Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH)

Τι είναι η εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει τα επίπεδα των διαφόρων ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) στο αίμα. Η γαλακτική αφυδρογονάση είναι ένα ένζυμο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας και εντοπίζεται σχεδόν σε όλους τους ιστούς.

Υπάρχουν πέντε τύποι του ενζύμου, γνωστοί ως ισοένζυμα. Τα πέντε ισοένζυμα εντοπίζονται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις στους ιστούς του σώματος.

  • LDH-1: εντοπίζεται στην καρδιά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια
  • LDH-2: Εντοπίζεται στα λευκά αιμοσφαίρια. Υπάρχει και στην καρδιά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά σε μικρότερες ποσότητες από το LDH-1.
  • LDH-3: Εντοπίζεται στους ιστούς των πνευμόνων
  • LDH-4: Εντοπίζεται στα λευκά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα του των νεφρών και του παγκρέατος, καθώς και τους λεμφαδένες
  • LDH-5: Εντοπίζεται στο ήπαρ και τους σκελετικούς μύες

Όταν οι ιστοί υφίστανται βλάβη ή νέκρωση, απελευθερώνουν ισοένζυμα LDH στην αιματική κυκλοφορία. Ο τύπος των ισοενζύμων που απελευθερώνεται εξαρτάται από τον ιστό που έχει υποστεί βλάβη. Αυτό βοηθά το γιατρό να εντοπίσει τη θέση και την αιτία της ιστικής βλάβης.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Η εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί η θέση, ο τύπος και η σοβαρότητα μιας ιστικής βλάβης. Βοηθά στη διάγνωση μιας πληθώρας παθήσεων, όπως:

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν ο γιατρός υποπτεύεται ιστική βλάβη με βάση τα συμπτώματά σας ή και άλλες εξετάσεις. Η εξέταση ισοενζύμων συχνά πραγματοποιείται ύστερα από την εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης, η οποία μέτρα τα επίπεδα του ενζύμου, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τη θέση ή τον τύπο της ιστικής βλάβης.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση ισοενζύμων γαλακτικής αφυδρογονάσης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι τα επίπεδα ενός ή περισσοτέρων ισοενζύμων δεν είναι φυσιολογικά, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι έχετε κάποιο είδος ιστικής βλάβης. Ο τύπος της ασθένειας ή της βλάβης εξαρτάται από τα παθολογικά ισοένζυμα. Διαταραχές που μπορεί να προκαλέσουν μη φυσιολογικά επίπεδα ισοενζύμων LDH είναι:

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2019. Blood Test: Lactate Dehydrogenase (LDH) [cited 2019 Jul 3]; [about 2 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/test-ldh.html

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Lactate Dehydrogenase (LD) [updated 2018 Dec 20; cited 2019 Jul 3]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/lactate-dehydrogenase-ld

3. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests [cited 2019 Jul 3]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

4. Papadopoulos NM. Clinical Applications of Lactate Dehydrogenase Isoenzymes. Ann Clin Lab Sci [Internet]. 1977 Nov-Dec [cited 2019 Jul 3]; 7(6): 506–510. Available from: http://www.annclinlabsci.org/content/7/6/506.full.pdf

5. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. LDH isoenzyme blood test: Overview [updated 2019 Jul 3; cited 2019 Jul 3]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/ldh-isoenzyme-blood-test

6. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Lactate Dehydrogenase Isoenzymes [cited 2019 Jul 3]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=lactate_dehydrogenase_isoenzymes

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Pulmonary Embolism [cited 2019 Jul 3]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid=p01308