Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH)

Τι είναι η εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) στο αίμα ή μερικές φορές σε άλλα σωματικά υγρά. Η γαλακτική αφυδρογονάση είναι ένα ένζυμο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας για τον οργανισμό. Εντοπίζεται σχεδόν σε όλους τους ιστούς, όπως στο αίμα, την καρδιά, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο και τους πνεύμονες.

Όταν οι ιστοί υφίστανται βλάβη, γαλακτική αφυδρογονάση απελευθερώνεται στην αιματική κυκλοφορία ή σε άλλα σωματικά υγρά. Εάν τα επίπεδα του ενζύμου είναι αυξημένα, αυτό πιθανόν σημαίνει ότι συγκεκριμένοι ιστοί έχουν υποστεί βλάβη ή τραυματισμό.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Η εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης χρησιμοποιείται συχνά:

  • Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ιστική βλάβη
  • Για την παρακολούθηση διαταραχών που μπορούν να προκαλέσουν ιστική βλάβη. Τέτοιες διαταραχές είναι η αναιμία, οι ηπατικές νόσοι, πνευμονοπάθεια και συγκεκριμένοι τύποι λοιμώξεων.
  • Για την παρακολούθηση της χημειοθεραπείας για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Η εξέταση δείχνει αν η θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν τα συμπτώματά σας ή/και άλλες εξετάσεις υποδεικνύουν ιστική βλάβη. Τα συμπτώματα ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο του παθολογικού ιστού.

Μπορεί ακόμη να χρειαστείτε εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης αν λαμβάνετε αντικαρκινική θεραπεία.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Η γαλακτική αφυδρογονάση μπορεί να μετρηθεί και σε άλλα σωματικά υγρά, όπως στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, σε υγρό των πνευμόνων ή της κοιλιακής χώρας. Αν χρειαστεί να υποβληθείτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις εξετάσεις, ο γιατρός σας θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Υψηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης συνήθως υποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποιος τύπος ιστικής βλάβης ή ασθένειας. Διαταραχές που μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης είναι οι εξής:

Παρόλο που η εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης μπορεί να αναδείξει ιστική βλάβη ή ασθένεια, δεν εντοπίζει το σημείο της βλάβης. Εάν τα αποτελέσματα δείξουν υψηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα LDH, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει περισσότερες εξετάσεις για την πραγματοποίηση της διάγνωσης, όπως εξέταση ισοενζύμων LDH. Η εξέταση αυτή μετρά τις διαφορετικές μορφές του ενζύμου LDH και παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, τον τύπο και τη σοβαρότητα της ιστικής βλάβης.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

+ 8 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2019. Blood Test: Lactate Dehydrogenase; [cited 2019 Jul 1]; [about 2 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/test-ldh.html

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Lactate Dehydrogenase (LD); [updated 2018 Dec 20; cited 2019 Jul 1]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/lactate-dehydrogenase-ld

3. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Meningitis and Encephalitis; [updated 2018 Feb 2; cited 2019 Jul 1]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/meningitis-and-encephalitis

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Peritoneal Fluid Analysis; [updated 2019 May 13; cited 2019 Jul 1]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/peritoneal-fluid-analysis

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Pleural Fluid Analysis; [updated 2019 May 13; cited 2019 Jul 1]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/pleural-fluid-analysis

6. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Jul 1]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Lactic Acid Dehydrogenase (Blood); [cited 2019 Jul 1]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=lactic_acid_dehydrogenase_blood

8. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Lactate dehydrogenase test: Overview; [updated 2019 Jul 1; cited 2019 Jul 1]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/lactate-dehydrogenase-test