Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση ινσουλίνης (INS)

Τι είναι η εξέταση ινσουλίνης;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει την ποσότητα της ινσουλίνης στο αίμα. Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη που βοηθά στη μετακίνηση της γλυκόζης (σακχάρου του αίματος) από την αιματική κυκλοφορία εντός των κυττάρων. Η γλυκόζη προέρχεται από τις τροφές και τα ροφήματα που καταναλώνουμε και αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για το σώμα.

Η ινσουλίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης. Εάν τα επίπεδα της γλυκόζης αυξηθούν ή μειωθούν, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Μη φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης είναι γνωστά ως:

 • Υπεργλυκαιμία, αυξημένα επίπεδα γλυκόζης. Συμβαίνει όταν το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, με αποτέλεσμα η γλυκόζη να μην μπορεί να εισέλθει εντός των κυττάρων και να παραμένει στην αιματική κυκλοφορία.
 • Υπογλυκαιμία, μειωμένα επίπεδα γλυκόζης. Εάν το σώμα παράγει μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης, μεγάλη ποσότητα γλυκόζης εισέρχεται εντός των κυττάρων, με αποτέλεσμα τα επίπεδά της στην αιματική κυκλοφορία να μειώνονται.

Ο διαβήτης είναι η πιο κοινή αιτία μη φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διαβήτη:

 • Διαβήτης τύπου 1. Αν έχετε διαβήτη τύπου 1, το σώμα παράγει ελάχιστη ή καθόλου ινσουλίνη, κάτι που δύναται να προκαλέσει υπεργλυκαιμία.
 • Διαβήτης τύπου 2. Αν έχετε διαβήτη τύπου 2, το σώμα είναι σε θέση να παράγει ινσουλίνη, όμως τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται σε αυτή και δεν προσλαμβάνουν γλυκόζη από την αιματική κυκλοφορία. Αυτό είναι γνωστό ως αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη συχνά εμφανίζεται πριν το διαβήτη τύπου 2. Αρχικά, η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί επιπλέον παραγωγή της ορμόνης, ώστε το σώμα να μπορέσει να αντικαταστήσει τη «μη λειτουργική» ινσουλίνη. Η επιπλέον ινσουλίνη στην αιματική κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία. Ωστόσο, η αντίσταση στην ινσουλίνη τείνει να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Τελικά, μειώνεται η ικανότητα του σώματος να παράγει ινσουλίνη. Καθώς τα επίπεδα της ορμόνης μειώνονται, τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος αυξάνονται. Εάν δεν επανέλθει η ισορροπία, μπορεί να οδηγηθείτε σε διαβήτη τύπου 2.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση ινσουλίνης;

Η εξέταση ινσουλίνης συχνά χρησιμοποιείται:

 • Για να εντοπιστεί η αιτία της υπογλυκαιμίας
 • Για τη διάγνωση ή την παρακολούθηση αντίστασης στην ινσουλίνη
 • Για την παρακολούθηση της κατάστασης ατόμων με διαβήτη τύπου 2
 • Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει όγκος στο πάγκρεας, γνωστός ως ινσουλίνωμα. Εάν ο όγκος έχει αφαιρεθεί, η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η επιτυχία της επέμβασης.

Η εξέταση ινσουλίνης συνήθως παραγγέλλεται σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις για τη διάγνωση και την παρακολούθηση διαβήτη τύπου 1, όπως εξέταση γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση ινσουλίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε εξέταση ινσουλίνης αν παρουσιάζετε συμπτώματα υπογλυκαιμίας, όπως:

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν άλλες εξετάσεις, όπως γλυκόζη αίματος, δείξουν χαμηλά επίπεδα γλυκόζης.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση ινσουλίνης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση ινσουλίνης;

Θα χρειαστεί να νηστέψετε (να μη φάτε και να μην πιείτε τίποτα) για 8 ώρες πριν την εξέταση.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση ινσουλίνης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα επίπεδα της ινσουλίνης είναι αυξημένα, αυτό μπορεί να συνεπάγεται:

 • Διαβήτη τύπου 2
 • Αντίσταση στην ινσουλίνη
 • Υπογλυκαιμία
 • Σύνδρομο Cushing, μία διαταραχή των επινεφριδίων. Τα επινεφρίδια παράγουν ορμόνες που βοηθούν στη διάσπαση των λιπών και των πρωτεϊνών.
 • Ινσουλίνωμα (όγκος του παγκρέατος)

Αν τα επίπεδα ινσουλίνης είναι μειωμένα, αυτό μπορεί να συνεπάγεται:

 • Υπεργλυκαιμία
 • Διαβήτης τύπου 1
 • Παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος)

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση ινσουλίνης;

Η δράση της ινσουλίνης και της γλυκόζης είναι αλληλένδετες. Επομένως, ο γιατρός θα συγκρίνει τα αποτελέσματα της ινσουλίνης με αυτά της εξέτασης γλυκόζης προτού πραγματοποιήσει διάγνωση.

+ 15 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Diabetes Association [Internet]. Arlington (VA): American Diabetes Association; c1995–2019. Hypoglycemia (Low Blood Glucose); [updated 2019 Feb 11; cited 2019 Feb 20]; [about 3 screens]. Available from: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hypoglycemia-low-blood.html

2. American Diabetes Association [Internet]. Arlington (VA): American Diabetes Association; c1995–2019. Insulin Basics; [updated 2015 Jul 16; cited 2019 Feb 20]; [about 4 screens]. Available from: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/medication/insulin/insulin-basics.html

3. Cleveland Clinic [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; c2019. Diabetes: Glossary; [cited 2019 Feb 20]; [about 3 screens]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9829-diabetes-glossary

4. Johns Hopkins Medicine [Internet]. The Johns Hopkins University; c2019. Health Library: Diabetes Mellitus; [cited 2019 Feb 20]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/pediatrics/diabetes_in_children_22,diabetesmellitus

5. Johns Hopkins Medicine [Internet]. The Johns Hopkins University; c2019. Health Library: Insulinoma; [cited 2019 Feb 20]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/digestive_disorders/insulinoma_134,219

6. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2019. Blood Test: Insulin; [cited 2019 Feb 20]; [about 3 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/test-insulin.html

7. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Cushing Syndrome; [updated 2017 Nov 29; cited 2019 Feb 20]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/cushing-syndrome

8. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Insulin; [updated 2018 Dec 18; cited 2019 Feb 20]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/insulin

9. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Pancreatitis; [updated 2017 Nov 28; cited 2019 Feb 20]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/pancreatitis

10. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2019. Type 1 diabetes: Diagnosis and treatment; 2017 Aug 7 [cited 2019 Feb 20]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-1-diabetes/diagnosis-treatment/drc-20353017

11. Mayo Clinic Laboratories [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1995–2019. Test ID: INS: Insulin, Serum: Clinical and Interpretive; [cited 2019 Feb 20]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8664

12. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2019. Diabetes Mellitus (DM); [cited 2019 Feb 20]; [about 2 screens]. Available from: http://www.merckmanuals.com/home/hormonal-and-metabolic-disorders/diabetes-mellitus-dm-and-disorders-of-blood-sugar-metabolism/diabetes-mellitus-dm

13. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Feb 20]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

14. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Insulin Resistance and Prediabetes; [cited 2019 Feb 20]; [about 5 screens]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/prediabetes-insulin-resistance

15. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Total and Free Insulin; (Blood) [cited 2019 Feb 20]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=insulin_total_free