Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης αίματος (Keppra)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα του φαρμάκου λεβετιρακετάμη στο αίμα, ώστε να καθοριστεί η εξατομικευμένη δόση, να ανιχνευτεί η τοξικότητα, να επιβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε το φάρμακο με βάση τις οδηγίες συνταγογράφησης και να παρακολουθηθεί η επίπτωση κάποιου προβλήματος υγείας στην απομάκρυνση του φαρμάκου από τον οργανισμό ή τη νεφρική λειτουργία.

Χρησιμότητα εξέτασης

Τι ακριβώς είναι η λεβετιρακετάμη και για ποιο λόγο πραγματοποιείται η μέτρηση των επιπέδων της;

Η λεβετιρακετάμη είναι μία φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση επιληπτικών διαταραχών, όπως νεανική μυοκλονική επιληψία, επιληψία κροταφικού λοβού, μικτές εστιακές επιληπτικές κρίσεις, μυοκλονικές κρίσεις, δευτερογενείς γενικευμένες κρίσεις, απλές εστιακές κρίσεις και τονικοκλονικές κρίσεις. Το συγκεκριμένο φάρμακο συνταγογραφείται ως επικουρική, ή συμπληρωματική, θεραπεία σε συνδυασμό με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Η επιληψία επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να μεταδίδει ηλεκτρικές ώσεις και να ρυθμίζει τη νευρική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης, το άτομο παρουσιάζει αλλαγές στη συνειδητότητα, αλλαγές στην όραση, την οσμή και τη γεύση, και μπορεί να εμφανίσει σπασμούς. Η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων μπορεί να είναι ένα απλό επεισόδιο, περιστασιακές κρίσεις ως επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Οι επιληπτικές κρίσεις ταξινομούνται ανάλογα με το μέρος του εγκεφάλου και του σώματος που επηρεάζουν. Η λεβετιρακετάμη συνταγογραφείται για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων επαναλαμβανόμενων κρίσεων.

Η λεβετιρακετάμη είναι ένα από τα νεότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα δεύτερης γενιάς. Έχει μεγαλύτερο θεραπευτικό εύρος από τα υπάρχοντα αντιεπιληπτικά φάρμακα πρώτης γενιάς. Με άλλα λόγια, το εύρος της συγκέντρωσης στο αίμα όπου το φάρμακο είναι αποτελεσματικό χωρίς να γίνεται τοξικό είναι πιο ευρύ, καθιστώντας το κατά κάποιο τρόπο πιο ασφαλές. Επίσης, συνοδεύεται από λιγότερες σοβαρές παρενέργειες και δεν εμφανίζει αλληλεπίδραση με πολλά άλλα φάρμακα. Η λεβετιρακετάμη παρέχει ένα συνδυασμό αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, ανώτερο συγκριτικά με άλλες θεραπείες σε πολλές κλινικές περιπτώσεις.

Ακριβώς επειδή η λεβετιρακετάμη έχει ένα ευρύτερο θεραπευτικό εύρος, δεν χρειάζεται να παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο όπως τα αντιεπιληπτικά φάρμακα πρώτης γενιάς.

Κατά την έναρξη της θεραπείας, η δόση της λεβετιρακετάμης σταδιακά αυξάνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Μόλις η δοσολογία σταθεροποιηθεί, θα χρειαστεί μία εξέταση αίματος για να επιβεβαιωθεί ότι η συγκέντρωσή της βρίσκεται εντός του θεραπευτικού εύρους. Εφόσον η λεβετιρακετάμη αποτελεί επικουρική θεραπεία, ο γιατρός θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και των δύο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και να προσαρμόσει τη δοσολογία όπως κρίνεται απαραίτητο.

Πότε ζητείται η εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης;

Η εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης μπορεί περιστασιακά να ζητηθεί:

  • Αφότου έχετε αρχίσει να λαμβάνετε το φάρμακο και έχει επιτευχθεί μία σταθερή δόση
  • Όταν η δοσολογία αλλάζει
  • Όταν αρχίζετε ή σταματάτε τη λήψη επιπρόσθετων φαρμάκων, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις τους, εάν υπάρχουν, στα επίπεδα λεβετιρακετάμης
  • Όταν φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεστε στη θεραπεία και έχετε επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις
  • Όταν έχετε σοβαρές παρενέργειες ή/και εμφανίζεται επιπλοκές. Οι παρενέργειες μπορεί να παρατηρηθούν σε οποιαδήποτε δόση, όμως συνήθως σχετίζονται με υψηλότερη δόση. Οι πιο κοινές παρενέργειες της λεβετιρακετάμης είναι οι εξής:

Η εξέταση μπορεί να ζητηθεί περιοδικά αν έχετε μειωμένη νεφρική λειτουργία, μία υποκείμενη πάθηση που μπορεί να επηρεάσει τη νεφρική λειτουργία ή/και σημαντική ηπατική δυσλειτουργία.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης;

Δεν απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία, όμως ο γιατρός μπορεί να προγραμματίσει την εξέταση σε κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Το θεραπευτικό εύρος της λεβετιρακετάμης είναι περίπου 12,0-46,0 mg/L. Επίπεδα πάνω από 46,0 θεωρούνται δυνητικά τοξικά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι φυσιολογικές τιμές πιθανώς να διαφέρουν ελαφρώς από εργαστήριο σε εργαστήριο και επιπλέον τα τοξικά επίπεδα δεν είναι σαφώς καθορισμένα.

Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει το θεραπευτικό εύρος και τις μονάδες μέτρησης από το εργαστήριο που πραγματοποίησε την ανάλυση. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται πάντα μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κλινικής εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων αποτελεσματικότητας και τοξικότητας του φαρμάκου στον ασθενή.

Εντός του θεραπευτικού εύρους, τα περισσότερα άτομα ανταποκρίνονται θετικά στη θεραπεία με λεβετιρακετάμη χωρίς παρενέργειες. Ωστόσο, η απόκριση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Κάποιοι μπορεί να παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις στο χαμηλότερο όριο του θεραπευτικού εύρους και κάποιοι υπερβολικές παρενέργειες στο ανώτερο όριο. Υπάρχουν και άτομα που απαιτούν δοσολογία εκτός του καθορισμένου εύρους για αποτελεσματικότητα η μη εμφάνιση παρενεργειών. Θα πρέπει να συνεργαστείτε πολύ στενά με το γιατρό σας για να βρείτε τη βέλτιστη δόση για εσάς.

Εν γένει, εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης λεβετιρακετάμης εμπίπτουν εντός του θεραπευτικού εύρους (ή εντός ενός εξατομικευμένου καθορισμένου εύρους), δεν έχετε επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις και δεν βιώνετε σημαντικές παρενέργειες, η δοσολογία του φαρμάκου που λαμβάνετε θεωρείται επαρκής.

Μία τιμή λεβετιρακετάμης εκτός του θεραπευτικού εύρους μπορεί να σημαίνει ότι δεν λαμβάνετε το φάρμακο με βάση τις οδηγίες συνταγογράφησης. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική για εσάς και το γιατρό σας, διότι βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. (June 6, 2017) Therapeutic Class Overview: Anticonvulsants. Available online at https://www.medicaid.nv.gov/Downloads/provider/Anticonvulsants_2017-09.pdf

2. Mayo Clinical Lab. Levetiracetam, Serum. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/83140

3. (Updated February 25, 2019) NHS. Levetiracetam. Available online at https://www.nhs.uk/medicines/levetiracetam/

4. Kanner AM, Ashman E, Gloss D, et al. Practice guideline update summary: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs I: Treatment of new-onset epilepsy: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology. 2018;91(2):74-81. Available online at https://n.neurology.org/content/neurology/91/2/74.full.pdf