Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του αίματος

Τι είναι η εξέταση διοξειδίου του άνθρακα του αίματος;

Η εξέταση αυτή μετράει την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στον ορό του αίματος.

Μπορεί να υποβληθείτε σε αυτή την εξέταση ως μέρος του μεταβολικού προφίλ. Το μεταβολικό προφίλ είναι μία ομάδα εξετάσεων που μετρά τα επίπεδα ηλεκτρολυτών και αερίων αίματος.

Το σώμα περιέχει δύο κύριες μορφές του διοξειδίου του άνθρακα:

  • HCO3 (Διττανθρακικά, η κύρια μορφή διοξειδίου του άνθρακα στο σώμα)
  • PCO2 (Διοξείδιο του άνθρακα)

Ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εξέταση για να καθορίσει εάν υπάρχει διαταραχή στην ισορροπία μεταξύ του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα ή ανισορροπία pH. Αυτές οι ανισορροπίες μπορεί να αποτελούν ένδειξη νεφρικής, αναπνευστικής ή μεταβολικής διαταραχής.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγω παραγγέλλεται η εξέταση διοξειδίου του άνθρακα του αίματος;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει την εξέταση διοξειδίου του άνθρακα του αίματος βάσει των συμπτωμάτων σας. Συμπτώματα διαταραχής ισοζυγίου οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα ή ανισορροπίας του pH είναι τα εξής:

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν πνευμονική δυσλειτουργία, που περιλαμβάνει την ανταλλαγή μεταξύ οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα.

Θα χρειαστεί να υποβάλλεστε τακτικά σε εξετάσεις οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα αν λαμβάνετε οξυγονοθεραπεία ή έχετε υποβληθεί σε συγκεκριμένους τύπους χειρουργικής επέμβασης.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση διοξειδίου του άνθρακα του αίματος;

Το δείγμα αίματος μπορεί να ληφθεί είτε από αρτηρία είτε από φλέβα.

Λήψη φλεβικού δείγματος

Η φλεβοκέντηση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απλή λήψη δείγματος από μία φλέβα. Ο γιατρός θα ζητήσει φλεβικό δείγμα αίματος εάν επιθυμεί να μετρήσει μόνο τα διττανθρακικά.

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Λήψη αρτηριακού δείγματος

Η ανάλυση αερίων αίματος είναι συχνά μέρος της εξέτασης διοξειδίου του άνθρακα του αίματος. Η εξέταση αυτή απαιτεί αρτηριακό αίμα, επειδή τα επίπεδα αερίων και pH στις αρτηρίες διαφέρουν από το φλεβικό αίμα.

Οι αρτηρίες μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα. Οι φλέβες μεταφέρουν μεταβολικά παραπροϊόντα και μη οξυγονωμένο αίμα στους πνεύμονες, όπου αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα, και στους νεφρούς, όπου τα παραπροϊόντα αποβάλλονται στα ούρα.

Το δείγμα συνήθως λαμβάνεται από μία αρτηρία στο εσωτερικό του καρπού (κερκιδική αρτηρία). Μερικές φορές, το δείγμα λαμβάνεται από αρτηρία στον αγκώνα ή τη βουβωνική περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο επαγγελματίας υγείας θα εισάγει μία βελόνα με σύριγγα εντός της αρτηρίας. Θα νιώσετε έναν οξύ πόνο κατά την είσοδο της βελόνας. Η λήψη δείγματος αίματος από αρτηρία είναι περισσότερο επώδυνη από ό, τι από φλέβα. Μόλις η σύριγγα πληρωθεί με αίμα, ο γιατρός θα εφαρμόσει αποστειρωμένη γάζα στο σημείο. Θα χρειαστεί να εφαρμόσετε πίεση στο σημείο για 5-10 λεπτά ή περισσότερο αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση διοξειδίου του άνθρακα του αίματος;

Μπορεί να χρειαστεί να νηστέψετε (να μη φάτε και να μην πιείτε τίποτα) πριν την εξέταση. Ο γιατρός μπορεί επίσης να σας ζητήσει να σταματήσετε τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων πριν την εξέταση, όπως κορτικοστεροειδή ή αντιόξινα, διότι αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τη συγκέντρωση των διττανθρακικών στο αίμα.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση διοξειδίου του άνθρακα του αίματος;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Το φυσιολογικό εύρος για το διοξείδιο του άνθρακα είναι μεταξύ 23 και 29 mEq/L αίματος.

Η εξέταση μετρά και το pH του αίματος μαζί με τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα για να καθοριστεί με ακρίβεια η αιτία των συμπτωμάτων σας. Η αλκάλωση αναφέρεται στην αύξηση του pH των σωματικών υγρών, ενώ η οξέωση από την άλλη πλευρά στη μείωση του pH.

Τυπικά, το αίμα είναι ελαφρώς βασικό με pH κοντά στο 7,4. Το φυσιολογικό εύρος από 7,35 έως 7,45 θεωρείται ουδέτερο. pH κάτω του 7,35 θεωρείται όξινο. Αντίστοιχα, pH άνω του 7,45 θεωρείται βασικό.

Χαμηλή συγκέντρωση διττανθρακικών

Αποτελέσματα χαμηλής συγκέντρωσης διττανθρακικών και χαμηλού pH (κάτω του 7,35) είναι μία πάθηση που ονομάζεται μεταβολική οξέωση. Κοινές αιτίες είναι οι εξής:

Αποτελέσματα χαμηλής συγκέντρωσης ανθρακικών και υψηλού pH (άνω του 7,45) είναι μία πάθηση που ονομάζεται αναπνευστική αλκάλωση. Κοινές αιτίες είναι οι εξής:

Υψηλή συγκέντρωση διττανθρακικών

Αποτελέσματα υψηλής συγκέντρωσης διττανθρακικών και χαμηλού pH (κάτω του 7,35) είναι μία πάθηση που ονομάζεται αναπνευστική οξέωση. Κοινές αιτίες είναι οι εξής:

Αποτελέσματα υψηλής συγκέντρωσης διττανθρακικών και υψηλού pH (άνω του 7,45) είναι μία πάθηση που ονομάζεται μεταβολική αλκάλωση. Κοινές αιτίες είναι οι εξής:

  • Χρόνιος έμετος
  • Χαμηλά επίπεδα καλίου
  • Υποαερισμός, μειωμένος ρυθμός αναπνοής και μειωμένη αποβολή διοξειδίου του άνθρακα

Εκβαση

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη έκβαση;

Εάν ο γιατρός διαπιστώσει ανισορροπία του διοξειδίου του άνθρακα που υποδεικνύει οξέωση ή αλκάλωση, θα εντοπίσει και θα αντιμετωπίσει την αιτία. Επειδή οι αιτίες ποικίλλουν σημαντικά, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό αλλαγών στον τρόπο ζωής, φαρμακευτική αγωγή και χειρουργική επέμβαση.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Carbon dioxide (blood). (n.d.). urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=167&ContentID=carbon_dioxide_blood

2. Kovesdy CP. (2012). Metabolic acidosis and kidney disease: Does bicarbonate therapy slow the progression of CKD? DOI: doi.org/10.1093/ndt/gfs291