Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση χρόνου προθρομβίνης (PT) και INR

Τι είναι η εξέταση PT/INR;

Ο χρόνος προθρομβίνης (PT) είναι μία εξέταση που μετρά το χρόνο που απαιτείται για το σχηματισμό θρόμβου σε ένα δείγμα αίματος. Το INR (Διεθνές Κανονικοποιημένο Πηλίκο) είναι ένας τύπος υπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα του χρόνου προθρομβίνης.

Η προθρομβίνη είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από το ήπαρ και ανήκει στους λεγόμενους παράγοντες πήξης. Σε έναν τραυματισμό που προκαλεί αιμορραγία, οι παράγοντες πήξης συνεργάζονται για το σχηματισμό θρόμβου. Αν τα επίπεδα κάποιου από τους παράγοντες πήξης είναι μειωμένα, αυτό προκαλεί έντονη αιμορραγία. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα επίπεδα είναι αυξημένα, μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνοι θρόμβοι σε φλέβες ή αρτηρίες.

Η εξέταση PT/INR ελέγχει αν το αίμα πήζει φυσιολογικά. Επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας κάποιου αντιπηκτικού φαρμάκου.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση PT/INR;

Η εξέταση PT/INR συχνά χρησιμοποιείται:

 • Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της βαρφαρίνης. Η βαρφαρίνη είναι αντιπηκτικό που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και την πρόληψη επικίνδυνης θρόμβωσης.
 • Για να εντοπιστεί η αιτία μη φυσιολογικών θρόμβων
 • Για να εντοπιστεί η αιτία ασυνήθιστης αιμορραγίας
 • Για τον έλεγχο της πήξης του αίματος πριν από μία χειρουργική επέμβαση
 • Για τον έλεγχο ηπατικών προβλημάτων

Η εξέταση PT/INR συχνά παραγγέλλεται μαζί με τη μέτρηση χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), η οποία επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων θρόμβωσης.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση PT/INR;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν λαμβάνετε βαρφαρίνη σε τακτική βάση. Μέσω της εξέτασης, ο γιατρός ελέγχει αν λαμβάνετε τη σωστή δόση.

Αν δεν λαμβάνετε βαρφαρίνη, μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν έχετε συμπτώματα αιμορραγίας ή διαταραχών θρόμβωσης.

Συμπτώματα αιμορραγικής διαταραχής είναι τα εξής:

Συμπτώματα διαταραχής θρόμβωσης είναι τα εξής:

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρειαστείτε την εξέταση PT/INR αν έχετε κάποια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Μέσω της εξέτασης αυτής ελέγχεται αν το αίμα πήζει φυσιολογικά, ώστε να μην υπάρξει ακατάσχετη αιμορραγία κατά το χειρουργείο.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση PT/INR;

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δείγμα αίματος από φλέβα ή από δάχτυλο.

Για τη λήψη δείγματος αίματος από μία φλέβα:

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Για τη λήψη δείγματος αίματος από ένα δάχτυλο:

Αυτή η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ιατρείο ή στο σπίτι. Αν λαμβάνετε βαρφαρίνη, ο γιατρός θα σας συστήσει να χρησιμοποιείτε ένα σπιτικό kit PT/INR. Σε αυτό το τεστ:

 • Χρησιμοποιείτε μία λεπτή βελόνα για να τρυπήσετε την άκρη του δαχτύλου σας.
 • Συλλέγετε μία σταγόνα αίματος και την τοποθετείτε σε μία ειδική ταινία (ή αλλού ανάλογα με το kit).
 • Την τοποθετείτε εντός της συσκευής, η οποία υπολογίζει το αποτέλεσμα.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο τεστ κατ’ οίκον, θα πρέπει να μοιραστείτε τα αποτελέσματα με το γιατρό σας.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση PT/INR;

Αν λαμβάνετε βαρφαρίνη, μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσετε την καθημερινή σας δόση για μετά την εξέταση. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει αν πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση PT/INR;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν υποβάλλεστε σε εξέταση PT/INR επειδή λαμβάνετε βαρφαρίνη, τα αποτελέσματα θα αναδείξουν τα επίπεδα INR. Τα επίπεδα INR χρησιμοποιούνται συχνά επειδή είναι πιο εύκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα από διαφορετικά εργαστήρια και διαφορετικές μεθόδους. Εάν δεν λαμβάνετε βαρφαρίνη, τα αποτελέσματα μπορεί να δοθούν στη μορφή επιπέδων INR ή ως αριθμός των δευτερολέπτων που απαιτείται για το σχηματισμό θρόμβου αίματος (χρόνος προθρομβίνης).

Εάν λαμβάνετε βαρφαρίνη:

 • Χαμηλά επίπεδα INR μπορεί να σημαίνει ότι έχετε αυξημένες πιθανότητες επικίνδυνων θρόμβων.
 • Υψηλά επίπεδα INR μπορεί να σημαίνει ότι έχετε αυξημένες πιθανότητες επικίνδυνης αιμορραγίας.

Ο γιατρός θα προσαρμόσει τη δοσολογία της βαρφαρίνης για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων.

Εάν δεν λαμβάνετε βαρφαρίνη και τα αποτελέσματα της εξέτασης PT/INR δεν είναι φυσιολογικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις:

 • Αιμορραγική διαταραχή (το αίμα δεν πήζει φυσιολογικά με αποτέλεσμα ακατάσχετη αιμορραγία)
 • Διαταραχή θρόμβωσης (σχηματισμός υπερβολικών θρόμβων σε φλέβες ή αρτηρίες)
 • Ηπατική νόσος
 • Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ. Η βιταμίνη Κ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση PT/INR;

Ορισμένες φορές, οι ακόλουθες ηπατικές εξετάσεις παραγγέλλονται μαζί με την εξέταση PT/INR:

+ 11 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Society of Hematology [Internet]. Washington D.C.: American Society of Hematology; c2020. Blood Clots; [cited 2020 Jan 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hematology.org/Patients/Clots

2. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2020. Blood Test: Prothrombin Time (PT); [cited 2020 Jan 30]; [about 3 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/test-pt.html

3. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Excessive Clotting Disorders; [updated 2019 Oct 29; cited 2020 Jan 30]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/excessive-clotting-disorders

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Prothrombin Time (PT) and International Normalized Ratio (PT/INR); [updated 2019 Nov 2; cited 2020 Jan 30]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/prothrombin-time-and-international-normalized-ratio-ptinr

5. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2020. Prothrombin time test: Overview; 2018 Nov 6 [cited 2020 Jan 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prothrombin-time/about/pac-20384661

6. National Blood Clot Alliance: Stop the Clot [Internet]. Gaithersburg (MD): National Blood Clot Alliance; INR Self-Testing; [cited 2020 Jan 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.stoptheclot.org/about-clots/blood-clot-treatment/warfarin/inr-self-testing

7. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Bleeding Disorders; [updated 2019 Sep 11; cited 2020 Jan 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/bleeding-disorders

8. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2020 Jan 30]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida; c2020. Prothrombin time (PT): Overview; [updated 2020 Jan 30; cited 2020 Jan 20]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/prothrombin-time-pt

10. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Prothrombin Time; [cited 2020 Jan 30]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=pt_prothrombin_time

11. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Vitamin K; [cited 2020 Jan 30]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=19&contentid=VitaminK