Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση αζώτου ουρίας αίματος (BUN)

Τι είναι η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος;

Η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος (BUN) χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πόσο καλά λειτουργούν οι νεφροί, μετρώντας την ποσότητα του αζώτου ουρίας στην αιματική κυκλοφορία. Το άζωτο ουρίας είναι ένα παραπροϊόν που παράγεται από το ήπαρ όταν το σώμα διασπά πρωτεΐνες. Φυσιολογικά, οι νεφροί φιλτράρουν αυτό το παραπροϊόν και, μέσω των ούρων, απομακρύνεται από το σώμα.

Τα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος τείνουν να αυξάνονται όταν οι νεφροί ή το ήπαρ έχουν υποστεί βλάβη. Υπερβολικά αυξημένα επίπεδα αζώτου ουρίας στην αιματική κυκλοφορία μπορεί να αποτελούν ένδειξη νεφρικού ή ηπατικού προβλήματος.

Χρησιμότητα εξέτασης

Γιατί πραγματοποιείται η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος;

Η εν λόγω εξέταση είναι μία εξέταση αίματος που συχνά χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας. Συνήθως πραγματοποιείται μαζί με άλλες εξετάσεις αίματος, όπως κρεατινίνη, για μία σωστή διάγνωση.

Η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος βοηθά στη διάγνωση των ακόλουθων παθήσεων:

Η εξέταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα της αιμοκάθαρσης.

Η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος συχνά αποτελεί μέρος του τακτικού check-up κατά τη διάρκεια νοσηλείας, ή κατά τη διάρκεια ή μετά από τη θεραπεία για παθήσεις, όπως ο διαβήτης.

Παρόλο που η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος μετρά την ποσότητα αζώτου ουρίας στην αιματική κυκλοφορία, δεν εντοπίζει την αιτία μη φυσιολογικών τιμών.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση αζώτου ουρίας αίματος;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία. Όμως, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας για όλα τα συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που λαμβάνετε, διότι μερικά εξ αυτών μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος.

Κάποια φάρμακα, όπως η χλωραμφαινικόλη ή η στρεπτομυκίνη, μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος. Άλλα, όπως συγκεκριμένα αντιβιοτικά και διουρητικά, μπορεί να τα αυξήσουν.

Κοινά συνταγογραφούμενα φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος είναι τα εξής:

 • Αμφοτερικίνη Β
 • Καρβαμαζεπίνη
 • Κεφαλοσπορίνες, μία ομάδα αντιβιοτικών
 • Φουροσεμίδη
 • Μεθοτρεξάτη
 • Μεθυλντόπα
 • Ριφαμπικίνη
 • Σπιρονολακτόνη
 • Τετρακυκλίνη
 • Διουρητικά θειαζίδες
 • Βανκομυκίνη

Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας αν λαμβάνετε οποιοδήποτε από αυτά τα φάρμακα. Ο γιατρός θα έχει αυτή την πληροφορία υπόψιν όταν λάβει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αζώτου ουρίας αίματος αναγράφονται σε mg/dL. Οι φυσιολογικές τιμές διαφέρουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εργαστήριο μπορεί να έχει ελαφρώς διαφορετικές φυσιολογικές τιμές.

Γενικά, τα φυσιολογικά επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος εμπίπτουν στα παρακάτω πλαίσια:

 • Ενήλικοι άνδρες: 8 έως 24 mg/dL
 • Ενήλικες γυναίκες: 6 έως 21 mg/dL
 • Παιδιά 1 έως 17 ετών: 7 έως 20 mg/dL

Τα φυσιολογικά επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος για ενήλικες άνω των 60 ετών είναι ελαφρώς υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα για ενήλικες κάτω των 60 ετών.

Υψηλότερα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος μπορεί να υποδεικνύουν:

Να θυμάστε ότι κάποια φάρμακα, όπως συγκεκριμένα αντιβιοτικά, μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος.

Χαμηλότερα επίπεδα αζώτου ουρίας αίματος μπορεί να υποδεικνύουν:

 • Ηπατική ανεπάρκεια
 • Κακή θρέψη
 • Σοβαρή έλλειψη πρωτεϊνών στη διατροφή
 • Υπερενυδάτωση

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης ή να σας προτείνει θεραπεία. Η κατάλληλη ενυδάτωση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης των επιπέδων αζώτου ουρίας αίματος. Μία χαμηλή σε πρωτεΐνες διατροφή μπορεί επίσης να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η φαρμακευτική αγωγή δεν συστήνεται για τη μείωση της συγκέντρωσης άζωτο ουρίας αίματος.

Όμως, μη φυσιολογικές τιμές αζώτου ουρίας αίματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχετε από κάποια νεφρική πάθηση. Συγκεκριμένοι παράγοντες, όπως αφυδάτωση, εγκυμοσύνη, υψηλή ή χαμηλή πρόσληψη πρωτεϊνών, στεροειδή και γήρανση, όλα μπορούν να επηρεάσουν στη συγκέντρωση αζώτου ουρίας αίματος χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση αζώτου ουρίας αίματος;

Εκτός και αν έχετε αναζητήσει επείγουσα ιατρική φροντίδα, θα επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες μετά από την εξέταση αζώτου ουρίας αίματος. Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε κάποια αιμορραγική διαταραχή ή λαμβάνετε συγκεκριμένα φάρμακα όπως αντιπηκτικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει περισσότερη αιμορραγία από το αναμενόμενο κατά τη λήψη του δείγματος.

Σύνοψη

Η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος είναι μία γρήγορη και απλή εξέταση αίματος που χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας. Ασυνήθιστα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα αζώτου ουρίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε κάποιο νεφρικό πρόβλημα. Εάν ο γιατρός υποπτεύεται ότι έχετε κάποια νεφρική διαταραχή ή άλλη πάθηση, θα ζητήσει επιπλέον εξετάσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τον καθορισμό της αιτίας.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Mayo Clinic Staff. (2016). Blood urea nitrogen (BUN) test. mayoclinic.org/tests-procedures/blood-urea-nitrogen/basics/definition/prc-20020239

2. Pediatric test reference values. (n.d.). mayomedicallaboratories.com/test-info/pediatric/refvalues/reference.php