Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση λευκώματος (πρωτεϊνών) ούρων

Τι είναι η εξέταση λευκώματος ούρων;

Πρόκειται για τον ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στα ούρα. Οι πρωτεΐνες είναι μόρια απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του σώματος και εντοπίζονται στην αιματική κυκλοφορία. Εάν υπάρχει πρόβλημα στους νεφρούς, δύναται να υπάρξει διαρροή πρωτεϊνών στα ούρα. Παρόλο που χαμηλή συγκέντρωση είναι φυσιολογική, μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών στα ούρα μπορεί να υποδεικνύει νεφρική νόσο.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση λευκώματος ούρων;

Ο ημιποσοτικός προσδιορισμός λευκώματος ούρων αποτελεί συχνά μέρος της γενικής ούρων, μία εξέταση που ανιχνεύει και μετρά κύτταρα, χημικές ενώσεις και άλλες ουσίες στα ούρα. Η γενική ούρων αποτελεί μέρος του τακτικού check-up. Ο ποσοτικός προσδιορισμός λευκώματος ούρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ή την παρακολούθηση νεφρικής νόσου.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση λευκώματος ούρων;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει εξέταση λευκώματος ως μέρος του τακτικού check-up ή αν έχετε συμπτώματα νεφρικής νόσου, όπως:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση λευκώματος ούρων;

Θα χρειαστεί να παρέχετε ένα τυχαίο δείγμα ούρων. Ο γιατρός σας θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να παρέχετε ένα δείγμα ελεύθερης ούρησης (“clean catch”). Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Πλύνετε τα χέρια σας.
  2. Καθαρίστε τη γεννητική περιοχή με χαρτί. Οι άνδρες θα πρέπει να σκουπίσουν την άκρη του πέους. Οι γυναίκες θα πρέπει να σκουπιστούν από μπροστά προς τα πίσω.
  3. Αρχίστε να ουρείτε στην τουαλέτα.
  4. Μετακινήστε τον ουροσυλλέκτη κάτω από τη ροή των ούρων.
  5. Συλλέξτε τουλάχιστον 30-60 ml ούρων εντός του ουροσυλλέκτη, ο όποιος έχει διαβαθμίσεις ποσότητας.
  6. Ολοκληρώστε την ούρηση στην τουαλέτα.
  7. Επιστρέψτε το δείγμα με βάση τις οδηγίες στο γιατρό σας.

Αν χρησιμοποιείτε κάποιο kit κατ’ οίκον, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Ο γιατρός μπορεί επίσης να σας ζητήσει να συλλέξετε όλα σας τα ούρα για μία περίοδο 24ώρου. Τα ούρα 24ώρου χρησιμοποιούνται, επειδή οι συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών, παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η συλλογή πολλαπλών δειγμάτων παρέχει μία περισσότερο ακριβή εικόνα του περιεχομένου των ούρων.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση λευκώματος ούρων;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία. Αν η γιατρός ζητήσει δείγμα ούρων 24ώρου, θα λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να συλλέγετε και να αποθηκεύετε τα δείγματα.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση λευκώματος ούρων;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν εντοπιστεί αυξημένη συγκέντρωση πρωτεϊνών στα ούρα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχετε από κάποια πάθηση που χρήζει θεραπείας. Η εξαντλητική σωματική δραστηριότητα, η διατροφή, το άγχος, η εγκυμοσύνη και άλλοι παράγοντες μπορούν προσωρινά να αυξήσουν τα επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις αν εντοπιστούν υψηλά επίπεδα λευκώματος ούρων.

Εάν η ποσότητα των πρωτεϊνών στα ούρα είναι διαρκώς αυξημένη, αυτό μπορεί να υποδεικνύει είναι νεφρική βλάβη ή άλλη πάθηση όπως:

Για να μάθετε τι σημαίνουν τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση λευκώματος ούρων;

Εάν κάνετε ένα κατ’ οίκον τεστ, ρωτήστε το γιατρό σας ποιο kit είναι το καλύτερο για εσάς. Τα σπιτικά τεστ ούρων είναι εύκολα στη χρήση και παρέχουν ακριβή αποτελέσματα με την προϋπόθεση ότι ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες.

+ 10 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Lab Tests Online: Urinalysis [Internet]. American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Urinalysis: The Test [updated 2016 May 25; cited 2017 Mar 26]; [about 4 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/urinalysis/tab/test

2. Lab Tests Online [Internet]. American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Urine Protein and Urine Protein to Creatinine Ratio: At a Glance [updated 2016 Apr 18; cited 2017 Mar 26]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/urine-protein/tab/glance

3. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Chronic Kidney Disease: Symptoms and Causes; 2016 Aug 9 [cited 2017 Mar 26]; [about 3 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-kidney-disease/symptoms-causes/dxc-20207466

4. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Protein in Urine: Definition; 2014 May 8 [cited 2017 Mar 26]; [about 3 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/symptoms/protein-in-urine/basics/definition/sym-20050656

5. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Urinalysis: What you can expect; 2016 Oct 19 [cited 2017 Mar 26]; [about 5 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/urinalysis/details/what-you-can-expect/rec-20255393

6. Merck Manual Consumer Version [Internet]. Kenilworth (NJ): Merck & Co., Inc.; c2017. Urinalysis [cited 2017 Mar 26]; [about 2 screens]. Available from: https://www.merckmanuals.com/home/kidney-and-urinary-tract-disorders/diagnosis-of-kidney-and-urinary-tract-disorders/urinalysis

7. National Kidney Foundation [Internet]. New York: National Kidney Foundation Inc., c2016. Understanding Lab Values [cited 2017 Mar 26]; [about 2 screens]. Available from: https://www.kidney.org/kidneydisease/understandinglabvalues

8. National Kidney Foundation [Internet]. New York: National Kidney Foundation Inc., c2016. What is a Urinalysis (also called a https://www.kidney.org/atoz/content/what-urinalysis

9. The Johns Hopkins Lupus Center [Internet]. Johns Hopkins Medicine; c2017. Urinalysis [cited 2017 Mar 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hopkinslupus.org/lupus-tests/screening-laboratory-tests/urinalysis

10. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Urine Protein (Dipstick) [cited 2017 Mar 26]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid;=urine_protein_dipstick