Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση κινάσης της κρεατίνης (CK)

Τι είναι η εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα της κινάσης της κρεατίνης (CK), ή φωσφοκινάσης της κρεατίνης (CPK), στο αίμα. Η κινάση της κρεατίνης είναι ένα ένζυμο που εντοπίζεται κυρίως στους σκελετικούς μύες και την καρδιά, και σε μικρότερες ποσότητες στον εγκέφαλο. Οι σκελετικοί μύες είναι οι μύες που συνδέονται στα οστά και συνεργάζονται με αυτά για την κίνηση και τη δύναμη. Οι καρδιακοί μύες λαμβάνουν και αποστέλλουν αίμα προς και από την καρδιά.

Υπάρχουν τρεις τύποι ενζύμων (ισοένζυμα) κινάσης της κρεατίνης:

 • CK-MM, εντοπίζεται κυρίως στους σκελετικούς μύες
 • CK-MB, εντοπίζεται κυρίως στον καρδιακό μυ
 • CK-BB, εντοπίζεται κυρίως στον εγκέφαλο

Μία μικρή ποσότητα CK στο αίμα είναι φυσιολογική. Αυξημένη συγκέντρωση, όμως, μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα υγείας. Ανάλογα με τον τύπο και τα επίπεδα της κινάσης της κρεατίνης, μπορεί να έχετε βλάβη ή πάθηση των σκελετικών μυών, της καρδιάς ή του εγκεφάλου.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται συχνά για τη διάγνωση και την παρακολούθηση μυϊκών τραυματισμών και ασθενειών. Αυτές οι ασθένειες περιλαμβάνουν:

 • Μυϊκή δυστροφία, μία σπάνια κληρονομική νόσος που προκαλεί αδυναμία, διάσπαση και απώλεια της λειτουργίας των σκελετικών μυών. Εμφανίζεται κυρίως στους άνδρες.
 • Ραβδομυόλυση, ταχεία διάσπαση μυϊκού ιστού. Μπορεί να προκληθεί από σοβαρό τραυματισμό, μυϊκή ασθένεια ή άλλη διαταραχή.

Η εξέταση CK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση εμφράγματος, αν και δεν επιλέγεται συχνά. Η εξέταση αυτή παλαιότερα χρησιμοποιούνταν συχνά στην περίπτωση εμφράγματος, όμως πλέον μία άλλη εξέταση, η τροπονίνη, έχει βρεθεί ότι είναι καλύτερη στον εντοπισμό καρδιακής βλάβης.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε την εξέταση κινάσης της κρεατίνης αν έχετε συμπτώματα μυϊκής διαταραχής, όπως:

Επιπλέον μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση εάν έχετε υποστεί μυϊκό τραυματισμό ή εγκεφαλικό. Τα επίπεδα της CK μπορεί να φτάσουν στο μέγιστο ακόμη και δύο μέρες μετά από συγκεκριμένους τραυματισμούς, επομένως μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε αρκετές φορές στη συγκεκριμένη εξέταση. Η εξέταση επίσης θα αναδείξει εάν υπάρχει βλάβη στην καρδιά ή άλλους μύες.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν υψηλότερη από το φυσιολογικό τιμή CK, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε τραυματισμό ή ασθένεια των μυών, της καρδιάς ή του εγκεφάλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ο γιατρός θα πρέπει να ζητήσει εξετάσεις για τα επίπεδα των ισοενζύμων:

 • Υψηλότερη από το φυσιολογικό τιμή CK-MM μπορεί να σημαίνει ότι έχετε μυϊκό τραυματισμό ή ασθένεια, όπως μυϊκή δυστροφία ή ραβδομυόλυση.
 • Υψηλότερη από το φυσιολογικό τιμή CK-MB μπορεί να σημαίνει ότι έχετε φλεγμονή του καρδιακού μυός ή ότι έχετε υποστεί πρόσφατα έμφραγμα.
 • Υψηλότερη από το φυσιολογικό τιμή CK-BB μπορεί να σημαίνει ότι έχετε υποστεί εγκεφαλικό ή τραυματισμό του εγκεφάλου.

Άλλες παθήσεις που μπορεί να ευθύνονται για υψηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα CK είναι οι εξής:

 • Θρόμβοι αίματος
 • Λοιμώξεις
 • Ορμονολογικές διαταραχές, όπως διαταραχές του θυρεοειδούς και των επινεφριδίων
 • Πολύωρη χειρουργική επέμβαση
 • Συγκεκριμένα φάρμακα
 • Έντονη σωματική δραστηριότητα

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση κινάσης της κρεατίνης;

Άλλες εξετάσεις αίματος, όπως προφίλ ηλεκτρολυτών και εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας, μπορεί να ζητηθούν μαζί με την εξέταση CK.

+ 8 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Cedars-Sinai [Internet]. Los Angeles: Cedars-Sinai; c2019. Neuromuscular Disorders; [cited 2019 June 12]; [about 2 screens]. Available from: https://www.cedars-sinai.edu/Patients/Health-Conditions/Neuromuscular-Disorders.aspx

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Creatine Kinase (CK); [updated 2019 May 3; cited 2019 Jun 12]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/creatine-kinase-ck

3. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2019. Tests for Musculoskeletal Disorders; [updated 2017 Dec; cited 2019 Jun 12]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/bone,-joint,-and-muscle-disorders/diagnosis-of-musculoskeletal-disorders/tests-for-musculoskeletal-disorders?query=creatine%20kinase

4. Muscular Dystrophy Association [Internet]. Chicago: Muscular Dystrophy Association; c2019. Simply Stated: The Creatine Kinase Test; 2000 Jan 31 [cited 2019 Jun 12]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mda.org/quest/article/simply-stated-the-creatine-kinase-test

5. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Jun 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

6. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Muscular Dystrophy: Hope Through Research; [updated 2019 May 7; cited 2019 Jun 12]; [about 3 screens]. Available from: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Hope-Through-Research/Muscular-Dystrophy-Hope-Through-Research

7. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Creatine phosphokinase test: Overview; [updated 2019 Jun 12; cited 2019 Jun 12]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/creatine-phosphokinase-test

8. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Creatine Kinase (Blood); [cited 2019 Jun 12]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=167&ContentID=creatine_kinase_blood