνετε πριν την εξέταση.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι συνοδεύουν την εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης διαφέρουν ανάλογα το εργαστήριο που πραγματοποιεί την ανάλυση, και για αυτό πάντα αναφέρονται οι φυσιολογικές τιμές. Το φυσιολογικό εύρος επίσης διαφέρει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ακόμα και μικρή αύξηση στην AST μπορεί να αποτελεί ένδειξη ηπατικού προβλήματος που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Το Αμερικανικό Κολέγιο Γαστρεντερολογίας συστήνει ότι όλα τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα AST πρέπει να διερευνώνται και να παρακολουθούνται.

Πιθανές ηπατικές παθήσεις με βάση τα επίπεδα αύξησης της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης

  • Αποτελέσματα AST εκτός του αναμενόμενου εύρους και λιγότερο από 5x του αναμενόμενου εύρους: ηπατίτιδα B, ηπατίτιδα C, αλκοολική και μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, αιμοχρωμάτωση, νόσος Wilson, αυτοάνοση ηπατίτιδα, ανεπάρκεια α-1 αντιθρυψίνης, φαρμακευτική αγωγή
  • Αποτελέσματα AST μεταξύ 5x έως 15x του αναμενόμενου εύρους: οξεία ιογενής ηπατίτιδα, οποιαδήποτε πάθηση σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα αυξήσεις της AST
  • Αποτελέσματα AST περισσότερο από 15x του αναμενόμενου εύρους: δηλητηρίαση από παρακεταμόλη, ηπατικό σοκ (απώλεια παροχής αίματος στο ήπαρ)

Ο γιατρός θα συζητήσει μαζί σας τα αποτελέσματά σας, ώστε να σας εξηγήσει τι σημαίνουν. Θα λάβει το πλήρες ιατρικό ιστορικό σας και θα πραγματοποιήσει μία κλινική εξέταση για να καθοριστεί αν άλλες παθήσεις που δεν σχετίζονται με το ήπαρ μπορεί να προκαλούν τα μη φυσιολογικά επίπεδα AST. Αν η εξέταση δείξει μη φυσιολογική συγκέντρωση AST, συχνά επαναλαμβάνεται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα εμφανίζουν επαναληψιμότητα και ακρίβεια. Άλλες εξετάσεις τυπικά απαιτούνται ύστερα από την επιβεβαίωση μη φυσιολογικών επιπέδων AST, όπως περαιτέρω εξετάσεις αίματος, απεικόνιση του ήπατος και βιοψία του ήπατος.

Ορισμένες άλλες παθήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μη φυσιολογικά αποτελέσματα AST στο ήπαρ είναι:

  • Κίρρωση
  • Καρκίνος του ήπατος
  • Αυτοάνοσες διαταραχές
  • Συγκεκριμένες γενετικές διαταραχές
  • Μη αλκοολική λιπώδης διήθηση του ήπατος
  • Βλάβη στο ήπαρ λόγω τραυματισμού

Άλλοι πιθανοί λόγοι αυξημένων επιπέδων AST που δεν σχετίζονται με το ήπαρ είναι οι εξής:

Τα επίπεδα AST μπορεί επίσης να είναι αυξημένα ως αποτέλεσμα έκθεσης σε φάρμακα ή άλλες ουσίες που προκαλούν ηπατοτοξικότητα.

Παρακολούθηση

Ανάλογα με την αιτία και τα αποτελέσματα της εξέτασης, ο γιατρός μπορεί να προτείνει επιπλέον εξετάσεις. Αν τα επίπεδα AST είναι αυξημένα, ο γιατρός θα τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα άλλων ηπατικών εξετάσεων για να καθορίσει ποια μορφή ηπατικής νόσου έχετε. Τέτοιου είδους εξετάσεις είναι η αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, η αλκαλική φωσφατάση, η αλβουμίνη και η χολερυθρίνη. Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθούν εξετάσεις πήξης του αίματος, όπως PT, PTT και INR. Ο γιατρός μπορεί ακόμη να ζητήσει υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία του ήπατος, ώστε να εντοπίσει άλλες αιτίες που μπορεί να ευθύνονται για τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα εξετάσεων.

Μόλις εντοπιστεί η ηπατική νόσος που προκαλεί τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με το γιατρό σας ώστε να βρείτε ένα θεραπευτικό πλάνο που καλύπτει τις ανάγκες σας.

+ 6 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Arun P, et al. (2012) Rapid release of tissue enzymes into blood after blast exposure: Potential use as biological dosimeters. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033798

2. Aspartate aminotransferase (AST): The test. (2018). labtestsonline.org/understanding/analytes/ast/tab/test

3. Oh, RX, et al. (2011). Causes and evaluation of mildly elevated liver transaminase levels. aafp.org/afp/2011/1101/p1003.html

4. Shimizu Y. (2008). Liver in systemic disease. DOI: 10.3748/wjg.14.4111

5. Test ID: AST. (n.d.). mayomedicallaboratories.com/test-catalog/print/8360

6. Zhang G, et al. (2014). Reference intervals of total bilirubin, ALT, AST, and creatinine in healthy elderly Chinese. DOI: 10.12659/MSM.892148