Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων

Τι είναι οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων μετρούν το μέγεθος, το σχήμα και την ποιότητα των κυττάρων αυτών. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, επίσης γνωστά και ως ερυθροκύτταρα, μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σε κάθε κύτταρο του σώματος. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και την υγεία όλων των κυττάρων. Υπάρχουν τέσσερις τύποι δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων:

  • Μέσος όγκος ερυθρών (MCV), ο οποίος μετρά το μέσο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων
  • Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH), η οποία μετρά το μέσο όρο της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη που μεταφέρει το οξυγόνο.
  • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC), η οποία επίσης μετρά την αιμοσφαιρίνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει έναν υπολογισμό του μεγέθους και του όγκου των ερυθροκυττάρων.
  • Εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW), το οποίο μετρά τις διαφορές στον όγκο και το μέγεθος των ερυθροκυττάρων.

Εάν ένας ή περισσότεροι δείκτες δεν είναι φυσιολογικοί, αυτό πιθανόν σημαίνει ότι έχετε κάποιου είδους αναιμία, μία πάθηση στην οποία το σώμα δεν παράγει επαρκή αριθμό υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων συμπεριλαμβάνονται στη γενική εξέταση αίματος, μία εξέταση που μετρά διάφορα χαρακτηριστικά και συστατικά του αίματος. Τα αποτελέσματα των δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση διαφόρων τύπων αναιμίας. Υπάρχουν πολλές μορφές αναιμίας και η κάθε μία έχει διαφορετική επίπτωση στο μέγεθος, το σχήμα ή/και την ποιότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Μπορεί να χρειαστείτε γενική εξέταση αίματος, η οποία περιλαμβάνει τους δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατά το τακτικό check-up ή αν έχετε συμπτώματα αναιμίας, όπως:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Μη φυσιολογικά αποτελέσματα μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Μέσος όγκος ερυθρών

Εάν τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μικρότερα από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

  • Σιδηροπενική αναιμία, η πιο κοινή μορφή αναιμίας. Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει επαρκής σίδηρος στο σώμα.
  • Θαλασσαιμία, μία κληρονομική νόσος που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναιμία

Εάν τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μεγαλύτερα από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης

Εάν η ποσότητα της αιμοσφαιρίνης είναι μικρότερη από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

  • Σιδηροπενική αναιμία

Εάν η ποσότητα της αιμοσφαιρίνης είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης

Εάν η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

  • Σιδηροπενική αναιμία
  • Θαλασσαιμία

Εάν μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

Εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων

Εάν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, αυτό σημαίνει ότι όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν φυσιολογικό και περίπου παρόμοιο μέγεθος. Εάν τα αποτελέσματα είναι παθολογικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές στο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η συγκεκριμένη εξέταση δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της διάγνωσης, επομένως τα αποτελέσματα του εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων συνδυάζονται με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών και εξετάσεων αίματος. Μόνο έτσι επιβεβαιώνεται η διάγνωση.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

+ 9 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Society of Hematology [Internet]. Washington D.C.: American Society of Hematology; c2021. Anemia; [cited 2021 Jul 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hematology.org/education/patients/anemia

2. Encyclopedia of Children's Health [Internet]. Advameg Inc; c2021. Red blood cell indices; [cited 2021 Jul 12]; [about 3 screens]. Available from: http://www.healthofchildren.com/R/Red-Blood-Cell-Indices.html

3. Lab Tests Online [Internet]. Seattle (WA): LabTestsOnline.org; c2021. Complete Blood Count (CBC); [updated 2021 Jun 18; cited 2021 Jul 12]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/complete-blood-count-cbc

4. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2021. Anemia: Symptoms and causes; 2019 Aug 16 [cited 2021 Jul 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia/symptoms-causes/syc-20351360

5. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2021 Jul 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

6. Sarma PR. Red Cell Indices. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; c1990. Chapter 152, Red Blood Cell Indices; [cited 2021 Jul 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK260

7. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. Hemoglobin: Overview; [updated 2021 Jul 12; cited 2021 Jul 12]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/hemoglobin

8. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. RBC indices: Overview; [updated 2021 Jul 12; cited 2021 Jul 12]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/rbc-indices

9. Very Well Health [Internet]. New York: About, Inc.; c2021. Learn Exactly What Red Blood Cell Indices Can Tell You; 2020 Jan 15 [cited 2021 Jul 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.verywellhealth.com/mean-corpuscular-hemoglobin-concentration-797200