Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση κρεατινίνης ορού και ούρων

Τι είναι η εξέταση κρεατινίνης;

Αυτή η εξέταση μετρά τα επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα ή/και τα ούρα. Η κρεατινίνη είναι ένα παραπροϊόν που παράγεται από τους μύες ως μέρος της τακτικής σωματικής δραστηριότητας. Φυσιολογικά, οι νεφροί φιλτράρουν την κρεατινίνη από το αίμα και ακολούθως αποβάλλεται από το σώμα μέσω των ούρων. Εάν υπάρχει πρόβλημα στη νεφρική λειτουργία, η κρεατινίνη συσσωρεύεται στην αιματική κυκλοφορία, διότι μικρή ποσότητα αυτής απελευθερώνεται στα ούρα. Εάν τα επίπεδα κρεατινίνης όρου και ούρων δεν είναι φυσιολογικά, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη νεφρικής νόσου.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση κρεατινίνης;

Η εξέταση κρεατινίνης χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν οι νεφροί λειτουργούν φυσιολογικά. Συνήθως παραγγέλλεται μαζί με μία άλλη εξέταση των νεφρών, που ονομάζεται άζωτο ουρίας αίματος (BUN), ή ως μέρος του πλήρους μεταβολικού προφίλ. Το πλήρες μεταβολικό προφίλ είναι μία ομάδα εξετάσεων που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με διάφορα όργανα και συστήματα στο σώμα. Συχνά αποτελεί μέρος του τακτικού τσεκ-απ.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση κρεατινίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν έχετε συμπτώματα νεφρικής νόσου, όπως:

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε την εξέταση κρεατινίνης αν έχετε προδιαθεσικούς παράγοντες για νεφρική νόσο. Οι πιθανότητες νεφρικής νόσου αυξάνονται εάν έχετε:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση κρεατινίνης;

Για την εξέταση κρεατινίνης αίματος:

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Για την εξέταση κρεατινίνης ούρων:

Ο γιατρός θα σας ζητήσει να συλλέξετε όλα σας τα ούρα για μία περίοδο 24ώρου. Θα σας δοθεί ένα ειδικό δοχείο όπου θα συλλέγετε τα ούρα και οδηγίες για το πώς πρέπει να συλλέγετε και να αποθηκεύετε τα δείγματα. Για τη συλλογή ούρων 24ώρου γενικά ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αδειάστε την ουροδόχο κύστη το πρωί και απορρίψτε αυτά τα ούρα. Καταγράψτε την ώρα.
 • Για τις επόμενες 24 ώρες αποθηκεύσετε όλα σας τα ούρα στο δοχείο που σας έχει δοθεί.
 • Αποθηκεύστε το δοχείο των ούρων στο ψυγείο ή σε ένα μέρος με πάγο.
 • Επιστρέψτε το δοχείο των ούρων στο γιατρό σας ή στο μικροβιολογικό εργαστήριο με βάση τις οδηγίες.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση κρεατινίνης;

Ο γιατρός μπορεί να σας συμβουλεύσει να μην καταναλώσετε μαγειρεμένο κρέας για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εξέταση. Έρευνες έχουν δείξει ότι το μαγειρεμένο κρέας μπορεί προσωρινά να αυξήσει τα επίπεδα κρεατινίνης.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση κρεατινίνης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αναφορικά με την εξέταση ούρων.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Γενικά, υψηλά επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα και χαμηλά επίπεδα στα ούρα υποδεικνύουν νεφρική νόσο ή άλλη πάθηση που επηρεάζει τη νεφρική λειτουργία, όπως:

 • Αυτοάνοσες νόσους
 • Βακτηριακή λοίμωξη των νεφρών
 • Απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Επιπλοκές του διαβήτη

Όμως, μη φυσιολογικά αποτελέσματα δεν συνεπάγονται πάντοτε νεφρική νόσο. Οι ακόλουθες καταστάσεις/συνθήκες μπορούν προσωρινά να αυξήσουν τα επίπεδα κρεατινίνης:

 • Εγκυμοσύνη
 • Έντονη άσκηση
 • Διατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας
 • Συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία έχουν παρενέργειες που αυξάνουν τα επίπεδα κρεατίνης

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση κρεατινίνης;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει εξέταση κάθαρσης κρεατινίνης, η οποία συγκρίνει τα επίπεδα της κρεατινίνης στο αίμα με αυτά των ούρων. Η κάθαρση κρεατινίνης παρέχει πιο ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία των νεφρών από ό, τι οι εξετάσεις κρεατινίνης αίματος ή ούρων από μόνες τους.

+ 11 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2019. Urine Test: Creatinine; [cited 2019 Aug 28]; [about 3 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/test-creatinine.html

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. 24-Hour Urine Sample; [updated 2017 Jul 10; cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/glossary/urine-24

3. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Creatinine; [updated 2019 Jul 11; cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/creatinine

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Creatinine Clearance; [updated 2019 May 3; cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/creatinine-clearance

5. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2019. Creatinine test: About; 2018 Dec 22 [cited 2019 Aug 28]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/creatinine-test/about/pac-20384646

6. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Aug 28]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

7. National Kidney Foundation [Internet]. New York: National Kidney Foundation Inc., c2019. A to Z Health Guide: Creatinine: What is it?; [cited 2019 Aug 28]; [about 3 screens]. Available from: https://www.kidney.org/atoz/content/what-creatinine

8. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida; c2019. Creatinine blood test: Overview; [updated 2019 Aug 28; cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/creatinine-blood-test

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida; c2019. Creatinine clearance test: Overview; [updated 2019 Aug 28; cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/creatinine-clearance-test

10. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida; c2019. Creatinine urine test: Overview; [updated 2019 Aug 28; cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/creatinine-urine-test

11. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Creatinine (Blood); [cited 2019 Aug 28]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=167&ContentID=creatinine_serum