Τι αισθάνεσαι;

Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων ορού

Τι είναι η εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Οι ελαφριές αλυσίδες είναι πρωτεΐνες που παράγονται από τα πλασματοκύτταρα, έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων. Τα πλασματοκύτταρα επίσης παράγουν αντισώματα, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό έναντι ασθενειών και λοιμώξεων. Τα αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες) σχηματίζονται όταν οι ελαφριές αλυσίδες συνδέονται με τις βαριές αλυσίδες, έναν άλλο τύπο πρωτεΐνης. Όταν συμβαίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ ελαφριών και βαριών αλυσίδων, τότε οι ελαφριές αλυσίδες είναι «ανοσοσφαιρινικά δεσμευμένες».

Φυσιολογικά, τα πλασματοκύτταρα παράγουν μικρό αριθμό επιπλέον ελαφριών αλυσίδων που δεν συνδέονται σε βαριές αλυσίδες και απελευθερώνονται στην αιματική κυκλοφορία. Αυτές είναι γνωστές ως ελεύθερες ελαφριές αλυσίδες.

Υπάρχουν δύο τύποι ελαφριών αλυσίδων: οι λάμδα (λ) και οι κάπα (κ) αλυσίδες. Η εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων μετά την ποσότητα των κ και λ αλυσίδων στην αιματική κυκλοφορία. Εάν η τιμή τους είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να συνεπάγεται κάποια διαταραχή των πλασματοκυττάρων, όπως πολλαπλούν μυέλωμα (καρκίνος των πλασματοκυττάρων) και αμυλοείδωση (μία πάθηση που προκαλεί επικίνδυνη συσσώρευση πρωτεϊνών σε διάφορα όργανα και ιστούς).

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση διαταραχών των πλασματοκυττάρων.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτήν την εξέταση αν έχετε συμπτώματα διαταραχής των πλασματοκυττάρων. Ανάλογα με τη διαταραχή, επηρεάζονται και διαφορετικά όργανα, και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα θα αναδείξουν τις ποσότητες των λ και κ ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων και θα παρέχουν σύγκριση μεταξύ των δύο. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι φυσιολογικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από μία διαταραχή των πλασματοκυττάρων, όπως:

  • Πολλαπλούν μυέλωμα
  • Αμυλοείδωση
  • Μονοκλωνική γαμμαπάθεια απροσδιόριστης σημασίας (MGUS). Αυτή είναι μία πάθηση στην οποία εμφανίζονται μη φυσιολογικά επίπεδα πρωτεϊνών. Συχνά δεν προκαλεί προβλήματα ή συμπτώματα, όμως μερικές φορές μπορεί να εξελιχθεί σε πολλαπλούν μυέλωμα.
  • Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (WM), ένας καρκίνος των λευκών αιμοσφαιρίων. Είναι ένας τύπος μη-Hodgkin λεμφώματος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων;

Η εξέταση ελευθέρων ελαφριών αλυσίδων συχνά παραγγέλλεται μαζί με άλλες εξετάσεις, όπως ανοσοκαθήλωση ορού, για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί μια διάγνωση.

+ 10 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Cancer Society [Internet]. Atlanta: American Cancer Society Inc.; c2019. Tests to Find Multiple Myeloma; [updated 2018 Feb 28; cited 2019 Dec 21]; [about 4 screens]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/detection-diagnosis-staging/testing.html

2. American Cancer Society [Internet]. Atlanta: American Cancer Society Inc.; c2019. What is Waldenstrom Macroglobulinemia?; [updated 2018 Jul 29; cited 2019 Dec 21]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/waldenstrom-macroglobulinemia/about/what-is-wm.html

3. American Society of Hematology [Internet]. Washington D.C.: American Society of Hematology; c2019. Myeloma; [cited 2019 Dec 21]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hematology.org/Patients/Cancers/Myeloma.aspx

4. International Myeloma Foundation [Internet]. North Hollywood (CA): International Myeloma Foundation; Understanding Freelite and Hevylite Tests; [cited 2019 Dec 21]; [about 3 screens]. Available from: https://www.myeloma.org/sites/default/files/resource/u-freelite_hevylite.pdf

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Serum Free Light Chains; [updated 2019 Oct 24; cited 2019 Dec 21]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/serum-free-light-chains

6. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2019. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): Symptoms and causes; 2019 May 21; [cited 2019 Dec 21]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mgus/symptoms-causes/syc-20352362

7. Mayo Clinic: Mayo Medical Laboratories [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1995–2021. Test ID: FLCS : Immunoglobulin Free Light Chains, Serum : Clinical and Interpretative; [cited 2021 Aug 10]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/608250

8. National Cancer Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services Plasma Cell Neoplasms (Including Multiple Myeloma) Treatment (PDQ®)–Patient Version; [updated 2019 Nov 8; cited 2019 Dec 21]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cancer.gov/types/myeloma/patient/myeloma-treatment-pdq

9. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Dec 21]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

10. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Free Light Chains (Blood); [cited 2019 Dec 21]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=serum_free_light_chains